19 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Bättre skola stärker varumärket Mariestad

Insändare: Skola

Kommunpolitikerna vill att varumärket Mariestad skall bli ett „riktigt” varumärke och då gäller det som gäller alla starka varumärken: Det måste bli känt för någonting. Ölen är redan upptagen och är förknippad med Spendrup som varumärke och Mariestads som en ölsort. Bättre än ingenting förstås!

Så vad kan varumärket Mariestad bli känt för? Det ska vara en aktivitet som är lätt att göra känd, är kaxig och som skulle locka människor till kommunen och minska utflyttningen. En aktivitet som är mätbar och som kommer att finnas i den politiska debatten i åratal framöver. När den väl lanserats ska den inte kunna grävas ned eller glömmas av efter första bästa val och i första brådrasket.

Mitt förslag: Se till att Mariestads kommun ligger bland de fem bästa i Sverigenär det gäller hela skolverksamheten. Allt som är mätbart skall mätas, enkäter skall styrka att måluppfyllelse nås. MARIESTAD = Svenska Skolmästare.

Detta projekt måste drivas av någon som tror på Mariestads framtid som fristående kommun och som förstår att ett varumärke förtjänar man genom att investera och att kunna bevisa praktiska resultat. Nu när kommunens politikerlöner skall upp och jämföras på allsvenska lönelistan, så föreslår jag att man samtidigt tar reda på var någonstans man ligger på „skollistan” . Tveka inte, även om hela skolköret skulle bli statligt så ligger fortfarande investeringen kvar i kommunen, inget att skylla på alltså. ”Bäst i norra Skaraborg” är ingen måttstock i detta sammanhang.

Om ingen står att finna i kommunen som vågar sig på detta, försök att klona Björn Berggren!

Morfar

Kommunpolitikerna vill att varumärket Mariestad skall bli ett „riktigt” varumärke och då gäller det som gäller alla starka varumärken: Det måste bli känt för någonting. Ölen är redan upptagen och är förknippad med Spendrup som varumärke och Mariestads som en ölsort. Bättre än ingenting förstås!

Så vad kan varumärket Mariestad bli känt för? Det ska vara en aktivitet som är lätt att göra känd, är kaxig och som skulle locka människor till kommunen och minska utflyttningen. En aktivitet som är mätbar och som kommer att finnas i den politiska debatten i åratal framöver. När den väl lanserats ska den inte kunna grävas ned eller glömmas av efter första bästa val och i första brådrasket.

Mitt förslag: Se till att Mariestads kommun ligger bland de fem bästa i Sverigenär det gäller hela skolverksamheten. Allt som är mätbart skall mätas, enkäter skall styrka att måluppfyllelse nås. MARIESTAD = Svenska Skolmästare.

Detta projekt måste drivas av någon som tror på Mariestads framtid som fristående kommun och som förstår att ett varumärke förtjänar man genom att investera och att kunna bevisa praktiska resultat. Nu när kommunens politikerlöner skall upp och jämföras på allsvenska lönelistan, så föreslår jag att man samtidigt tar reda på var någonstans man ligger på „skollistan” . Tveka inte, även om hela skolköret skulle bli statligt så ligger fortfarande investeringen kvar i kommunen, inget att skylla på alltså. ”Bäst i norra Skaraborg” är ingen måttstock i detta sammanhang.

Om ingen står att finna i kommunen som vågar sig på detta, försök att klona Björn Berggren!

Morfar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.