20 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Dålig kunskap om psykisk sjukdom

Insändare: Vård

Delar av samhällets invånare blir synliga hos gemene man och kanske till och med hamnar i fokus, andra inte alls och detta under lång tid.

Jag tänker t ex på alla de som vistas på våra psykiatriska kliniker. Extremt många delar av samhället behandlas på ett förtjänstfullt sätt av media men dessa personers situation beskrivs tyvärr sällan. Det blir på så sätt ett anonymt och okänt område.

Vem för deras talan och vem blir deras språkrör när behov av det finns? Jag tänker bland annat på frågan om rättigheter. Artikel tre för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter lyder: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Hur många av dagens svenska medborgare känner till att man har frihet att säga ja eller nej till en kroppslig behandling. I fallet psykiatrisk vård styr läkarna detta?

Observant

Delar av samhällets invånare blir synliga hos gemene man och kanske till och med hamnar i fokus, andra inte alls och detta under lång tid.

Jag tänker t ex på alla de som vistas på våra psykiatriska kliniker. Extremt många delar av samhället behandlas på ett förtjänstfullt sätt av media men dessa personers situation beskrivs tyvärr sällan. Det blir på så sätt ett anonymt och okänt område.

Vem för deras talan och vem blir deras språkrör när behov av det finns? Jag tänker bland annat på frågan om rättigheter. Artikel tre för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter lyder: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Hur många av dagens svenska medborgare känner till att man har frihet att säga ja eller nej till en kroppslig behandling. I fallet psykiatrisk vård styr läkarna detta?

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.