14 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Västeräng är en stark förening

Insändare: Föreningsliv

Angående insändare om Västerängs koloniträdgårdsförening.

Västerängs koloniträdgårdsförening håller inte på att dö som insändaren ”En av de få på festen” skrev. Jag var själv med på denna mycket uppskattade fest där festkommittén som vanligt lagt ner ett mycket bra jobb för att vi alla skulle trivas. Jag förstår om festkommittén lessnar när det kommer så få medlemmar till våra gemensamma fester.

En förklaring kan vara att de kolonister som skapade kolonin 1977 kände mer samhörighet eftersom de hade byggt sina kolonistugor själva. Man odlade mer på sina tomer, i dag pekar trenden mera åt att kolonierna har övergått till fritidsboende med mindre odling som följd. En orsak kan vara att under en treårsperiod har 44 lotter bytt ägare på grund av generationsskifte, och med det kommer en annan syn på odling och föreningsliv. Dagens kolonister vill koppla av på sin tomt helt enkelt när de är lediga.

Västeräng är en förening där vi alla skall ta ansvar för att kolonin fortlever och blomstrar. Västerängs koloniträdgårdsförening är erkänt en av Sveriges finaste kolonier och vi har många besökare varje år.

Vi är en öppen trädgård där alla som vill kan besöka. Till sist vill jag som ordförande i kolonin ändå förstå att insändarskribenten är orolig, men vi är en stark förening och kommer att så förbli.

Kenneth Nilsson

Angående insändare om Västerängs koloniträdgårdsförening.

Västerängs koloniträdgårdsförening håller inte på att dö som insändaren ”En av de få på festen” skrev. Jag var själv med på denna mycket uppskattade fest där festkommittén som vanligt lagt ner ett mycket bra jobb för att vi alla skulle trivas. Jag förstår om festkommittén lessnar när det kommer så få medlemmar till våra gemensamma fester.

En förklaring kan vara att de kolonister som skapade kolonin 1977 kände mer samhörighet eftersom de hade byggt sina kolonistugor själva. Man odlade mer på sina tomer, i dag pekar trenden mera åt att kolonierna har övergått till fritidsboende med mindre odling som följd. En orsak kan vara att under en treårsperiod har 44 lotter bytt ägare på grund av generationsskifte, och med det kommer en annan syn på odling och föreningsliv. Dagens kolonister vill koppla av på sin tomt helt enkelt när de är lediga.

Västeräng är en förening där vi alla skall ta ansvar för att kolonin fortlever och blomstrar. Västerängs koloniträdgårdsförening är erkänt en av Sveriges finaste kolonier och vi har många besökare varje år.

Vi är en öppen trädgård där alla som vill kan besöka. Till sist vill jag som ordförande i kolonin ändå förstå att insändarskribenten är orolig, men vi är en stark förening och kommer att så förbli.

Kenneth Nilsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.