21 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Handla på hemmaplan

Insändare: Handel

Angående Byggmax etablering i Mariestad, trodde alla företagare var för fri konkurrens och företagsamhet som skapar jobb och lägre priser som kommer kunden till godo. Kartellbildningar är av ondo. Alla som vill etablera sig i Mariestad borde vara välkomna så att kunderna väljer Mariestad i stället för Skövde.

Handla på hemmaplan

Angående Byggmax etablering i Mariestad, trodde alla företagare var för fri konkurrens och företagsamhet som skapar jobb och lägre priser som kommer kunden till godo. Kartellbildningar är av ondo. Alla som vill etablera sig i Mariestad borde vara välkomna så att kunderna väljer Mariestad i stället för Skövde.

Handla på hemmaplan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.