13 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Centerpartiet satsar på Hällekis

Insändare: Kinnekulle

Hällekis, med sitt utmärkta läge, vid foten av Kinnekulle, vid Vänerns strand och utmed Kinnekullebanan, utgör ett samhälle med stor potential att växa. Men det finns även andra faktorer som måste finnas för att det ska bli verklighet. En skola med moderna lokaler anpassade till dagens och morgondagens undervisning. Hällekis skola har ett stort behov av renovering och har till och från under årens lopp, senats i fjolårets fleråriga budget plan, funnits med i kommunens inverteringsbudget för att renoveras. Men som så många gånger förut har det fått styrka på foten. I det förslag till investeringsbudget för 2014 som de styrande Socialdemokraterna lagt fram till beslut i kommunfullmäktige den 25 november finns inga pengar avsatta för en renovering av Hällekis skola med.

Vi i Centerpartiet har i alliansens budget förslag fått gehör för vårt förslag att lägga tillbaka de pengar vi hade lagt i fjolårets långtids budget för 2014 så att en renovering av skolan i Hällekis kommer igång. Vi vet att skolstrukturen i Götene kommun ses över för att anpassas till det elevantal och de övriga krav på en modern skola som ställs idag. Men vi får därför inte låta våra barn gå i en skola med undermåliga lokaler. I Hällekis finns snart en ny idrottshall att ta i bruk, byggd i huvudsak för skolans behov, och nya lokaler för förskolan. Att då inte även satsa på skollokalerna är för oss väldigt konstigt. Centerpartiet har varit landsbygdens röst i hundra år och det tänker vi fortsätta vara. För oss är det viktigt med tillväxt i hela Götene kommun och då måste man också kunna bo och leva i hela kommunen.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Götene

Susanne Andersson

Anna Dalström

Christina Friberg

Kjell Gustafsson

Johnny Johansson

Hällekis, med sitt utmärkta läge, vid foten av Kinnekulle, vid Vänerns strand och utmed Kinnekullebanan, utgör ett samhälle med stor potential att växa. Men det finns även andra faktorer som måste finnas för att det ska bli verklighet. En skola med moderna lokaler anpassade till dagens och morgondagens undervisning. Hällekis skola har ett stort behov av renovering och har till och från under årens lopp, senats i fjolårets fleråriga budget plan, funnits med i kommunens inverteringsbudget för att renoveras. Men som så många gånger förut har det fått styrka på foten. I det förslag till investeringsbudget för 2014 som de styrande Socialdemokraterna lagt fram till beslut i kommunfullmäktige den 25 november finns inga pengar avsatta för en renovering av Hällekis skola med.

Vi i Centerpartiet har i alliansens budget förslag fått gehör för vårt förslag att lägga tillbaka de pengar vi hade lagt i fjolårets långtids budget för 2014 så att en renovering av skolan i Hällekis kommer igång. Vi vet att skolstrukturen i Götene kommun ses över för att anpassas till det elevantal och de övriga krav på en modern skola som ställs idag. Men vi får därför inte låta våra barn gå i en skola med undermåliga lokaler. I Hällekis finns snart en ny idrottshall att ta i bruk, byggd i huvudsak för skolans behov, och nya lokaler för förskolan. Att då inte även satsa på skollokalerna är för oss väldigt konstigt. Centerpartiet har varit landsbygdens röst i hundra år och det tänker vi fortsätta vara. För oss är det viktigt med tillväxt i hela Götene kommun och då måste man också kunna bo och leva i hela kommunen.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Götene

Susanne Andersson

Anna Dalström

Christina Friberg

Kjell Gustafsson

Johnny Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.