07 mar 2018 06:00

08 mar 2018 17:11

Visst kan Töreboda bli attraktivt för unga familjer

Debatt:

Tar man del av unga familjers önskningar om boende är det slående hur många som vill bo i ett mindre samhälle och av dem önskar många bo på ren landsbygd. Det är inte som gröna vågen utan en mer genomtänkt strategi för ett bra liv.

Kommunen har i långa stycken välfungerande offentlig verksamhet och gynnas av järnvägsstation i centralorten. Kan vi få lokal tågtrafik i Älgarås och Moholm kommer dessa tätorter att bli attraktiva och bostadspriserna sådana att de möjliggör krediter till nybyggnad.

Vi har i kommunen flera företag i utvecklingens framkant med stor potential som har behov av att utbildad, ung arbetskraft söker sig hit.

Vad kräver en ung familj i första hand av en kommun? Det är en välfungerande skola och här har Töreboda underpresterat i många år. Det måste vi Törebodabor ändra på.

Om medborgarna slöt upp bakom skolan som man gör inför festivalen så skulle engagemanget sätta press på politikerna att ta itu med problemet. Det finns så många goda exempel i vår närhet och från hela världen på skolor som vänt resultaten. Vad kan vi lära av det? Föräldrarna sluter där upp bakom skolan och alla kompetenta lärare uppmärksammas och premieras. Lärarna leder lektionerna väl förberedda med undervisning som för till fortlöpande höjd kunskapsnivå. I klassrummet råder ordning och respekt för lärare och kamrater så att studiero gäller. Kunskap och bildning är målet så att eleverna genom att anstränga sig kan göra sig själva rättvisa. De växer så att de lär sig hantera sina liv. För läxhjälp griper fritidsverksamheten in för dem som saknar stöd i hemmet.

En familj behöver också en bostad och därför måste man anknyta till och harmonisera nybyggnationen med befintlig bebyggelse. Undersökningar visar att det är attraktivt för ett fåtal att staplas i grå betongtorn. En låg bebyggelse där egnahemstomter och radhus blandas med högst trevånings flerbostadshus är vad människor önskar. De bör i första hand ges tillfälle att ägas av de boende och där finns attraktionen. För äldrebostäder har kommunen redan lyckats väl i Björkängsgården så liknade marknära byggnader med gröna ytor ska vi ha. Kommunal borgen ska vara möjlig under en övergångsperiod för dem som behöver det för sina bostadsbehov. Den kvalificerade grupp som vill bo lantligt ska ges samma villkor och kommunens satsningar i centralorten ska inte ske på övriga kommundelars bekostnad.

Det är tyvärr så att många politiker har större förmågor att diskutera och ta ställning till en cykelbro än att bygga hållbara broar för unga ut i livet. Varje ung person som lyfter sig och därmed undgår utanförskapets träsk och kan bidra i samhället är en hög vinst. Det gör sig inte självt utan kräver ett folkligt engagemang och där gör Din insats skillnad.

Politiker vill också gärna bygga fysiska monument över sin gärning. Du har möjligheten i nästa val att se till att de byggnaderna blir vad befolkningen efterfrågar. Kan vi åstadkomma en uppslutning för dessa mål kan Töreboda bli en lockande miljö för unga familjer som vill utnyttja livets potentiella möjligheter.

Lars Frändberg C

Kommunen har i långa stycken välfungerande offentlig verksamhet och gynnas av järnvägsstation i centralorten. Kan vi få lokal tågtrafik i Älgarås och Moholm kommer dessa tätorter att bli attraktiva och bostadspriserna sådana att de möjliggör krediter till nybyggnad.

Vi har i kommunen flera företag i utvecklingens framkant med stor potential som har behov av att utbildad, ung arbetskraft söker sig hit.

Vad kräver en ung familj i första hand av en kommun? Det är en välfungerande skola och här har Töreboda underpresterat i många år. Det måste vi Törebodabor ändra på.

Om medborgarna slöt upp bakom skolan som man gör inför festivalen så skulle engagemanget sätta press på politikerna att ta itu med problemet. Det finns så många goda exempel i vår närhet och från hela världen på skolor som vänt resultaten. Vad kan vi lära av det? Föräldrarna sluter där upp bakom skolan och alla kompetenta lärare uppmärksammas och premieras. Lärarna leder lektionerna väl förberedda med undervisning som för till fortlöpande höjd kunskapsnivå. I klassrummet råder ordning och respekt för lärare och kamrater så att studiero gäller. Kunskap och bildning är målet så att eleverna genom att anstränga sig kan göra sig själva rättvisa. De växer så att de lär sig hantera sina liv. För läxhjälp griper fritidsverksamheten in för dem som saknar stöd i hemmet.

En familj behöver också en bostad och därför måste man anknyta till och harmonisera nybyggnationen med befintlig bebyggelse. Undersökningar visar att det är attraktivt för ett fåtal att staplas i grå betongtorn. En låg bebyggelse där egnahemstomter och radhus blandas med högst trevånings flerbostadshus är vad människor önskar. De bör i första hand ges tillfälle att ägas av de boende och där finns attraktionen. För äldrebostäder har kommunen redan lyckats väl i Björkängsgården så liknade marknära byggnader med gröna ytor ska vi ha. Kommunal borgen ska vara möjlig under en övergångsperiod för dem som behöver det för sina bostadsbehov. Den kvalificerade grupp som vill bo lantligt ska ges samma villkor och kommunens satsningar i centralorten ska inte ske på övriga kommundelars bekostnad.

Det är tyvärr så att många politiker har större förmågor att diskutera och ta ställning till en cykelbro än att bygga hållbara broar för unga ut i livet. Varje ung person som lyfter sig och därmed undgår utanförskapets träsk och kan bidra i samhället är en hög vinst. Det gör sig inte självt utan kräver ett folkligt engagemang och där gör Din insats skillnad.

Politiker vill också gärna bygga fysiska monument över sin gärning. Du har möjligheten i nästa val att se till att de byggnaderna blir vad befolkningen efterfrågar. Kan vi åstadkomma en uppslutning för dessa mål kan Töreboda bli en lockande miljö för unga familjer som vill utnyttja livets potentiella möjligheter.

Lars Frändberg C

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.