13 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Stå upp för allas rätt till ett gott liv

Insändare: LSS

Kalla Faktas program Avslag till varje pris (10/11 2013) om hur kommuner med hjälp av konsulter försöker undvika att ge stöd åt personer med funktionsnedsättning måste bli en riktig larmklocka för ansvariga politiker på såväl kommunal som nationell nivå. Programmet visar en otäck bild av Sverige 2013 där personer med funktionsnedsättning betraktas som en belastning snarare än en resurs. Kommunala tjänstemän på kurs får lära sig att det handlar om en förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar.

Vi önskar vi kunde säga att vi är förvånade, men det är vi inte. Däremot mycket oroade. Den som söker samhällets stöd bemöts alltför ofta med ifrågasättande och betraktas som en motpart. I själva verket ska det vara precis tvärtom. Våra kommunala tjänstemäns uppgift är att förmedla medborgarna det stöd som kan behövas i olika livssituationer och som vi därför gemensamt har beslutat om.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Samtliga dåvarande riksdagspartier stod bakom lagen med rättigheter för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen ska garantera dessa personer stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag där ekonomiska överväganden inte får ligga till grund för besluten.

Under de senaste åren har vi sett en mycket oroande utveckling där insatser enligt LSS på ett godtyckligt sätt har dragits undan. Människor som under många år har haft insatser enligt lagen bedöms plötsligt, utan att något förändrats i hälsotillståndet, inte längre ha en betydande funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd. Insatser dras in, helt eller delvis.

Det är dags att återställa tillämpningen av LSS till de ursprungliga intentionerna. Nu behövs mer än någonsin modiga politiker som kliver fram och står upp för allas lika värde. Vem blir först att anta utmaningen?

Kurt Johansson

RBU Skaraborg

Kalla Faktas program Avslag till varje pris (10/11 2013) om hur kommuner med hjälp av konsulter försöker undvika att ge stöd åt personer med funktionsnedsättning måste bli en riktig larmklocka för ansvariga politiker på såväl kommunal som nationell nivå. Programmet visar en otäck bild av Sverige 2013 där personer med funktionsnedsättning betraktas som en belastning snarare än en resurs. Kommunala tjänstemän på kurs får lära sig att det handlar om en förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar.

Vi önskar vi kunde säga att vi är förvånade, men det är vi inte. Däremot mycket oroade. Den som söker samhällets stöd bemöts alltför ofta med ifrågasättande och betraktas som en motpart. I själva verket ska det vara precis tvärtom. Våra kommunala tjänstemäns uppgift är att förmedla medborgarna det stöd som kan behövas i olika livssituationer och som vi därför gemensamt har beslutat om.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Samtliga dåvarande riksdagspartier stod bakom lagen med rättigheter för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen ska garantera dessa personer stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag där ekonomiska överväganden inte får ligga till grund för besluten.

Under de senaste åren har vi sett en mycket oroande utveckling där insatser enligt LSS på ett godtyckligt sätt har dragits undan. Människor som under många år har haft insatser enligt lagen bedöms plötsligt, utan att något förändrats i hälsotillståndet, inte längre ha en betydande funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd. Insatser dras in, helt eller delvis.

Det är dags att återställa tillämpningen av LSS till de ursprungliga intentionerna. Nu behövs mer än någonsin modiga politiker som kliver fram och står upp för allas lika värde. Vem blir först att anta utmaningen?

Kurt Johansson

RBU Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.