09 maj 2018 06:00

09 maj 2018 13:13

Ska vården och skolan tvingas betala nya arenor?

Debatt:

Angående artikel i MT 8/5 angående förslag om ny arena från Mariestadspartiet.

Vi välkomnar varje förslag till idéer. Hellre ett parti med idéer än en opposition som är emot allt. Det som ni som lokalparti dock alltid missar, är hur ni tänker finansierar driften av era förslag. Så även denna gång – ni har inget förslag till finansiering. Ni bygger er argumentation på luft eftersom ni inte räknar på någon kostnad.

Jag gillar när man har visioner och att man vill utveckla kommunen, men jag blir rädd när man inte har med ekonomin och lägger fram förslag utan att kunna tala om hur de ska finansieras.

Att bara ta upp stora förslag som är publika får alltid stort genomslag i media. Själva finansieringen av förslagen verkar inte vara lika viktigt att ta upp, och inte heller av vem eller hur kalaset ska betalas. Grundregeln i kommunal ekonomi är finansiering i form av nya skatteintäkter eller besparingar inom kärnverksamheten. Det är bara att välja vilken väg man vill gå. Kommunens kärnverksamhet, det vill säga vård, skola och omsorg kostar ca 85 procent av kommunens hela omslutning. En rimlig bedömning är således att förslaget att bygga två nya arenor, kraftigt kommer att påverka kommunens ekonomi många år framåt i tiden om det genomförs.

Hur kan det vara så svårt att se helheten? Tar man en (1) krona från en verksamhet och lägger till annan verksamhet som märks det väldigt lite. Ska man däremot flytta 20-30 miljoner från exempelvis skolan eller hemtjänsten så kan jag lova att det märks. Mycket. För det är vad ert förslag innebär. Det skulle knäcka allt vad kvalitet är.

Vår enkla fråga är således: Om ni nu lägger ett förslag som uppskattningsvis skulle kosta ca 200-300 miljoner kronor att genomföra (vilket är en rimlig bedömning att en ny arena med flytt av MBK och centralisering av fotbollen kostar) – var tar ni pengarna till driften?

Det är mycket enkelt att lova vitt och brett, men era vidlyftiga förslag innebär att ni måste spara ca 20-30 miljoner kronor för att kunna driva och amortera detta löfte. Dessa pengar måste tas från annan kommunal verksamhet. Det räcker inte att säga; Vi hittar pengar någonstans, eller att det säkert finns pengar någonstans. Politik handlar om att prioritera.

Just denna typ av storslagna satsning låter så klart jätteroligt och spännande och drar röster. MEN, det skulle innebära att vi måste skära så mycket inom vård och skola att det kommer att skada kärnverksamheten allvarligt. Ett tråkigt, men sanningsenligt svar. Vi inom Alliansen är på intet sätt emot satsningar som sker i kommunen, men vi kommer aldrig lova mer än vad vi ser att vi kan hålla.

Oavsett vilken regering det blir efter valet den 9 september, kommer Sverige att gå in i en lågkonjunktur framöver. Den dopade räntepolitiken kommer driva upp räntan till normalläge och det kommer självklart innebära att Sveriges samtliga kommuner får mindre statsbidrag. Att då locka och lova som ni i Mariestadspartiet gör, med vidlyftiga satsningar, skulle innebära att man antingen bryter nacken av kommunens ekonomi eller tvingas spara kraftigt på skolan och vården. Och detta för att finansiera en arena som ni alla tre (Henrik x2 och Christer Dalvik) har största intressen i privat. Det är osmakligt!

Ert förslag är populistiskt och saknar ekonomiska förutsättningar för att över huvud taget kunna vara realistiskt. Populism och ekonomi har sällan gått ihop. Vi i Alliansen kommer aldrig att bidra till vidlyftiga populistiska satsningar som innebär kraftiga besparingar på kärnverksamhet.

Vi kommer i början av juni att komma med ett förslag som innebär en större renovering av ishallen som garanterar att hallen håller i minst 25 år till och en ordentlig uppfräsning av hela området. En analys av hallens befintliga skick är genomförd och rapporten från företaget som gjort statusbesiktningen visar att stommen är riktigt bra men att hallen är behov att en riktig upprustning. I vårt förslag kommer renoveringen av hallen medföra ökade kostnader om ca 3-4 miljoner kronor. Då får vi en nyrenoverad hall och kan hantera kostnaderna utan att äventyra kommunens kärnverksamhet.

Vi är inte bereda att sänka kvalitén inom vare sig skolan eller vården bara för att vara populistiska. Vi kommer säkert att tappa några röster på att inte vara populistiska, med vi hoppas de som tänker helhet ser att Mariestadspartiets förslag är orealistiskt och kommer knäcka ryggraden på kommunens ekonomi och skada kvalitén inom kärnverksamheten.

Vi som varit med ett tag vet att den som lovar mest i en valrörelse håller minst...

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Jag gillar när man har visioner och att man vill utveckla kommunen, men jag blir rädd när man inte har med ekonomin och lägger fram förslag utan att kunna tala om hur de ska finansieras.

Att bara ta upp stora förslag som är publika får alltid stort genomslag i media. Själva finansieringen av förslagen verkar inte vara lika viktigt att ta upp, och inte heller av vem eller hur kalaset ska betalas. Grundregeln i kommunal ekonomi är finansiering i form av nya skatteintäkter eller besparingar inom kärnverksamheten. Det är bara att välja vilken väg man vill gå. Kommunens kärnverksamhet, det vill säga vård, skola och omsorg kostar ca 85 procent av kommunens hela omslutning. En rimlig bedömning är således att förslaget att bygga två nya arenor, kraftigt kommer att påverka kommunens ekonomi många år framåt i tiden om det genomförs.

Hur kan det vara så svårt att se helheten? Tar man en (1) krona från en verksamhet och lägger till annan verksamhet som märks det väldigt lite. Ska man däremot flytta 20-30 miljoner från exempelvis skolan eller hemtjänsten så kan jag lova att det märks. Mycket. För det är vad ert förslag innebär. Det skulle knäcka allt vad kvalitet är.

Vår enkla fråga är således: Om ni nu lägger ett förslag som uppskattningsvis skulle kosta ca 200-300 miljoner kronor att genomföra (vilket är en rimlig bedömning att en ny arena med flytt av MBK och centralisering av fotbollen kostar) – var tar ni pengarna till driften?

Det är mycket enkelt att lova vitt och brett, men era vidlyftiga förslag innebär att ni måste spara ca 20-30 miljoner kronor för att kunna driva och amortera detta löfte. Dessa pengar måste tas från annan kommunal verksamhet. Det räcker inte att säga; Vi hittar pengar någonstans, eller att det säkert finns pengar någonstans. Politik handlar om att prioritera.

Just denna typ av storslagna satsning låter så klart jätteroligt och spännande och drar röster. MEN, det skulle innebära att vi måste skära så mycket inom vård och skola att det kommer att skada kärnverksamheten allvarligt. Ett tråkigt, men sanningsenligt svar. Vi inom Alliansen är på intet sätt emot satsningar som sker i kommunen, men vi kommer aldrig lova mer än vad vi ser att vi kan hålla.

Oavsett vilken regering det blir efter valet den 9 september, kommer Sverige att gå in i en lågkonjunktur framöver. Den dopade räntepolitiken kommer driva upp räntan till normalläge och det kommer självklart innebära att Sveriges samtliga kommuner får mindre statsbidrag. Att då locka och lova som ni i Mariestadspartiet gör, med vidlyftiga satsningar, skulle innebära att man antingen bryter nacken av kommunens ekonomi eller tvingas spara kraftigt på skolan och vården. Och detta för att finansiera en arena som ni alla tre (Henrik x2 och Christer Dalvik) har största intressen i privat. Det är osmakligt!

Ert förslag är populistiskt och saknar ekonomiska förutsättningar för att över huvud taget kunna vara realistiskt. Populism och ekonomi har sällan gått ihop. Vi i Alliansen kommer aldrig att bidra till vidlyftiga populistiska satsningar som innebär kraftiga besparingar på kärnverksamhet.

Vi kommer i början av juni att komma med ett förslag som innebär en större renovering av ishallen som garanterar att hallen håller i minst 25 år till och en ordentlig uppfräsning av hela området. En analys av hallens befintliga skick är genomförd och rapporten från företaget som gjort statusbesiktningen visar att stommen är riktigt bra men att hallen är behov att en riktig upprustning. I vårt förslag kommer renoveringen av hallen medföra ökade kostnader om ca 3-4 miljoner kronor. Då får vi en nyrenoverad hall och kan hantera kostnaderna utan att äventyra kommunens kärnverksamhet.

Vi är inte bereda att sänka kvalitén inom vare sig skolan eller vården bara för att vara populistiska. Vi kommer säkert att tappa några röster på att inte vara populistiska, med vi hoppas de som tänker helhet ser att Mariestadspartiets förslag är orealistiskt och kommer knäcka ryggraden på kommunens ekonomi och skada kvalitén inom kärnverksamheten.

Vi som varit med ett tag vet att den som lovar mest i en valrörelse håller minst...

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.