06 jun 2018 06:00

06 jun 2018 06:00

Vem ska man tro på?

Debatt:

När man läser artiklar och insändare, där socialdemokrater uttalar sig om det moderatledda styret i Västra Götaland, kan det vara lätt att få uppfattningen att inget görs och att för lite pengar satsas på sjukvården. Så är det förstås inte. Moderaterna och Grönblå samverkan (M, Mp, L, C och Kd) har gjort mycket och satsat närmare 6,5 miljarder extra på sjukvården under mandatperioden.

Det intressanta är att Socialdemokraterna inte uttalar sig negativt om det vi faktiskt har gjort inom sjukvården. Istället försöker de sätta bilden av att ingenting har gjorts. Så låt mig då berätta om det som vi i den Grönblå ledningen genomfört.

Ett fokus har varit akutvården. Vi har satsat på fler ambulanser, och ytterligare en ambulanshelikopter är nu på plats. Vi har infört bedömningsbilar i ambulanssjukvården, bilar bemannade med en sjuksköterska som kan göra bedömning och viss behandling på plats. I Skaraborg finns nu två bedömningsbilar, en i Mariestad och en i Falköping. Under 2017 var cirka 6 500 av ambulansutryckningarna ”vård på plats” och de nya bedömningsbilarna förstärker därför ambulanssjukvården på ett mycket bra sätt.

På akutmottagningarna har akutläkare anställts och utbildats, läkare som kommer att ha sin fasta placering just på akuten. På akuten i Skövde har cirka 20 extra sjuksköterskor kunnat anställas genom vår satsning på akutsjukvården. Detta förbättrar arbetsmiljön på akuten. En ny arbetstidsmodell, där arbetstid på helg, kväll och natt värderas högre samt den Grönblå majoritetens satsning på fördubblad OB-tidsersättning kvällar och nätter, har bidragit till att fler väljer att arbeta obekväm arbetstid. Bemanningen fungerar mycket bättre och arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Även sommarbemanningen har underlättats. Vi ser god effekt av detta och alla verksamheter vi besökt har bekräftat att det var helt rätt satsade pengar. Därför är en av våra stora satsningar i budgeten för 2019 att gå vidare med ytterligare höjd OB-tidsersättning, så att den höjs med 50% även på helger.

Det här är bara några exempel på vad Moderaterna och den Grönblå majoriteten har genomfört. En del satsningar tar förvisso tid att få full effekt på, bland annat för att det också är fler som söker vård idag än för fem år sedan. Jag hade såklart gärna sett att vi löst alla vårdens problem under våra hittills fyra år vid makten, men jag vill också vara ärlig med att så inte är inte fallet. Det vore trevligt att höra vad Socialdemokraterna skulle gjort annorlunda och vilka förslag de har för framtiden, istället för att bara kritisera. Som jag ser det är vi är på rätt väg och vi har inlett en stor och nödvändig reform för omställning av vården som innebär en stor satsning på den nära vården.

Linn Brandström (m) Skaraborg

ledamot i Regionfullmäktige och ordf. i Styrelsen för Beställd primärvård

Det intressanta är att Socialdemokraterna inte uttalar sig negativt om det vi faktiskt har gjort inom sjukvården. Istället försöker de sätta bilden av att ingenting har gjorts. Så låt mig då berätta om det som vi i den Grönblå ledningen genomfört.

Ett fokus har varit akutvården. Vi har satsat på fler ambulanser, och ytterligare en ambulanshelikopter är nu på plats. Vi har infört bedömningsbilar i ambulanssjukvården, bilar bemannade med en sjuksköterska som kan göra bedömning och viss behandling på plats. I Skaraborg finns nu två bedömningsbilar, en i Mariestad och en i Falköping. Under 2017 var cirka 6 500 av ambulansutryckningarna ”vård på plats” och de nya bedömningsbilarna förstärker därför ambulanssjukvården på ett mycket bra sätt.

På akutmottagningarna har akutläkare anställts och utbildats, läkare som kommer att ha sin fasta placering just på akuten. På akuten i Skövde har cirka 20 extra sjuksköterskor kunnat anställas genom vår satsning på akutsjukvården. Detta förbättrar arbetsmiljön på akuten. En ny arbetstidsmodell, där arbetstid på helg, kväll och natt värderas högre samt den Grönblå majoritetens satsning på fördubblad OB-tidsersättning kvällar och nätter, har bidragit till att fler väljer att arbeta obekväm arbetstid. Bemanningen fungerar mycket bättre och arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Även sommarbemanningen har underlättats. Vi ser god effekt av detta och alla verksamheter vi besökt har bekräftat att det var helt rätt satsade pengar. Därför är en av våra stora satsningar i budgeten för 2019 att gå vidare med ytterligare höjd OB-tidsersättning, så att den höjs med 50% även på helger.

Det här är bara några exempel på vad Moderaterna och den Grönblå majoriteten har genomfört. En del satsningar tar förvisso tid att få full effekt på, bland annat för att det också är fler som söker vård idag än för fem år sedan. Jag hade såklart gärna sett att vi löst alla vårdens problem under våra hittills fyra år vid makten, men jag vill också vara ärlig med att så inte är inte fallet. Det vore trevligt att höra vad Socialdemokraterna skulle gjort annorlunda och vilka förslag de har för framtiden, istället för att bara kritisera. Som jag ser det är vi är på rätt väg och vi har inlett en stor och nödvändig reform för omställning av vården som innebär en stor satsning på den nära vården.

Linn Brandström (m) Skaraborg

ledamot i Regionfullmäktige och ordf. i Styrelsen för Beställd primärvård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.