01 sep 2018 06:00

03 sep 2018 11:02

126 miljoner till Skaraborgs mindre kommuner

:

Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna vill därför satsa två miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har liten befolkning. För Skaraborgs mindre kommuner innebär förslaget totalt drygt 126 miljoner kronor. Det handlar om att bygga ett starkare samhälle och trygga välfärden också på landsbygden.

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater har presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid, för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sveriges ekonomi är urstark. Vi har vänt budgetunderskott till överskott och investerat i välfärden. Arbetslösheten har minskat. Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta som någonsin har uppmäts i EU. 300 000 fler svenskar går till jobbet nu jämfört när den S-ledda regeringen tillträdde för snart fyra år sedan.

Vi vill att det välstånd vi byggt upp ska komma alla till del. Vi har under mandatperioden genomfört mångmiljardsatsningar på bredband, stoppat upp butiksdöden i landsbygderna och utökat den offentliga servicen på landsbygden. Flera myndigheter har utlokaliserats från Stockholm till övriga delar av landet. Socialdemokraterna står för att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Nu vill Socialdemokraterna ta ytterligare ett steg för att minska klyftan mellan stad och land. Vi vill därför tillskjuta två miljarder kronor årligen till de 179 mindre landsbygdskommuner som har färre än 30 000 invånare. För våra kommuner i norra Skaraborg innebär detta 33,7 miljoner kronor - Gullspång 7,9, Töreboda 9,7 och Mariestad 16,1. De nya resurserna kommer inte att öronmärkas – det är lokalt som man vet bäst var tillskottet gör bäst nytta.

Den 9 september står vi inför ett vägval om hur vi använder Sveriges ekonomiska styrka. Ska våra gemensamma resurser gå till skattesänkningar till de rikaste eller ska vi bygga ett starkare samhälle där man kan bo, leva och växa i hela landet?

En röst på socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Patrik Björck

Distriktsordförande

Skaraborg

Carina Gullberg

Kommunalråd

Gullspång

Karin Arvidsson

Kommunalrådskandidat

Töreboda

Ida Ekeroth

Oppositionsråd

Mariestad

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater har presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid, för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sveriges ekonomi är urstark. Vi har vänt budgetunderskott till överskott och investerat i välfärden. Arbetslösheten har minskat. Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta som någonsin har uppmäts i EU. 300 000 fler svenskar går till jobbet nu jämfört när den S-ledda regeringen tillträdde för snart fyra år sedan.

Vi vill att det välstånd vi byggt upp ska komma alla till del. Vi har under mandatperioden genomfört mångmiljardsatsningar på bredband, stoppat upp butiksdöden i landsbygderna och utökat den offentliga servicen på landsbygden. Flera myndigheter har utlokaliserats från Stockholm till övriga delar av landet. Socialdemokraterna står för att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Nu vill Socialdemokraterna ta ytterligare ett steg för att minska klyftan mellan stad och land. Vi vill därför tillskjuta två miljarder kronor årligen till de 179 mindre landsbygdskommuner som har färre än 30 000 invånare. För våra kommuner i norra Skaraborg innebär detta 33,7 miljoner kronor - Gullspång 7,9, Töreboda 9,7 och Mariestad 16,1. De nya resurserna kommer inte att öronmärkas – det är lokalt som man vet bäst var tillskottet gör bäst nytta.

Den 9 september står vi inför ett vägval om hur vi använder Sveriges ekonomiska styrka. Ska våra gemensamma resurser gå till skattesänkningar till de rikaste eller ska vi bygga ett starkare samhälle där man kan bo, leva och växa i hela landet?

En röst på socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Patrik Björck

Distriktsordförande

Skaraborg

Carina Gullberg

Kommunalråd

Gullspång

Karin Arvidsson

Kommunalrådskandidat

Töreboda

Ida Ekeroth

Oppositionsråd

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.