06 sep 2018 06:00

06 sep 2018 17:09

Vi måste flyga mindre - alla har ett ansvar

Debatt:

Miljö. Klimatlarmen duggar tätt! Det gör mig rädd när våra folkvalda politiker inte lyssnar på forskarna. Bristen på kraftfulla åtgärder för att nå klimatmålen är frustrerande!

Forskarna har larmat i många decennier om att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil för att undvika en katastrof. Rapport efter rapport har slagit fast att det blir mer och mer bråttom och nu är läget akut. Vi håller på att förlora matchen!

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren, enligt Naturvårdsverket. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen.

I dag är jordens medeltemperatur en grad varmare än normalt. Forskarna ser med oro att temperaturökningens konsekvenser är kraftigare än man tidigare trott. Den globala uppvärmningen kan göra jorden obeboelig om den når två grader enligt en ny studie av Johan Rockström, professor i miljövetenskap, m.fl. ”Om jorden blir för varm riskerar man en dominoeffekt som drar i gång ett flertal andra klimatförändringar:

Medeltemperaturen kan stiga uppemot 4-5 grader.

Polarisen skulle smälta.

Havsytan stiga med 50 meter.

Detta skulle leda till att stora regioner blir obeboeliga.

”Det är mänsklighetens mardröm om planeten går från att vara vår bästa vän till att bli en fiende, det vill säga att gå från att dämpa den globala uppvärmningen som i dag till att själv bidra till utsläpp av växthusgaser”, säger Johan Rockström till SVT Nyheter.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de som bäst tagit till sig det forskarna larmar om. Hos riksdagsledamöterna i övriga partier har polletten dock inte trillat ner. De prioriterar fortfarande ekonomisk tillväxt framför allt annat!

Ta flyget som exempel - antalet flygningar ökar kraftigt, och därmed utsläppen, vilket oroar forskarna.

Trots det – när Svenska Dagbladet i våras i en enkät till Sveriges 349 riksdagsledamöter ställde frågan: Kan vi svenskar flyga mer? visar sig att 63 av 67 svarande i SD och allianspartierna är övertygade om att ökat flygande är vägen framåt.

Nej, lyder svaret på samma fråga för den som frågar vetenskapen.

”Att fortsätta med den ökningstakt som vi har nu är inte möjligt. Det skulle innebära en fördubbling av flygtrafiken inom 15–20 år” säger KTH-forskaren Jonas Åkerman som fördjupat sig i flygfrågan.

”Om vi ska ha en chans att klara FN:s 2-gradersmål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskat flygande med teknologiutveckling”, säger miljöprofessor Johan Rockström.

Från Socialdemokraterna svarar 25 av 47 att vi måste flyga mindre. Miljöpartiet är, tillsammans med Vänsterpartiet, de enda partier som slår fast att vi måste flyga mindre. Att inta en annan hållning är i det närmaste klimatförnekande, anser Jens Holm, klimatpolitisk talesperson för V. Jonas Åkerman reagerar på politikernas starka tro att biodrivmedel ska lösa flygfrågan.

Vi måste alla ta till oss och förhålla oss till det forskarna säger och låta det få konkreta konsekvenser i vår livsstil om vi ska ha en chans att nå klimatmålen, även om det svider. Men politikerna, på alla nivåer, som vi har valt att leda oss har ett särskilt stort ansvar.

På söndag har du chansen att göra en viktig sak för miljön: Rösta fram de politiker som du tror lyssnar mest på forskarna och tar klimathotet på allvar.

Sten-Inge Jonsson

Forskarna har larmat i många decennier om att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil för att undvika en katastrof. Rapport efter rapport har slagit fast att det blir mer och mer bråttom och nu är läget akut. Vi håller på att förlora matchen!

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren, enligt Naturvårdsverket. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen.

I dag är jordens medeltemperatur en grad varmare än normalt. Forskarna ser med oro att temperaturökningens konsekvenser är kraftigare än man tidigare trott. Den globala uppvärmningen kan göra jorden obeboelig om den når två grader enligt en ny studie av Johan Rockström, professor i miljövetenskap, m.fl. ”Om jorden blir för varm riskerar man en dominoeffekt som drar i gång ett flertal andra klimatförändringar:

Medeltemperaturen kan stiga uppemot 4-5 grader.

Polarisen skulle smälta.

Havsytan stiga med 50 meter.

Detta skulle leda till att stora regioner blir obeboeliga.

”Det är mänsklighetens mardröm om planeten går från att vara vår bästa vän till att bli en fiende, det vill säga att gå från att dämpa den globala uppvärmningen som i dag till att själv bidra till utsläpp av växthusgaser”, säger Johan Rockström till SVT Nyheter.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de som bäst tagit till sig det forskarna larmar om. Hos riksdagsledamöterna i övriga partier har polletten dock inte trillat ner. De prioriterar fortfarande ekonomisk tillväxt framför allt annat!

Ta flyget som exempel - antalet flygningar ökar kraftigt, och därmed utsläppen, vilket oroar forskarna.

Trots det – när Svenska Dagbladet i våras i en enkät till Sveriges 349 riksdagsledamöter ställde frågan: Kan vi svenskar flyga mer? visar sig att 63 av 67 svarande i SD och allianspartierna är övertygade om att ökat flygande är vägen framåt.

Nej, lyder svaret på samma fråga för den som frågar vetenskapen.

”Att fortsätta med den ökningstakt som vi har nu är inte möjligt. Det skulle innebära en fördubbling av flygtrafiken inom 15–20 år” säger KTH-forskaren Jonas Åkerman som fördjupat sig i flygfrågan.

”Om vi ska ha en chans att klara FN:s 2-gradersmål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskat flygande med teknologiutveckling”, säger miljöprofessor Johan Rockström.

Från Socialdemokraterna svarar 25 av 47 att vi måste flyga mindre. Miljöpartiet är, tillsammans med Vänsterpartiet, de enda partier som slår fast att vi måste flyga mindre. Att inta en annan hållning är i det närmaste klimatförnekande, anser Jens Holm, klimatpolitisk talesperson för V. Jonas Åkerman reagerar på politikernas starka tro att biodrivmedel ska lösa flygfrågan.

Vi måste alla ta till oss och förhålla oss till det forskarna säger och låta det få konkreta konsekvenser i vår livsstil om vi ska ha en chans att nå klimatmålen, även om det svider. Men politikerna, på alla nivåer, som vi har valt att leda oss har ett särskilt stort ansvar.

På söndag har du chansen att göra en viktig sak för miljön: Rösta fram de politiker som du tror lyssnar mest på forskarna och tar klimathotet på allvar.

Sten-Inge Jonsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.