06 feb 2018 06:00

07 feb 2018 14:14

Angående inköp av luftvärnssystem

Insändare: Försvar

Säkerhet. Vår utrikesminister Margot Wallström saboterar de satsningar som görs för att förbättra vår försvarsförmåga. Den nedrustning som redan skett på kärnvapenområdet är mycket positiv. Hennes linje i kärnvapenfrågan och uttalade avsikt att skriva på avtalet om borttagande av alla kärnvapen har föranlett USA att varna Sverige att sådan underskrift också innebär att hjälp från Nato och USA inte kan påräknas vid ett krisläge. Deltagande från USA:s sida under Aurora 17, den svenska försvarsmaktsövningen, skulle i fortsättningen vara uteslutet.

Försvarsminister Peter Hultqvist inser faran och försöker blidka USA genom att förbereda köp av amerikanska luftvärnssystem, typ Patriot, för höga belopp. Han försöker också mörka att Sverige fått erbjudande från Frankrike för inköp av ett franskutvecklat system, som är betydligt bättre än det äldre amerikanska systemet och dessutom billigare. Det kan exempelvis placeras på korvetter, typ Visby, och därmed ge en helt annan möjlighet att operera på öppet hav i Östersjön. Dessutom har Frankrike pekat på möjligheten att förbättra radarn i samarbete med Saab. Som medlem i EU och på grund av det utvecklingsarbete på försvarsområdet som nyss sjösatts, vore det naturligt att samarbeta med Frankrike.

Allt detta har saboterats av Margot Wallström, som med sin feministiska utrikespolitik tvingar fram irrationella försvarsbindningar. Hennes agerande har tvingat fram detta. Beslutet att skriva på avtalet har skjutits upp ,men hennes olika uttalanden har resulterat i en dikeskörning av allvarligt slag. Sämre försvarseffekt för mera pengar till försvaret.

Det kostar mycket att ha en sådan utrikesminister.

Ivar Virgin, tidigare ledamot i Riksdagen och dess Utrikes- och Försvarsutskott samt ledamot i Europaparlamentet.

Försvarsminister Peter Hultqvist inser faran och försöker blidka USA genom att förbereda köp av amerikanska luftvärnssystem, typ Patriot, för höga belopp. Han försöker också mörka att Sverige fått erbjudande från Frankrike för inköp av ett franskutvecklat system, som är betydligt bättre än det äldre amerikanska systemet och dessutom billigare. Det kan exempelvis placeras på korvetter, typ Visby, och därmed ge en helt annan möjlighet att operera på öppet hav i Östersjön. Dessutom har Frankrike pekat på möjligheten att förbättra radarn i samarbete med Saab. Som medlem i EU och på grund av det utvecklingsarbete på försvarsområdet som nyss sjösatts, vore det naturligt att samarbeta med Frankrike.

Allt detta har saboterats av Margot Wallström, som med sin feministiska utrikespolitik tvingar fram irrationella försvarsbindningar. Hennes agerande har tvingat fram detta. Beslutet att skriva på avtalet har skjutits upp ,men hennes olika uttalanden har resulterat i en dikeskörning av allvarligt slag. Sämre försvarseffekt för mera pengar till försvaret.

Det kostar mycket att ha en sådan utrikesminister.

Ivar Virgin, tidigare ledamot i Riksdagen och dess Utrikes- och Försvarsutskott samt ledamot i Europaparlamentet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.