31 jul 2018 06:00

31 jul 2018 06:00

Krisstöd för lantbrukarna under torkan

Debatt:

Sveriges lantbrukare gör ett fantastiskt arbete, bland annat genom en hållbar livsmedelsproduktion med god djuromsorg. I sommar har den allvarliga torkan dock slagit hårt mot landets lantbrukare. Krisen kräver att vi agerar här och nu. Därför lägger Moderaterna nu fram ett samlat krisstödspaket för att undvika en omfattande utslaktning och nödslakt och att gårdar tvingas lägga ner. Vi utgår från att Stefan Löfvens regering nu tar ansvar och möter dessa krav.

Fortfarande kan vi inte helt överblicka konsekvenserna av den allvarliga torkan. Men redan nu är det uppenbart att Sveriges lantbrukare måste få rejält med stöd.

Torkan medför extra kostnader, samtidigt som viktiga intäkter uteblir på grund av förlorade skördar. Till hösten kommer det bli svårt att få tag på foder och strö. Risken är stor för en omfattande utslaktning och i värsta fall nödslakt.

Krisstödet bör först och främst bestå av ekonomiskt stöd till lantbrukarna. Dessutom behövs regellättnader för att hantera torkan. Alla berörda myndigheter, länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera behöver vända och vrida på varje möjligt undantag för att nu underlätta för bönderna.

Den allvarliga situationen visar också på något som Moderaterna länge har påpekat: att jordbruket i Sverige har mycket låga marginaler till följd av höga skatter och krångliga regler. Då blir det svårt att bygga upp en buffert som kan användas när till exempel torka och missväxt slår till.

Bara under den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Det lägger en våt filt över jobb och tillväxt i hela Sverige. Krisstöd behövs just nu – men på längre sikt måste vi också se till att lantbrukarnas villkor förbättras.

Viktigast är att stoppa den planerade skattehöjningen på jordbruksdiesel som planeras träda i kraft den 1 januari 2019. Moderaterna vill istället sänka dieselskatten. Med vår politik blir skatten på jordbrukarnas diesel 1 krona lägre per liter än om Socialdemokraterna får fortsätta styra. Dessutom vill vi minska lantbrukets administrativa börda. Sverige ska inte införa onödiga särkrav.

Sveriges lantbrukare behöver besked och handlingskraft nu för att kunna planera framtiden. Vi uppmanar den rödgröna regeringen att genomföra förslagen i vårt krisstödspaket till landets lantbrukare snarast.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Fortfarande kan vi inte helt överblicka konsekvenserna av den allvarliga torkan. Men redan nu är det uppenbart att Sveriges lantbrukare måste få rejält med stöd.

Torkan medför extra kostnader, samtidigt som viktiga intäkter uteblir på grund av förlorade skördar. Till hösten kommer det bli svårt att få tag på foder och strö. Risken är stor för en omfattande utslaktning och i värsta fall nödslakt.

Krisstödet bör först och främst bestå av ekonomiskt stöd till lantbrukarna. Dessutom behövs regellättnader för att hantera torkan. Alla berörda myndigheter, länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera behöver vända och vrida på varje möjligt undantag för att nu underlätta för bönderna.

Den allvarliga situationen visar också på något som Moderaterna länge har påpekat: att jordbruket i Sverige har mycket låga marginaler till följd av höga skatter och krångliga regler. Då blir det svårt att bygga upp en buffert som kan användas när till exempel torka och missväxt slår till.

Bara under den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Det lägger en våt filt över jobb och tillväxt i hela Sverige. Krisstöd behövs just nu – men på längre sikt måste vi också se till att lantbrukarnas villkor förbättras.

Viktigast är att stoppa den planerade skattehöjningen på jordbruksdiesel som planeras träda i kraft den 1 januari 2019. Moderaterna vill istället sänka dieselskatten. Med vår politik blir skatten på jordbrukarnas diesel 1 krona lägre per liter än om Socialdemokraterna får fortsätta styra. Dessutom vill vi minska lantbrukets administrativa börda. Sverige ska inte införa onödiga särkrav.

Sveriges lantbrukare behöver besked och handlingskraft nu för att kunna planera framtiden. Vi uppmanar den rödgröna regeringen att genomföra förslagen i vårt krisstödspaket till landets lantbrukare snarast.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.