16 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Kollektivavtal är inget för Alliansen

Insändare: Jämställdhet

På socialnämndens möte den 12 november så behandlades ärendet om förfrågningsunderlaget till LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Där beslutade Allianspartierna om att man inte skulle ställa krav på att de privata utförarna skall ha kollektivavtal, man kunde inte ens gå med på att utreda om det var möjligt att ställa sådana krav i underlaget. De innebär nu att de som jobbar i dessa företag kan få en grundlön från 0 kr och uppåt, ingen rätt till ersättning när man jobbar på obekväm arbetstid, ingen rätt till övertidsersättning, det avsätts inget i avtalspension (sämre pension när man blir 65), sämre anställningsvillkor, sämre arbetstider, de kommer att bli betydligt sämre försäkrade både på arbetet och fritiden med mera.

Av de som jobbar i den här branschen så är fler än 90 % kvinnor. Så än en gång kommer kvinnorna i kläm i arbetslivet och får betydligt sämre villkor än männen. Det vi med all säkerhet vet efter detta beslutet är vad allianspartierna tycker om jämställdhet och kvinnornas rätt i arbetslivet

Janne Jansson (S) Vice ordf. Socialnämnden

På socialnämndens möte den 12 november så behandlades ärendet om förfrågningsunderlaget till LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Där beslutade Allianspartierna om att man inte skulle ställa krav på att de privata utförarna skall ha kollektivavtal, man kunde inte ens gå med på att utreda om det var möjligt att ställa sådana krav i underlaget. De innebär nu att de som jobbar i dessa företag kan få en grundlön från 0 kr och uppåt, ingen rätt till ersättning när man jobbar på obekväm arbetstid, ingen rätt till övertidsersättning, det avsätts inget i avtalspension (sämre pension när man blir 65), sämre anställningsvillkor, sämre arbetstider, de kommer att bli betydligt sämre försäkrade både på arbetet och fritiden med mera.

Av de som jobbar i den här branschen så är fler än 90 % kvinnor. Så än en gång kommer kvinnorna i kläm i arbetslivet och får betydligt sämre villkor än männen. Det vi med all säkerhet vet efter detta beslutet är vad allianspartierna tycker om jämställdhet och kvinnornas rätt i arbetslivet

Janne Jansson (S) Vice ordf. Socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.