04 sep 2018 06:00

04 sep 2018 16:46

Förebygga psykisk ohälsa för både ung och gammal

Debatt:

Väldigt ofta diskuterar man ungas problem med ohälsa i alla dess former och det är självklart bra. Det är en mycket viktig fråga. Men, den grupp i samhället som växer snabbast är de äldre och det är många som äldre far illa i sitt åldrande. Äldres psykiska ohälsa glöms ofta bort och det är ett område där det förebyggande arbetet måste öka.

I många fall börjar ohälsan redan innan kommunen är involverad (hemtjänst eller särskilt boende). Det jag tänker främst på är ensamhet bland våra äldre kommuninvånare.

Nu för tiden är det mycket vanligt att anhöriga bor på andra orter och när man uppnått pensionsålder tappar man lätt den naturliga kontakten med arbetskamrater och många blir ensamma. Att förlora en trogen livskamrat efter ett långt gemensamt liv och vara med om att vänner och bekanta går bort en efter en kan påverka den psykiska hälsan. Även fysiska åkommor som värk och liknande kan innebära att ett hinder för umgänge vilket kan resultera i mer eller mindre ofrivillig ensamhet.

Det är många som blir ensamma på ålderns höst och som inte alls mår bra av detta. Trots att det är så många som drabbas är det en fråga som sällan diskuteras bland politiska partier. Ensamheten bland äldre är ett stort hälsoproblem. Mörkertalen är höga och det finns statistik som visar att självmord bland äldre ökar.

Därför blir jag skrämd när jag ser alla dessa kostsamma vallöften i årets valrörelse. Både på riksnivå och lokalt försöker politiker och partier ”köpa” röster genom att lova allt till alla. Jag hoppas verkligen att man som väljare förstår att detta är både orimligt och oseriöst.

Politik handlar om att prioritera och jag kommer att prioritera ohälsa och förebyggande arbete i alla åldrar före vidlyftiga vallöften. En röst på moderaterna är en röst på verkliga insatser och förebyggande arbete för både gammal som ung som lider av psykisk ohälsa.

Vi kommer söka stöd hos andra partier som driver en ansvarfull politik och en politik som jobbar mer med frågan om psykisk ohälsa i alla åldrar före att infria vallöften som bryter nacken av kommunens ekonomi.

Mycket har hänt i Mariestad de senaste åren vilket visar att ledarskap och engagemang gör skillnad.

Johan Abrahamsson (M)

ordförande i kommunstyrelsen

I många fall börjar ohälsan redan innan kommunen är involverad (hemtjänst eller särskilt boende). Det jag tänker främst på är ensamhet bland våra äldre kommuninvånare.

Nu för tiden är det mycket vanligt att anhöriga bor på andra orter och när man uppnått pensionsålder tappar man lätt den naturliga kontakten med arbetskamrater och många blir ensamma. Att förlora en trogen livskamrat efter ett långt gemensamt liv och vara med om att vänner och bekanta går bort en efter en kan påverka den psykiska hälsan. Även fysiska åkommor som värk och liknande kan innebära att ett hinder för umgänge vilket kan resultera i mer eller mindre ofrivillig ensamhet.

Det är många som blir ensamma på ålderns höst och som inte alls mår bra av detta. Trots att det är så många som drabbas är det en fråga som sällan diskuteras bland politiska partier. Ensamheten bland äldre är ett stort hälsoproblem. Mörkertalen är höga och det finns statistik som visar att självmord bland äldre ökar.

Därför blir jag skrämd när jag ser alla dessa kostsamma vallöften i årets valrörelse. Både på riksnivå och lokalt försöker politiker och partier ”köpa” röster genom att lova allt till alla. Jag hoppas verkligen att man som väljare förstår att detta är både orimligt och oseriöst.

Politik handlar om att prioritera och jag kommer att prioritera ohälsa och förebyggande arbete i alla åldrar före vidlyftiga vallöften. En röst på moderaterna är en röst på verkliga insatser och förebyggande arbete för både gammal som ung som lider av psykisk ohälsa.

Vi kommer söka stöd hos andra partier som driver en ansvarfull politik och en politik som jobbar mer med frågan om psykisk ohälsa i alla åldrar före att infria vallöften som bryter nacken av kommunens ekonomi.

Mycket har hänt i Mariestad de senaste åren vilket visar att ledarskap och engagemang gör skillnad.

Johan Abrahamsson (M)

ordförande i kommunstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.