04 aug 2018 06:00

04 aug 2018 06:00

Dags för nollutsläpp på Kinnekullebanan

Debatt:

Tågen på Kinnekullebanan är den enskilt största utsläppskällan av alla Västtrafiks linjer. Det är dags att byta ut de fossila dieseltågen mot modernare fordon med nollutsläpp som mål. Att elektrifiera hela banan är en dyr historia, men det finns andra – smartare teknikval som dessutom går helt i linje med de planer som finns i Mariestad och Västra Götaland kring transportsektorn.

I Tyskland rullar redan de första vätgasdrivna tågen i passagerartrafik. De är en utmärkt ersättning till diesellok på de sträckor där elektrifiering inte kan motiveras. Kinnekullebanan hade här kunnat vara pilotsträcka i Sverige för att pröva tekniken. Att Mariestad dessutom har profilerat sig kring just vätgas med bland annat en av få vätgasmackar i landet och dessutom lokal produktion av vätgasen passar givetvis utmärkt in i bilden.

Kinnekullebanan nyligen utsedd till Sveriges vackraste järnvägssträcka är en viktig kommunikationslänk både norr och söder ut och behöver rustas upp för att klara framtida krav på både miljö och resande. Kinnekullebanans betydelse för växande arbetsmarknadsregioner att skapa jobb, företagande och studie möjligheter i hela Västra Götaland med miljövänliga och hållbart resande. Att då samtidigt ta ett helhetsgrepp och testa ny teknik är en klok idé och ett sätt att skapa mervärden åt Västsverige.

Vi behöver också förenkla på fler håll i kollektivtrafiken. Det är för oss självklart att det ska kunna gå att åka på samma reskassa oavsett om kortet är köpt i Västsverige, Skåne eller Stockholm. Den helt dominerande plattformen för biljettköp i Sverige, sj.se bör också öppnas upp för alla aktörer, så att det går att köpa biljetter med alla kollektivtrafikaktörer i hela landet. Enkelhet, bekvämlighet och pålitlighet är de enskilt viktigaste faktorerna för att få fler att ställa bilen och välja tåg eller buss. Just därför väljer vi att fokusera på sådana aspekter.

Sverige behöver ställa om. Utsläppen av växthusgaser ökar med nuvarande regering. Under vår tid vid makten minskade dem.

Det är tydligt att det behövs ett nytt grönt ledarskap för Sverige, som tar miljöfrågorna på allvar. För att klara klimatutmaningen behöver vi ny smart teknik, smidiga lösningar och bra alternativ till de fossila drivmedlen. Den politiken står Centerpartiet för och därför behövs ett regeringsskifte i höstens val.

Rickard Nordin, (C), Riksdagsledamot Göteborg

Klimat- och Energipolitisk talesperson

Ulf Eriksson ( c ) Ledamot av regionfullmäktige1. e vice ordf. regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Anders Karlsson (C) Krets ordf. Mariestad

I Tyskland rullar redan de första vätgasdrivna tågen i passagerartrafik. De är en utmärkt ersättning till diesellok på de sträckor där elektrifiering inte kan motiveras. Kinnekullebanan hade här kunnat vara pilotsträcka i Sverige för att pröva tekniken. Att Mariestad dessutom har profilerat sig kring just vätgas med bland annat en av få vätgasmackar i landet och dessutom lokal produktion av vätgasen passar givetvis utmärkt in i bilden.

Kinnekullebanan nyligen utsedd till Sveriges vackraste järnvägssträcka är en viktig kommunikationslänk både norr och söder ut och behöver rustas upp för att klara framtida krav på både miljö och resande. Kinnekullebanans betydelse för växande arbetsmarknadsregioner att skapa jobb, företagande och studie möjligheter i hela Västra Götaland med miljövänliga och hållbart resande. Att då samtidigt ta ett helhetsgrepp och testa ny teknik är en klok idé och ett sätt att skapa mervärden åt Västsverige.

Vi behöver också förenkla på fler håll i kollektivtrafiken. Det är för oss självklart att det ska kunna gå att åka på samma reskassa oavsett om kortet är köpt i Västsverige, Skåne eller Stockholm. Den helt dominerande plattformen för biljettköp i Sverige, sj.se bör också öppnas upp för alla aktörer, så att det går att köpa biljetter med alla kollektivtrafikaktörer i hela landet. Enkelhet, bekvämlighet och pålitlighet är de enskilt viktigaste faktorerna för att få fler att ställa bilen och välja tåg eller buss. Just därför väljer vi att fokusera på sådana aspekter.

Sverige behöver ställa om. Utsläppen av växthusgaser ökar med nuvarande regering. Under vår tid vid makten minskade dem.

Det är tydligt att det behövs ett nytt grönt ledarskap för Sverige, som tar miljöfrågorna på allvar. För att klara klimatutmaningen behöver vi ny smart teknik, smidiga lösningar och bra alternativ till de fossila drivmedlen. Den politiken står Centerpartiet för och därför behövs ett regeringsskifte i höstens val.

Rickard Nordin, (C), Riksdagsledamot Göteborg

Klimat- och Energipolitisk talesperson

Ulf Eriksson ( c ) Ledamot av regionfullmäktige1. e vice ordf. regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Anders Karlsson (C) Krets ordf. Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.