04 apr 2018 06:00

04 apr 2018 06:00

Miljöarbetet kan inte vänta

Debatt:

MP. Miljöpartiet tackar Mariestadstidningen för vad som skrevs på ledarsidan om oss 23 mars, vi är inte vana vid en sådan uppmärksamhet.

Vi samlar medlemmar och politiker med många olika prioriteringar men vi har som grund våra tre pelare:

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• solidaritet med kommande generationer

• solidaritet med världens alla människor

I ledaren talas om ett kvitto på vad vi åstadkommit, det verkar som vi miljöpartister har ett kvitto med annan framsida:

• Vårt förslag till klimatlag som så sent som 2014 ansågs omöjligt är nu lag som kommer att vara styrande för framtida regeringar

• Vi har tillsammans med Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i Riksdagen kommit överens om 100% förnybar el 2040

• Vi har tillsammans med S ökat ”miljöbudgeten” med mer än 100% sedan 2014.

• 800 miljoner mera till att förbättra havs och vattenmiljöer

• Klimatklivet har från 2017 700 miljoner att fördela till kommuner och regioner

I Västar Götalandregionen har vi nu under 8 år varit med majoritet. Nu senast tillsammans med borgerliga partier.

• Tillsammans med Moderaterna har vi satsat historiskt mycket på kollektivtrafik, i förra veckan beställdes 40 nya tåg.

• Vi har varit med och skapat en mera personcentrerad vård där patienten är det centrala, det är människor inte diagnoser som söker vård.

• Vi arbetar vidare för att den som behöver vård ska få vården nära och snabbt.

Vi har med våra olika val av partier att arbeta tillsammans med visat att vi är varken blåa eller röda vi är Miljöpartister.

Ledarsidan efterfrågade en valstrategi eller en önskedröm:

Jag önskar att vi tillsammans med andra demokratiska krafter kan utveckla det demokratiska samhället så att vi och kommande generationer får bra liv utan att vi förstör vår natur. Detta arbete kan inte vänta utan vi måste starta NU.

Mats Karlsson

Miljöpartist

Vi samlar medlemmar och politiker med många olika prioriteringar men vi har som grund våra tre pelare:

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• solidaritet med kommande generationer

• solidaritet med världens alla människor

I ledaren talas om ett kvitto på vad vi åstadkommit, det verkar som vi miljöpartister har ett kvitto med annan framsida:

• Vårt förslag till klimatlag som så sent som 2014 ansågs omöjligt är nu lag som kommer att vara styrande för framtida regeringar

• Vi har tillsammans med Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i Riksdagen kommit överens om 100% förnybar el 2040

• Vi har tillsammans med S ökat ”miljöbudgeten” med mer än 100% sedan 2014.

• 800 miljoner mera till att förbättra havs och vattenmiljöer

• Klimatklivet har från 2017 700 miljoner att fördela till kommuner och regioner

I Västar Götalandregionen har vi nu under 8 år varit med majoritet. Nu senast tillsammans med borgerliga partier.

• Tillsammans med Moderaterna har vi satsat historiskt mycket på kollektivtrafik, i förra veckan beställdes 40 nya tåg.

• Vi har varit med och skapat en mera personcentrerad vård där patienten är det centrala, det är människor inte diagnoser som söker vård.

• Vi arbetar vidare för att den som behöver vård ska få vården nära och snabbt.

Vi har med våra olika val av partier att arbeta tillsammans med visat att vi är varken blåa eller röda vi är Miljöpartister.

Ledarsidan efterfrågade en valstrategi eller en önskedröm:

Jag önskar att vi tillsammans med andra demokratiska krafter kan utveckla det demokratiska samhället så att vi och kommande generationer får bra liv utan att vi förstör vår natur. Detta arbete kan inte vänta utan vi måste starta NU.

Mats Karlsson

Miljöpartist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.