02 jun 2018 06:00

02 jun 2018 06:00

10 punkter för en trygg arbetsmarknad

Debatt:

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden, såväl i Skaraborg som i hela landet. Vi har levt i en tid då anställningstryggheten naggats i kanten och där allt fler tvingas in i otrygga anställningar, där man med kort varsel ska kunna hoppa in och arbeta.

Sveriges ekonomi är starkare än på mycket länge. Vi har hög tillväxt, låg arbetslöshet och rekordmånga människor i arbete. Vi socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslöshet mot brottsligheten.

En förutsättning för detta är att vi skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och säkrar schyssta villkor på jobbet. Därför går vi socialdemokrater till val på en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad:

- Trygga anställningar, genom att avskaffa allmän visstidsanställning, stärkta rätten till heltid och begränsa delade turer.

- Stopp för hyvling. Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet.

- Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken. Jobb där det inte råder brist på arbetskraft ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i Sverige.

- Stopp för missbruk av subventionerade anställningar. Oseriösa och kriminella företag ska inte kunna sko sig på skattebetalarnas bekostnad och få konkurrensfördelar genom missbruk av subventionerade anställningar

- Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen, genom exempelvis fördjupad myndighetssamverkan och skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher.

- Schyssta villkor i offentliga upphandlingar. Kollektivavtalsenliga löner och villkor ska gälla.

- Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser. Lika lön för lika arbete ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

- Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet. Arbetet med att motverka sexuella trakasserier på jobbet måste förbättras.

- Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet. Nollvisionen för dödsolyckor på arbetet ska utvecklas. Psykosocial ohälsa, som främst drabbar kvinnor, ska kartläggas och bekämpas.

- Omställningen på arbetsmarknaden behöver förbättras, genom exempelvis utökade möjligheter till kompetensutveckling för anställda.

I höst står vi inför ett vägval. Sverige riskerar att få den mest högervridna regeringen på mycket länge. M och SD vill göra det lättare för arbetsgivare att säga upp människor. De vill också sänka ingångslönerna i kollektivavtalen för vissa grupper genom lagstiftning, vilket underminerar hela den svenska modellen.

Vi socialdemokrater vill istället skapa en arbetsmarknad som är trygg och säker för vanliga löntagare. Det går vi till val på i september.

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Sveriges ekonomi är starkare än på mycket länge. Vi har hög tillväxt, låg arbetslöshet och rekordmånga människor i arbete. Vi socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslöshet mot brottsligheten.

En förutsättning för detta är att vi skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och säkrar schyssta villkor på jobbet. Därför går vi socialdemokrater till val på en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad:

- Trygga anställningar, genom att avskaffa allmän visstidsanställning, stärkta rätten till heltid och begränsa delade turer.

- Stopp för hyvling. Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet.

- Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken. Jobb där det inte råder brist på arbetskraft ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i Sverige.

- Stopp för missbruk av subventionerade anställningar. Oseriösa och kriminella företag ska inte kunna sko sig på skattebetalarnas bekostnad och få konkurrensfördelar genom missbruk av subventionerade anställningar

- Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen, genom exempelvis fördjupad myndighetssamverkan och skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher.

- Schyssta villkor i offentliga upphandlingar. Kollektivavtalsenliga löner och villkor ska gälla.

- Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser. Lika lön för lika arbete ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

- Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet. Arbetet med att motverka sexuella trakasserier på jobbet måste förbättras.

- Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet. Nollvisionen för dödsolyckor på arbetet ska utvecklas. Psykosocial ohälsa, som främst drabbar kvinnor, ska kartläggas och bekämpas.

- Omställningen på arbetsmarknaden behöver förbättras, genom exempelvis utökade möjligheter till kompetensutveckling för anställda.

I höst står vi inför ett vägval. Sverige riskerar att få den mest högervridna regeringen på mycket länge. M och SD vill göra det lättare för arbetsgivare att säga upp människor. De vill också sänka ingångslönerna i kollektivavtalen för vissa grupper genom lagstiftning, vilket underminerar hela den svenska modellen.

Vi socialdemokrater vill istället skapa en arbetsmarknad som är trygg och säker för vanliga löntagare. Det går vi till val på i september.

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.