10 mar 2018 06:00

10 mar 2018 06:00

Litet parti (måhända), men med stora planer

Debatt:

Replik. Jag vill för Kristdemokraterna svara Daniel Persson som skrev ledartexten här i Mariestadstidningen i måndags (5 mars). Jag känner till att debattartiklar med lokalanknytning prioriteras, men de frågor som Daniel Person berörde gällde riksplanet så därför gör även mitt svar det.

Persson påminner som så många andra medieskribenter om att KD är ett av flera partier som ligger nära 4-procentsgränsen. Det råkar vi vara medvetna om. Det hindrar oss inte att forma viktig politik som vi verkligen önskar att väljarna har uppmärksammat vid valdagen i september, för vi vill se stora förändringar.

Nu till innehållet i VÄLFÄRDSLÖFTET som Persson inte förstått vad det innebär. Han måste ha missat en del. Vi går till val på ett återupprättat välfärdslöfte. I nuläget får inte sjuka sin operation i tid. Äldre lämnas ensamma utan ett tryggt boende. Våldsoffer får inte upprättelse. Detta är ett välfärdssvek. Men det vill vi förändra med en värderingsdriven politik som sätter människan i centrum. Inte kapitalet. Däremot måste vi minska slöseri med skattemedel. Välfärdslöftet från KD är att du ska kunna lita på äldreomsorgen. Du ska kunna lita på sjukvården. Du ska kunna lita på polisen. Det är människor vi kämpar för.

Här refererar jag Ebba Busch Thor när hon talar om KDs roll i rikspolitiken. När Kristdemokraterna tog över socialdepartementet var det 130 000 personer som fått vänta mer än 90 dagar på operation eller specialistbesök. Kristdemokratiska reformer ledde till en ”Kömiljard”, vårdval, LOV:en. Köerna mer än halveras till 51 000 personer. Därefter blir Stefan Löfvén statsminister och drar hårt i reformbromsen. Konsekvenserna kommer direkt: Vårdköerna har blivit närmare dubbelt så långa. Nu står 94 000 människor i kö!

Tidigare hade vårdpersonalen det riktigt tufft på sommaren. Det har nu blivit har blivit ett normalläge året runt. Äldre skickas hem på grund av platsbrist. Kvinnor får föda barn i bil för att BB läggs ner. Cancerpatienter dör av köerna. Vården behöver förändring. Vården behöver en ny regering. Vården behöver ett välfärdslöfte. Du ska kunna lita på vården.

I välfärdslöftet, som även du frågar efter Persson, så finns följande förslag för att förbättra sjukvården i tre steg. För det första en rejäl satsning på vård och omsorg. 27,5 miljarder mer än regeringen. Det motsvarar 16 500 fler medarbetare i vården. Detta måste vi göra på kort sikt för att reparera den skada de rödgröna gjort. För det andra strukturreformer som på medellång sikt hjälper landstingen att förbättra kvaliteten. Mer tid för patienterna för läkarna, vårdserviceteam, hemtagningsteam, kvälls- och helgöppna vårdcentraler samt fler sjukhussängar. För det tredje att avskaffa landstingens sjukhusansvar. KD var med och rensade upp Görans Perssons vårdköer. Nu står KD redo att rensa upp Stefan Löfvéns långa vårdköer.

KD vill återupprätta välfärdslöftet. Så att det finns en bädd åt alla sjuka. En hand för alla de som behöver omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför.

Morgan Forsberg, ordförande i Mariestads partiavdelning

Persson påminner som så många andra medieskribenter om att KD är ett av flera partier som ligger nära 4-procentsgränsen. Det råkar vi vara medvetna om. Det hindrar oss inte att forma viktig politik som vi verkligen önskar att väljarna har uppmärksammat vid valdagen i september, för vi vill se stora förändringar.

Nu till innehållet i VÄLFÄRDSLÖFTET som Persson inte förstått vad det innebär. Han måste ha missat en del. Vi går till val på ett återupprättat välfärdslöfte. I nuläget får inte sjuka sin operation i tid. Äldre lämnas ensamma utan ett tryggt boende. Våldsoffer får inte upprättelse. Detta är ett välfärdssvek. Men det vill vi förändra med en värderingsdriven politik som sätter människan i centrum. Inte kapitalet. Däremot måste vi minska slöseri med skattemedel. Välfärdslöftet från KD är att du ska kunna lita på äldreomsorgen. Du ska kunna lita på sjukvården. Du ska kunna lita på polisen. Det är människor vi kämpar för.

Här refererar jag Ebba Busch Thor när hon talar om KDs roll i rikspolitiken. När Kristdemokraterna tog över socialdepartementet var det 130 000 personer som fått vänta mer än 90 dagar på operation eller specialistbesök. Kristdemokratiska reformer ledde till en ”Kömiljard”, vårdval, LOV:en. Köerna mer än halveras till 51 000 personer. Därefter blir Stefan Löfvén statsminister och drar hårt i reformbromsen. Konsekvenserna kommer direkt: Vårdköerna har blivit närmare dubbelt så långa. Nu står 94 000 människor i kö!

Tidigare hade vårdpersonalen det riktigt tufft på sommaren. Det har nu blivit har blivit ett normalläge året runt. Äldre skickas hem på grund av platsbrist. Kvinnor får föda barn i bil för att BB läggs ner. Cancerpatienter dör av köerna. Vården behöver förändring. Vården behöver en ny regering. Vården behöver ett välfärdslöfte. Du ska kunna lita på vården.

I välfärdslöftet, som även du frågar efter Persson, så finns följande förslag för att förbättra sjukvården i tre steg. För det första en rejäl satsning på vård och omsorg. 27,5 miljarder mer än regeringen. Det motsvarar 16 500 fler medarbetare i vården. Detta måste vi göra på kort sikt för att reparera den skada de rödgröna gjort. För det andra strukturreformer som på medellång sikt hjälper landstingen att förbättra kvaliteten. Mer tid för patienterna för läkarna, vårdserviceteam, hemtagningsteam, kvälls- och helgöppna vårdcentraler samt fler sjukhussängar. För det tredje att avskaffa landstingens sjukhusansvar. KD var med och rensade upp Görans Perssons vårdköer. Nu står KD redo att rensa upp Stefan Löfvéns långa vårdköer.

KD vill återupprätta välfärdslöftet. Så att det finns en bädd åt alla sjuka. En hand för alla de som behöver omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför.

Morgan Forsberg, ordförande i Mariestads partiavdelning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.