21 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Törebodabostäder behövs i Moholm

Insändare: Moholm

Det av Töreboda kommun helägda Törebostäder AB sägs ha för avsikt att avyttra sitt bostadsinnehav i Moholm. Möjligen är det försvarbart rent företagsekonomiskt om man ser snävt till aktiebolagslagen. Det är dock ett ”allmännyttigt” bostadsföretag och måste styras för det allmännas bästa genom att kommunledningen ger ägardirektiv om bolagets mål. Är det då rimligt att kommunledningen lämnar Moholm i sticket när det gäller allmännyttans bostäder?

Moholm har flera stora arbetsplatser som Skaraborgs Städ, Krabbängsgården, skolorna samt mindre som Säteriet, restauranger, affärer och andra företag. Deras anställda behöver tillgång till ett brett utbud av bostäder. Moholm kan verkligen få en positiv framtid när det genom internet går att hålla sig uppdaterad och jobba på distans. Om kommunledningen satsade på att föra fram och trycka på för uppgradering av vägen Otterbäcken-Hova-Töreboda-Skövde-Falköping med förlängning till Borås till 90-standard så skulle hela östra Skaraborg gynnas och inte minst Moholm.

Många kommuner utefter stambanorna verkar nu för att få omkörningsspår vid sidan av dubbelspåren. När resandet med tåg hela tiden tycks öka är det önskvärt med tredje spår på vissa ställen. Det skulle också medge lokala tågstopp i orter som Moholm. Om kommunledningen avstår från ägarstyrning av Törebodabostäder medger man att bolaget avvecklar sitt bostadsinnehav i Moholm. Därigenom sändes signalen att man undergräver möjligheterna för utveckling i kommundelar utanför centralorten. Jag tycker det vore rimligt att kommunens styrande motiverade ett sådant beslut och jag vänder mig då i första hand till kommunalråden Lars-Åke Bergman och Bengt Sjöberg.

Lars Frändberg

Det av Töreboda kommun helägda Törebostäder AB sägs ha för avsikt att avyttra sitt bostadsinnehav i Moholm. Möjligen är det försvarbart rent företagsekonomiskt om man ser snävt till aktiebolagslagen. Det är dock ett ”allmännyttigt” bostadsföretag och måste styras för det allmännas bästa genom att kommunledningen ger ägardirektiv om bolagets mål. Är det då rimligt att kommunledningen lämnar Moholm i sticket när det gäller allmännyttans bostäder?

Moholm har flera stora arbetsplatser som Skaraborgs Städ, Krabbängsgården, skolorna samt mindre som Säteriet, restauranger, affärer och andra företag. Deras anställda behöver tillgång till ett brett utbud av bostäder. Moholm kan verkligen få en positiv framtid när det genom internet går att hålla sig uppdaterad och jobba på distans. Om kommunledningen satsade på att föra fram och trycka på för uppgradering av vägen Otterbäcken-Hova-Töreboda-Skövde-Falköping med förlängning till Borås till 90-standard så skulle hela östra Skaraborg gynnas och inte minst Moholm.

Många kommuner utefter stambanorna verkar nu för att få omkörningsspår vid sidan av dubbelspåren. När resandet med tåg hela tiden tycks öka är det önskvärt med tredje spår på vissa ställen. Det skulle också medge lokala tågstopp i orter som Moholm. Om kommunledningen avstår från ägarstyrning av Törebodabostäder medger man att bolaget avvecklar sitt bostadsinnehav i Moholm. Därigenom sändes signalen att man undergräver möjligheterna för utveckling i kommundelar utanför centralorten. Jag tycker det vore rimligt att kommunens styrande motiverade ett sådant beslut och jag vänder mig då i första hand till kommunalråden Lars-Åke Bergman och Bengt Sjöberg.

Lars Frändberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.