20 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Stadsarkitektens roll

Insändare: Förvaltning

När jag satt i byggnadsnämnden för cirka 25 år sedan hade kommunen också en stadsarkitekt som missat sin roll som tjänsteman. Stadsarkitekten skall hjälpa nämnden att tolka regler och lagar så att nämndens beslut blir rättssäkra inte lägga in egna värderingar. Detta kan göras vid planarbetet inte vid beslut.

Vad det gäller beslut i fullmäktige måste ju tågordningen bli sådan då kommuninvånarna inte har majoritet i nämnden. Man kan ju inte låta Töreboda besluta i ekonomiska frågor som kan medföra att vi måste stänga skolor eller servicehus i Mariestad.

Torbjörn Käll

När jag satt i byggnadsnämnden för cirka 25 år sedan hade kommunen också en stadsarkitekt som missat sin roll som tjänsteman. Stadsarkitekten skall hjälpa nämnden att tolka regler och lagar så att nämndens beslut blir rättssäkra inte lägga in egna värderingar. Detta kan göras vid planarbetet inte vid beslut.

Vad det gäller beslut i fullmäktige måste ju tågordningen bli sådan då kommuninvånarna inte har majoritet i nämnden. Man kan ju inte låta Töreboda besluta i ekonomiska frågor som kan medföra att vi måste stänga skolor eller servicehus i Mariestad.

Torbjörn Käll

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.