27 okt 2014 07:30

14 jun 2017 12:05

2657591.jpg

Jag riktar mig till insändaren i torsdagstidningen som frågade om utländska ekologiska grönsaker är sämre eller bättre än närodlat. Kommerskollegium har granskat detta i en rapport som heter Handel, Transporter och Konsumtion. Den finns på deras sida, fri för alla att läsa.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.