09 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Svårt att nå polisen vid nödläge

Insändare:

Polis

Varför sitta och vänta i telefon på att polisen skall svara när det finns e-post. Det går snabbare och så kan polismyndigheten skriva ”Ej spaningsresultat” direkt på mejlet och då underlättas arbetet väsentligt för myndigheten och de kan ägna sig åt annat som känns viktigare. Eller också går det att ha en stämpel med texten ”Ärendet nedlagt”. På så sett behöver ingen åtgärd vidtas.

@

Varför sitta och vänta i telefon på att polisen skall svara när det finns e-post. Det går snabbare och så kan polismyndigheten skriva ”Ej spaningsresultat” direkt på mejlet och då underlättas arbetet väsentligt för myndigheten och de kan ägna sig åt annat som känns viktigare. Eller också går det att ha en stämpel med texten ”Ärendet nedlagt”. På så sett behöver ingen åtgärd vidtas.

@

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.