09 jul 2018 06:00

09 jul 2018 06:00

Allt jordbruk borde skötas ekologiskt

DEBATT

I MT den 27 juni står att EU-ekologiskt ökar mer än kravmärkt. Krav beskrivs som en svensk märkning för mat med särskilda krav på bland annat djuromsorg. Jag saknade en beskrivning av vad detta ekologiska innebär. Ekologi betyder att man hushållar med resurserna. De tre viktigaste delarna är:

Krav nr 1, att gifter inte får användas. I konventionellt (vanligt) jordbruk sprutas mot ogräs, insekter eller mot svamp. Ordet gift har dålig klang så man använder det snällare ordet växtskyddsmedel. Rester av dessa medel finns i alla vattendrag i jordbruksbygder. Finns i kretsloppet. Finns i grundvattnet. Finns i de flesta grönsaker, särskilt i de importerade. Dock aldrig i KRAV-livsmedel! Att inte riskera eller förrvärra giftpåverkan var min egen ingång som ekologisk odlare på 1990-talet. Försiktighetsprincipen.

Krav nr 2, konstgödsel får ej användas. Detta har ju med hushållning att göra. Det går åt energi, olja, för att tillverka konstgödsel. Lösningen vid ekologisk odling är att odla kvävegivande växter, det vill säga klöver, ärtor, bönor, och att utnyttja stallgödsel. Att kombinera växtodling med djur passar därför bra. Säd och grönsaker som får stora mängder gödsel blir mindre nyttiga, det tror jag är ganska väl belagt. Svår fråga. Vid förädling av växter bör kvalitet vara viktigare än skörden i ton räknat. Snart har vi ett överskott på förnybar energi och då kan vi kanske använda små mängder konstgödsel?

Krav 3, djur ska kunna bete sig naturligt. Det bästa livet har våra nära husdjur, det vill säga katter och hundar. De får vara ute eller inne hela året och till och med sova i matmors säng. Min rangordning för övriga djurslag:

Har det bra: Hästar. Har alltid haft hög status. Förr arbetade hästarna hårt – i dag verkar många hästar stå stilla allt för mycket. Hästen är ett flyktdjur som måste hålla sig i form.

Har det ganska bra: Kor. Amkor har det bäst och till och med befruktningen kan vara ”naturlig”. Kor går ju fria nuförtiden och i Sverige har vi betestvång. Men dia sin kalv får de inte. Krav-korna diar bara ett dygn!

Har det sämre: Grisar. Grisen, med ett luktsinne bättre än hunden hittar sin föda i jorden, bökar. Konventionella grisar lever i stål och betong men har halm att sysselsätta sig med. Bättre än i Danmark! Men denna gris är inte utomhus en enda dag i sitt liv. Onaturligt!

Har det sämst: Höns. Gödkycklingar kläcks i tusental och lever tätt sammanpackade på ett golv. Värphönsen slaktas efter 1 år. Höns lever naturligt i små flockar om ca 25 st. Ungefär som våra bondhöns gjorde.

Ekojordbruk får stöd av staten och KRAV är en kontrollförening – inget fusk får förekomma. Ekojordbruk är ofta lönsamt och lockar inte bara till sig idealister. Ett tydligt exempel är Vadsbo mjölk som nu vänder kappan efter vinden. Det enda raka är att allt jordbruk sköts ekologiskt. Sverige skulle kunna gå före!

Förra året var det mycket nära att det vanligaste växtgiftet, glyfosat, skulle förbjudas av EU. Ett förbud kunde varit en puff i rättriktning. Nu fortsätter vi tyvärr att äventyra vårt dricksvatten och många av de komplicerade sambanden i vår natur mellan bakterier- insekter-växter- djur. Vi respekterar heller inte våra djur tillräckligt. Vi vill ha billig mat.

Sven Karlén

F d ekobonde

 

Krav nr 1, att gifter inte får användas. I konventionellt (vanligt) jordbruk sprutas mot ogräs, insekter eller mot svamp. Ordet gift har dålig klang så man använder det snällare ordet växtskyddsmedel. Rester av dessa medel finns i alla vattendrag i jordbruksbygder. Finns i kretsloppet. Finns i grundvattnet. Finns i de flesta grönsaker, särskilt i de importerade. Dock aldrig i KRAV-livsmedel! Att inte riskera eller förrvärra giftpåverkan var min egen ingång som ekologisk odlare på 1990-talet. Försiktighetsprincipen.

Krav nr 2, konstgödsel får ej användas. Detta har ju med hushållning att göra. Det går åt energi, olja, för att tillverka konstgödsel. Lösningen vid ekologisk odling är att odla kvävegivande växter, det vill säga klöver, ärtor, bönor, och att utnyttja stallgödsel. Att kombinera växtodling med djur passar därför bra. Säd och grönsaker som får stora mängder gödsel blir mindre nyttiga, det tror jag är ganska väl belagt. Svår fråga. Vid förädling av växter bör kvalitet vara viktigare än skörden i ton räknat. Snart har vi ett överskott på förnybar energi och då kan vi kanske använda små mängder konstgödsel?

Krav 3, djur ska kunna bete sig naturligt. Det bästa livet har våra nära husdjur, det vill säga katter och hundar. De får vara ute eller inne hela året och till och med sova i matmors säng. Min rangordning för övriga djurslag:

Har det bra: Hästar. Har alltid haft hög status. Förr arbetade hästarna hårt – i dag verkar många hästar stå stilla allt för mycket. Hästen är ett flyktdjur som måste hålla sig i form.

Har det ganska bra: Kor. Amkor har det bäst och till och med befruktningen kan vara ”naturlig”. Kor går ju fria nuförtiden och i Sverige har vi betestvång. Men dia sin kalv får de inte. Krav-korna diar bara ett dygn!

Har det sämre: Grisar. Grisen, med ett luktsinne bättre än hunden hittar sin föda i jorden, bökar. Konventionella grisar lever i stål och betong men har halm att sysselsätta sig med. Bättre än i Danmark! Men denna gris är inte utomhus en enda dag i sitt liv. Onaturligt!

Har det sämst: Höns. Gödkycklingar kläcks i tusental och lever tätt sammanpackade på ett golv. Värphönsen slaktas efter 1 år. Höns lever naturligt i små flockar om ca 25 st. Ungefär som våra bondhöns gjorde.

Ekojordbruk får stöd av staten och KRAV är en kontrollförening – inget fusk får förekomma. Ekojordbruk är ofta lönsamt och lockar inte bara till sig idealister. Ett tydligt exempel är Vadsbo mjölk som nu vänder kappan efter vinden. Det enda raka är att allt jordbruk sköts ekologiskt. Sverige skulle kunna gå före!

Förra året var det mycket nära att det vanligaste växtgiftet, glyfosat, skulle förbjudas av EU. Ett förbud kunde varit en puff i rättriktning. Nu fortsätter vi tyvärr att äventyra vårt dricksvatten och många av de komplicerade sambanden i vår natur mellan bakterier- insekter-växter- djur. Vi respekterar heller inte våra djur tillräckligt. Vi vill ha billig mat.

Sven Karlén

F d ekobonde

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.