03 apr 2018 06:00

03 apr 2018 06:00

Sportskyttevapen är inte krigsmateriel

DEBATT

Förslaget till implementering av EU:s vapendirektiv är nu ute på remiss. Förslaget går på flera punkter går avsevärt längre än vad direktivet kräver och skulle det bli lag skulle det innebära stora problem för skyttesporten i Sverige.

Utöver vad EU-direktivet kräver föreslås bland annat att de vapen vi använder i vår idrott ska omklassas till samma kategori som krigsmateriel, exempelvis luftvärnsrobotar. I praktiken skulle detta omöjliggöra internationellt tävlande eftersom inga flygbolag tillåter att man tar med sig krigsmateriel. Enligt direktivet skulle däremot våra sportskyttevapen även fortsättningsvis stanna i kategorin jakt- och sportskyttegevär och kunna användas med vanliga sportskyttemagasin.

Eftersom Sverige redan har extremt restriktiva regler för vapeninnehav kom det slutligt antagna kompromissförslaget inte att kräva några större förändringar, utan snarare förtydliganden om att kraven uppfylls. I kombination med de undantag som EU-direktivet möjliggör för idrottsskyttar skulle det gå att hantera.

Sverige har sedan decennier en ordning där medlemmarna certifieras. Det innebär att det redan för varje idrottsskytt som har vapen finns ett sådant godkännande som EU-direktivet säger kan ge möjlighet att inneha kombinationen av halvautomatiska sportgevär och sportskyttemagasin som annars skulle förbjudas.

När det gäller den avgörande frågan om klassificeringen av vapen, som avgör om vi, och framtida utövare, ska kunna fortsätta med vår idrott, är det nödvändigt att Sverige aktivt konstaterar att den ordning vi har är tillfyllest. Så implementerade vi EU:s förra vapendirektiv när vi gick med i unionen.

Utredarens förslag om femårslicenser, och tillståndsplikt för magasin och andra licensfria vapendelar omfattas inte av direktivet och bör kastas rakt av.

Skytte är sett till antalet utövare lika stort som hockey. Vår gren, dynamiskt sportskytte, innebär att man skjuter på flera tavlor som står på olika avstånd på tid. Sverige har på senare år skördat stora framgångar i grenen med flera medaljer på EM och VM. Kraven på både precision och snabbhet gör den mycket träningskrävande – på sistone har vi dock fått lägga mycket tid som kunde gått till träning eller på att arrangera tävlingar åt att försöka stoppa olika politiska förslag som hotar idrotten.

5-11 augusti hålls EM i dynamiskt gevärsskytte i Karlskoga. Detta kan bli den sista internationella mästerskapstävling som hålls i Sverige och det sista året vi kan tävla i andra länder. Politikerna måste nu ta sitt ansvar och se till att implementeringen av direktivet inte går längre än vad EU kräver. Rädda skyttesporten!

 

Roland Dahlman

Ordförande Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Cecilia Lindberg

Fyrfaldig svensk mästare och EM-bronsmedaljör dynamiskt pistolskytte

Utöver vad EU-direktivet kräver föreslås bland annat att de vapen vi använder i vår idrott ska omklassas till samma kategori som krigsmateriel, exempelvis luftvärnsrobotar. I praktiken skulle detta omöjliggöra internationellt tävlande eftersom inga flygbolag tillåter att man tar med sig krigsmateriel. Enligt direktivet skulle däremot våra sportskyttevapen även fortsättningsvis stanna i kategorin jakt- och sportskyttegevär och kunna användas med vanliga sportskyttemagasin.

Eftersom Sverige redan har extremt restriktiva regler för vapeninnehav kom det slutligt antagna kompromissförslaget inte att kräva några större förändringar, utan snarare förtydliganden om att kraven uppfylls. I kombination med de undantag som EU-direktivet möjliggör för idrottsskyttar skulle det gå att hantera.

Sverige har sedan decennier en ordning där medlemmarna certifieras. Det innebär att det redan för varje idrottsskytt som har vapen finns ett sådant godkännande som EU-direktivet säger kan ge möjlighet att inneha kombinationen av halvautomatiska sportgevär och sportskyttemagasin som annars skulle förbjudas.

När det gäller den avgörande frågan om klassificeringen av vapen, som avgör om vi, och framtida utövare, ska kunna fortsätta med vår idrott, är det nödvändigt att Sverige aktivt konstaterar att den ordning vi har är tillfyllest. Så implementerade vi EU:s förra vapendirektiv när vi gick med i unionen.

Utredarens förslag om femårslicenser, och tillståndsplikt för magasin och andra licensfria vapendelar omfattas inte av direktivet och bör kastas rakt av.

Skytte är sett till antalet utövare lika stort som hockey. Vår gren, dynamiskt sportskytte, innebär att man skjuter på flera tavlor som står på olika avstånd på tid. Sverige har på senare år skördat stora framgångar i grenen med flera medaljer på EM och VM. Kraven på både precision och snabbhet gör den mycket träningskrävande – på sistone har vi dock fått lägga mycket tid som kunde gått till träning eller på att arrangera tävlingar åt att försöka stoppa olika politiska förslag som hotar idrotten.

5-11 augusti hålls EM i dynamiskt gevärsskytte i Karlskoga. Detta kan bli den sista internationella mästerskapstävling som hålls i Sverige och det sista året vi kan tävla i andra länder. Politikerna måste nu ta sitt ansvar och se till att implementeringen av direktivet inte går längre än vad EU kräver. Rädda skyttesporten!

 

Roland Dahlman

Ordförande Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Cecilia Lindberg

Fyrfaldig svensk mästare och EM-bronsmedaljör dynamiskt pistolskytte

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.