21 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Vägunderhåll och rivning av bro

Insändare: Gullspång

Trafikverket har beslutat att dra in vägunderhållet på väg 2901 och på vägbron i Gullspång. Bakgrunden till indragningen är att riva bron, som tydligt framgår i Trafikverkets beslut.

Verket skriver: Med stöd av förstudien har Trafikverket beslutat att det bästa alternativet är att riva vägbron utan att bygga någon ny bro.

Kommunstyrelsens majoritet har beslutat att överklaga Trafikverkets beslut.

Moderaterna och folkpartiet vill inte överklaga utan stöder Trafikverkets beslut och vill övergöra kostnader för det allmänna underhållet på kommunen eller den enskilde.

Björn Thordenius (oppositionsråd) säger: Vi måste hålla isär frågorna och fortsätter Trafikmängden är inte så hög (300 fordon/dygn) att vägen bör vara allmän väg

Representerar oppositionsrådet Gullspångs kommun eller Trafikverket?

Moderater och folkpartister vill inte se sambandet mellan indragning av vägunderhåll och rivning av bro, trots att det tydligt framgår av Trafikverkets skrivelse.

Alla andra i kommunen inser, att Trafikverkets beslut leder till försämrad trafikmiljö, ökade olycksrisker, längre transportsträckor med ökad miljöbelastning, värdesänkning av fastigheter och sämre möjligheter att utveckla samhället.

Beror oppositionsrådets uppfattning på okunnighet om de faktiska förhållandena, är det kanske förlåtligt. Men då är det vår skyldighet att bättra på kunskaperna.

Gullspångs kommun behöver politiker som arbetar för samhället och dess invånare.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Trafikverket har beslutat att dra in vägunderhållet på väg 2901 och på vägbron i Gullspång. Bakgrunden till indragningen är att riva bron, som tydligt framgår i Trafikverkets beslut.

Verket skriver: Med stöd av förstudien har Trafikverket beslutat att det bästa alternativet är att riva vägbron utan att bygga någon ny bro.

Kommunstyrelsens majoritet har beslutat att överklaga Trafikverkets beslut.

Moderaterna och folkpartiet vill inte överklaga utan stöder Trafikverkets beslut och vill övergöra kostnader för det allmänna underhållet på kommunen eller den enskilde.

Björn Thordenius (oppositionsråd) säger: Vi måste hålla isär frågorna och fortsätter Trafikmängden är inte så hög (300 fordon/dygn) att vägen bör vara allmän väg

Representerar oppositionsrådet Gullspångs kommun eller Trafikverket?

Moderater och folkpartister vill inte se sambandet mellan indragning av vägunderhåll och rivning av bro, trots att det tydligt framgår av Trafikverkets skrivelse.

Alla andra i kommunen inser, att Trafikverkets beslut leder till försämrad trafikmiljö, ökade olycksrisker, längre transportsträckor med ökad miljöbelastning, värdesänkning av fastigheter och sämre möjligheter att utveckla samhället.

Beror oppositionsrådets uppfattning på okunnighet om de faktiska förhållandena, är det kanske förlåtligt. Men då är det vår skyldighet att bättra på kunskaperna.

Gullspångs kommun behöver politiker som arbetar för samhället och dess invånare.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.