12 jul 2018 06:00

12 jul 2018 06:00

Kan man lita på en kommunledning som bryter mot lagen?

DEBATT

I Sverige har vi lagar som vi alla ska följa – ja, nästan alla. För det finns de som inte tycker att det gäller dem. Ni minns säkert diskussionen kring köpet av Ärlan 3 och Lejonet 9. Men det hände en del innan affären blev allmänt känd. Mäklaren mejlade kommunchefen med budskapet att affären var i hamn och att det fanns ett köpeavtal klart för underskrift, det gällde bara för kommunen att betala handpenning (förskott) på en miljon för vardera fastigheten, vilket man också gjorde. Utan beslut och utan sedvanlig dokumentation. Betalningarna undertecknades av kommunalrådet Johan Abrahamsson och kommunchefen Lars Arvidsson. Senare har det ryktats att köpeavtalet var undertecknat av en eller två personer. Utan beslut.

Så blev det politiskt väsen – men mest om vem som skulle besluta. Sedan ändrades tågordningen och ärendet hamnade hos kommunens bostadsbolag Mariehus – hur vet jag inte. Men jag vet att det följde med två miljoner kronor (handpenningen). Formellt var detta ett lån – men beslut fattades inte.

Hanteringen av fastighetsköpet gjorde att jag ville se om det verkligen kunde vara så illa även fortsättningsvis. Det kunde det! Jag koncentrade mitt arbete till kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU:s) beslut.

I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om ny delegationsordning som trädde i kraft 2017-02-12. Under resten av året fann jag att 33 beslut inte har stöd i delegationsordningen, dessutom fann jag att 40 beslut var tveksamma av samma skäl. Låt mig ta ett exempel: I november 2017 beslöt KSAU att anta ett företag för leverans av utrustning med mera till den så kallade vätgasstationen nära E20 för sammanlagt 15,3 miljoner kronor. Problemet var bara att KSAU hade rätt att besluta om leverantör för högst 1 miljon kronor. Man överskred alltså sina befogenheter 15 gånger.

Jag kunde alltså konstatera att KSAU under mindre än ett år i vart tredje beslut har brutit eller troligen brutit mot de regler man själva varit med om att besluta och som styrs av kommunallagen . Det tillsammans med en hel del annat är skälet till att jag inte litar på kommunledningen i Mariestad. Om olagligheterna också är straffbara vet jag inte.

Peringe Carlsson (S)

I Sverige har vi lagar som vi alla ska följa – ja, nästan alla. För det finns de som inte tycker att det gäller dem. Ni minns säkert diskussionen kring köpet av Ärlan 3 och Lejonet 9. Men det hände en del innan affären blev allmänt känd. Mäklaren mejlade kommunchefen med budskapet att affären var i hamn och att det fanns ett köpeavtal klart för underskrift, det gällde bara för kommunen att betala handpenning (förskott) på en miljon för vardera fastigheten, vilket man också gjorde. Utan beslut och utan sedvanlig dokumentation. Betalningarna undertecknades av kommunalrådet Johan Abrahamsson och kommunchefen Lars Arvidsson. Senare har det ryktats att köpeavtalet var undertecknat av en eller två personer. Utan beslut.

Så blev det politiskt väsen – men mest om vem som skulle besluta. Sedan ändrades tågordningen och ärendet hamnade hos kommunens bostadsbolag Mariehus – hur vet jag inte. Men jag vet att det följde med två miljoner kronor (handpenningen). Formellt var detta ett lån – men beslut fattades inte.

Hanteringen av fastighetsköpet gjorde att jag ville se om det verkligen kunde vara så illa även fortsättningsvis. Det kunde det! Jag koncentrade mitt arbete till kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU:s) beslut.

I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om ny delegationsordning som trädde i kraft 2017-02-12. Under resten av året fann jag att 33 beslut inte har stöd i delegationsordningen, dessutom fann jag att 40 beslut var tveksamma av samma skäl. Låt mig ta ett exempel: I november 2017 beslöt KSAU att anta ett företag för leverans av utrustning med mera till den så kallade vätgasstationen nära E20 för sammanlagt 15,3 miljoner kronor. Problemet var bara att KSAU hade rätt att besluta om leverantör för högst 1 miljon kronor. Man överskred alltså sina befogenheter 15 gånger.

Jag kunde alltså konstatera att KSAU under mindre än ett år i vart tredje beslut har brutit eller troligen brutit mot de regler man själva varit med om att besluta och som styrs av kommunallagen . Det tillsammans med en hel del annat är skälet till att jag inte litar på kommunledningen i Mariestad. Om olagligheterna också är straffbara vet jag inte.

Peringe Carlsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.