20 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Fler inspektioner för en tryggare arbetsmiljö

Debatt:

Arbetsmiljö. Byggbranschen ska vara en trygg bransch utan dödsolyckor och svartarbete. Sveriges Byggindustrier vill därför bland annat se fler inspektioner och fler uppföljningar av att företag verkligen följer de regler som gäller i Sverige.

Antalet olyckor minskar i byggbranschen men vi är inte nöjda så länge människor riskerar att omkomma på sin arbetsplats. De senaste tre åren har antalet dödsfall i byggsektorn minskat från år till år.

2012 omkom sex personer ute på byggarbetsplatser. Men vi är långt ifrån nöjda. Vi ska ha en bransch utan dödsolyckor. Därför fortgår Sveriges Byggindustriers arbete och vi vill tillsammans med fack och myndigheter fortsätta säkerhetsarbetet och komma ner i noll antalet dödsolyckor.

Det primära är bättre tillsyn och bättre attityder. Det behöver vara en självklarhet att tänka säkerhet och det ska finnas en påtaglig risk att åka fast om man slarvar med viktiga säkerhetsrutiner. Arbetet ute på byggen innebär ofta svåra och tunga arbetsuppgifter. En färsk sammanställning från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) visar att den allmänna olycksfrekvensen inom bygg minskade med tre procent 2012 jämför med året innan. Skador från verktyg och redskap samt fall från hög höjd och ras dominerar statistiken.

I spåren av dålig arbetsmiljö följer ofta dåliga arbetsvillkor och ibland kriminalitet, som till exempel svartarbete. Det hänger många gånger ihop. Vi är mycket oroade för hur detta skadar medarbetare, förstör kvaliteten och sätter konkurrensen ur spel för ärliga byggföretag som försöker göra rätt för sig. Därför är det väsentligt att låta myndigheter som Arbetsmiljöverket och Skatteverket få möjlighet att utöva tillsyn i sådan omfattning att oseriösa företag inte klarar sig.

Under en längre tid har vi jobbat aktivt för mer ordning och reda. Vi har till exempel tagit fram ett system med specifika id-kort (ID 06) för alla som befinner sig på en byggarbetsplats. Vi vill också ha närvaroliggare på alla byggen som också behöver kompletteras med en enkel månadsrapportering till skatteverket, som visar vilka anställda som har utfört arbete och hur mycket de har arbetat varje månad.

Vi för i dessa frågor ett nära samarbete med facket exempelvis aktiva arbetsgrupper med mål att skapa bra och trygga arbetsplatser. Detta arbete är lönsamt för alla och vi nöjer oss inte förrän vår nollvision är nådd.

Maria Skoog

Chef BI Skaraborg Sveriges Byggindustrier

Antalet olyckor minskar i byggbranschen men vi är inte nöjda så länge människor riskerar att omkomma på sin arbetsplats. De senaste tre åren har antalet dödsfall i byggsektorn minskat från år till år.

2012 omkom sex personer ute på byggarbetsplatser. Men vi är långt ifrån nöjda. Vi ska ha en bransch utan dödsolyckor. Därför fortgår Sveriges Byggindustriers arbete och vi vill tillsammans med fack och myndigheter fortsätta säkerhetsarbetet och komma ner i noll antalet dödsolyckor.

Det primära är bättre tillsyn och bättre attityder. Det behöver vara en självklarhet att tänka säkerhet och det ska finnas en påtaglig risk att åka fast om man slarvar med viktiga säkerhetsrutiner. Arbetet ute på byggen innebär ofta svåra och tunga arbetsuppgifter. En färsk sammanställning från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) visar att den allmänna olycksfrekvensen inom bygg minskade med tre procent 2012 jämför med året innan. Skador från verktyg och redskap samt fall från hög höjd och ras dominerar statistiken.

I spåren av dålig arbetsmiljö följer ofta dåliga arbetsvillkor och ibland kriminalitet, som till exempel svartarbete. Det hänger många gånger ihop. Vi är mycket oroade för hur detta skadar medarbetare, förstör kvaliteten och sätter konkurrensen ur spel för ärliga byggföretag som försöker göra rätt för sig. Därför är det väsentligt att låta myndigheter som Arbetsmiljöverket och Skatteverket få möjlighet att utöva tillsyn i sådan omfattning att oseriösa företag inte klarar sig.

Under en längre tid har vi jobbat aktivt för mer ordning och reda. Vi har till exempel tagit fram ett system med specifika id-kort (ID 06) för alla som befinner sig på en byggarbetsplats. Vi vill också ha närvaroliggare på alla byggen som också behöver kompletteras med en enkel månadsrapportering till skatteverket, som visar vilka anställda som har utfört arbete och hur mycket de har arbetat varje månad.

Vi för i dessa frågor ett nära samarbete med facket exempelvis aktiva arbetsgrupper med mål att skapa bra och trygga arbetsplatser. Detta arbete är lönsamt för alla och vi nöjer oss inte förrän vår nollvision är nådd.

Maria Skoog

Chef BI Skaraborg Sveriges Byggindustrier

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.