05 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Den rödgröna regionledningen saknar styrfart

Debatt:

Sjukvård. Såväl sjukvården som tillväxten i Västra Götaland står inför utmaningar. Sjukvården plågas av ständigt återkommande överbeläggningar och växande köer trots fantastiska arbetsinsatser från en mycket pressad personal. Samtidigt finns mycket att göra för att Västra Götaland ska utvecklas som region, öka tillväxten, minska arbetslösheten och inta en position i framkant när det kommer till bland annat forskning och utveckling.

Dessa utmaningar kräver insatser. Att begrava problem i utredningar och hänvisa insatser till framtida program är inget bra sätt att styra och leda en region som vill framåt. I stället krävs handlingskraft systematiskt arbete.

Sjukvården måste tillföras de resurser som krävs för att den ska fungera tillfredsställande. Redan i maj då budgetarna presenterades avsatte Allianspartierna unisont mer resurser till sjukvården än den rödgröna regionledningen. Våra budgetar vann inte gehör och nu ser vi effekterna av de rödgrönas alltför snäva sjukvårdsbudget: bristande tillgänglighet och växande vårdköer, ekonomiska bekymmer för sjukhusen och en vårdpersonal som är mycket hårt belastad.

Trots att vi moderater under en lång tid agerat blåslampa vad gäller personal- och bemanningsfrågorna väljer den rödgröna ledningen ”att följa utvecklingen”. Således har till exempel sommarsituationen inom sjukvården varit ansträngd – varje år. Vi vill se insatser för att lösa de strukturella problemen inom sjukvården, erbjuda personalen en bättre arbetsmiljö och på så sätt hållbart säkra kompetensförsörjningen.

Också på tillväxtområdet präglas den rödgröna politiken av idétorka. Så kan till exempel konstateras att de rödgröna vid det senaste sammanträdet med Regionutvecklingsnämnden då detaljbudgeten skulle beslutas, anammade de flesta av Alliansens idéer. Det är givetvis glädjande och ett gott betyg till oss, att man tycker att förslagen från Alliansen är så bra att man väljer att knycka dem rakt av och göra dem till sina egna. Det var precis vad som hände vid Regionutvecklingsnämndens sammanträde. Samtidigt får det inte bli så att bristen på egna idéer från ledningens sida gör att utvecklingen i Västra Götaland avstannar. Det kan annars lätt bli som med de vallöften socialdemokraterna kopierade av moderaterna i samband med valrörelsen 2010. Vallöftena om max en timmas väntetid på akuten, inskaffandet av ytterligare en ambulanshelikopter och införandet av hembesöksteam är långt från infriade.

Sjukvården måste ges förutsättningar att erbjuda patienterna en god vård och en bra arbetsmiljö för personalen. Också på tillväxtområdet finns mer att göra för att Västra Götaland ska utvecklas till en region i absolut framkant. Moderaterna och Alliansen har idéerna för hur.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

V ordf i Personalutskottet

Led i Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen

Dessa utmaningar kräver insatser. Att begrava problem i utredningar och hänvisa insatser till framtida program är inget bra sätt att styra och leda en region som vill framåt. I stället krävs handlingskraft systematiskt arbete.

Sjukvården måste tillföras de resurser som krävs för att den ska fungera tillfredsställande. Redan i maj då budgetarna presenterades avsatte Allianspartierna unisont mer resurser till sjukvården än den rödgröna regionledningen. Våra budgetar vann inte gehör och nu ser vi effekterna av de rödgrönas alltför snäva sjukvårdsbudget: bristande tillgänglighet och växande vårdköer, ekonomiska bekymmer för sjukhusen och en vårdpersonal som är mycket hårt belastad.

Trots att vi moderater under en lång tid agerat blåslampa vad gäller personal- och bemanningsfrågorna väljer den rödgröna ledningen ”att följa utvecklingen”. Således har till exempel sommarsituationen inom sjukvården varit ansträngd – varje år. Vi vill se insatser för att lösa de strukturella problemen inom sjukvården, erbjuda personalen en bättre arbetsmiljö och på så sätt hållbart säkra kompetensförsörjningen.

Också på tillväxtområdet präglas den rödgröna politiken av idétorka. Så kan till exempel konstateras att de rödgröna vid det senaste sammanträdet med Regionutvecklingsnämnden då detaljbudgeten skulle beslutas, anammade de flesta av Alliansens idéer. Det är givetvis glädjande och ett gott betyg till oss, att man tycker att förslagen från Alliansen är så bra att man väljer att knycka dem rakt av och göra dem till sina egna. Det var precis vad som hände vid Regionutvecklingsnämndens sammanträde. Samtidigt får det inte bli så att bristen på egna idéer från ledningens sida gör att utvecklingen i Västra Götaland avstannar. Det kan annars lätt bli som med de vallöften socialdemokraterna kopierade av moderaterna i samband med valrörelsen 2010. Vallöftena om max en timmas väntetid på akuten, inskaffandet av ytterligare en ambulanshelikopter och införandet av hembesöksteam är långt från infriade.

Sjukvården måste ges förutsättningar att erbjuda patienterna en god vård och en bra arbetsmiljö för personalen. Också på tillväxtområdet finns mer att göra för att Västra Götaland ska utvecklas till en region i absolut framkant. Moderaterna och Alliansen har idéerna för hur.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

V ordf i Personalutskottet

Led i Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.