20 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Vågar belysa vindkraftens negativa sida

Insändare: Miljö

Lovord och rapporter om utbyggnadsrekord är gängse vindkraftnyheter i SVTs Aktuellt och Rapport. Den 1 november tog emellertid Aktuellt steget att släppa fram en debatt om vindkraft där kritik och ogillande tilläts spela en huvudroll.

Henrik Wachtmeister från föreningen Svenskt Landskapsskydd mötte Svante Axelsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Programinslaget inleddes med ett reportage från Danmark som länge fått tjäna som ett föredöme för svensk vindkraftpolitik och dess anhängare. Reportaget visade att det blir allt svårare för Danmark att spela den rollen. Motståndet mot utbyggnad med de ”kaempemöller” som nu planeras växer drastiskt, och efter att i åratal ha påstått att vindkraftbuller inte är hälsofarligt har den danska regeringen nu tvingats tillsätta en utredning om hur störande vindkraft egentligen är för närboenden.

Debatten i Aktuellt klargjorde att situationen är likartad i Sverige. En lokalbefolkning som inte vill ha vindkraftintrång i sin boendemiljö står mot ett miljöetablissemang som vägrar erkänna att utbyggnaden sker på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos dem som drabbas och till priset av förstörd natur. ”Kärleken till naturen är grunden i föreningens arbete” står att läsa på Naturskyddsföreningens hemsida. En bild på en vandrare som blickar ut över ett storslaget fjällandskap illustrerar naturkärleken. På bilden finns inga vindkraftparker, de finns i den verkliga världen. Det var den världen Wachtmeister talade om medan Axelsson talade om Naturskyddsföreningens påhittade värld där vindkraft bara etableras långt från mänsklig närvaro, utan att påverka vår natur.

Einar Fjellman

Lovord och rapporter om utbyggnadsrekord är gängse vindkraftnyheter i SVTs Aktuellt och Rapport. Den 1 november tog emellertid Aktuellt steget att släppa fram en debatt om vindkraft där kritik och ogillande tilläts spela en huvudroll.

Henrik Wachtmeister från föreningen Svenskt Landskapsskydd mötte Svante Axelsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Programinslaget inleddes med ett reportage från Danmark som länge fått tjäna som ett föredöme för svensk vindkraftpolitik och dess anhängare. Reportaget visade att det blir allt svårare för Danmark att spela den rollen. Motståndet mot utbyggnad med de ”kaempemöller” som nu planeras växer drastiskt, och efter att i åratal ha påstått att vindkraftbuller inte är hälsofarligt har den danska regeringen nu tvingats tillsätta en utredning om hur störande vindkraft egentligen är för närboenden.

Debatten i Aktuellt klargjorde att situationen är likartad i Sverige. En lokalbefolkning som inte vill ha vindkraftintrång i sin boendemiljö står mot ett miljöetablissemang som vägrar erkänna att utbyggnaden sker på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos dem som drabbas och till priset av förstörd natur. ”Kärleken till naturen är grunden i föreningens arbete” står att läsa på Naturskyddsföreningens hemsida. En bild på en vandrare som blickar ut över ett storslaget fjällandskap illustrerar naturkärleken. På bilden finns inga vindkraftparker, de finns i den verkliga världen. Det var den världen Wachtmeister talade om medan Axelsson talade om Naturskyddsföreningens påhittade värld där vindkraft bara etableras långt från mänsklig närvaro, utan att påverka vår natur.

Einar Fjellman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.