28 dec 2017 06:00

04 jan 2018 14:26

Låt oss återta rättsstaten

Debatt:

Trygghet. För några dagar sedan fick jag polisens rapport ”Brottsutvecklingen i riket” och det är sannerligen en intressant läsning. Den här rapporten handlar främst om bedrägeribrott och jag fäste mig särskilt vid en mening i inledningstexten. ”November månads siffror är de högsta vi någonsin haft med över 10 000 anmälda brott”.

Naturligtvis kan man inte dra några säkra slutsatser på en enskild uppgift, men rapporten visar ändå att antalet anmälda bedrägeribrott ökat med 2 procent under årets första elva månader och att antalet anmälningar i november månad är det högsta sedan mätningarnas början.

En annan av polisens rapporter presenterades i juni månad och den rapporten handlade om ”Utsatta områden”. En rapport som på ett mycket tydligt och skrämmande sätt visar hur omfattande den kriminella verksamheten är. Rapporten pekar ut 23 områden som särskilt utsatta, där demokratiska värderingar sätts på undantag. Det finns mycket läsvärt i rapporten men jag fastnade särskilt för två meningar.

Den första lyder enligt följande, ”Den kriminellt socialiserande processen sträcker sig långt ner i åldrarna och det finns uppgifter om 9-åringar som transporterat vapen och 11-åringar som etablerat missbruksbeteenden”. Uppgifterna om barn som agerar vapenkurirer eller börjar med missbruk är synnerligen alarmerande och här måste samhället agera kraftfullt för att bromsa utvecklingen.

Den andra meningen som fångade mitt intresse lyder så här, ”I de utsatta områdena bedöms det finnas en lokal social ordning som i olika grad avviker från det demokratiska samhällssystemet avseende normbildning, ekonomi och rättsskipning”.

Fundera ett ögonblick på vad den meningen innebär gällande rättsskipning. Här tar de kriminella lagen i egna händer, bokstavligt talat, inte alltid med vapen men våld och utpressning är vanliga metoder för att ”kräva sin rätt”.

Den här situationen kan vi givetvis inte acceptera och kraftfulla insatser krävs på alla fronter för att komma tillrätta med de kriminella nätverkens omfattande verksamhet. Fler poliser är en given förutsättning i kampen mot brott, men här räcker det inte med enbart polisiär förstärkning, det krävs också en rejäl upprustning av det övriga rättssamhället. Utöver rättssamhället måste de kommunala insatserna sättas in mycket tidigare hos barn och ungdomar för att leda bort dem från den brottsliga banan. Rekryteringen av unga till de kriminella nätverken måste ovillkorligen begränsas.

Ofta får man som motargument från politiska motståndare att det blir dyrt med ökat antal poliser och att rusta upp rättssystemet i övrigt. Givetvis kostar det pengar, att säga något annat är direkt lögnaktigt - men vad är alternativet? Vad kostar inte de kriminellas framfart i vårt samhälle? Rättsstatens främsta uppgift är att skydda sina medborgare från kriminalitet. Jag kommer att göra allt jag kan för att påverka utvecklingen mot ett säkrare samhälle!

Thomas Morell

Kandidat till riksdagen

Sverigedemokraterna

Naturligtvis kan man inte dra några säkra slutsatser på en enskild uppgift, men rapporten visar ändå att antalet anmälda bedrägeribrott ökat med 2 procent under årets första elva månader och att antalet anmälningar i november månad är det högsta sedan mätningarnas början.

En annan av polisens rapporter presenterades i juni månad och den rapporten handlade om ”Utsatta områden”. En rapport som på ett mycket tydligt och skrämmande sätt visar hur omfattande den kriminella verksamheten är. Rapporten pekar ut 23 områden som särskilt utsatta, där demokratiska värderingar sätts på undantag. Det finns mycket läsvärt i rapporten men jag fastnade särskilt för två meningar.

Den första lyder enligt följande, ”Den kriminellt socialiserande processen sträcker sig långt ner i åldrarna och det finns uppgifter om 9-åringar som transporterat vapen och 11-åringar som etablerat missbruksbeteenden”. Uppgifterna om barn som agerar vapenkurirer eller börjar med missbruk är synnerligen alarmerande och här måste samhället agera kraftfullt för att bromsa utvecklingen.

Den andra meningen som fångade mitt intresse lyder så här, ”I de utsatta områdena bedöms det finnas en lokal social ordning som i olika grad avviker från det demokratiska samhällssystemet avseende normbildning, ekonomi och rättsskipning”.

Fundera ett ögonblick på vad den meningen innebär gällande rättsskipning. Här tar de kriminella lagen i egna händer, bokstavligt talat, inte alltid med vapen men våld och utpressning är vanliga metoder för att ”kräva sin rätt”.

Den här situationen kan vi givetvis inte acceptera och kraftfulla insatser krävs på alla fronter för att komma tillrätta med de kriminella nätverkens omfattande verksamhet. Fler poliser är en given förutsättning i kampen mot brott, men här räcker det inte med enbart polisiär förstärkning, det krävs också en rejäl upprustning av det övriga rättssamhället. Utöver rättssamhället måste de kommunala insatserna sättas in mycket tidigare hos barn och ungdomar för att leda bort dem från den brottsliga banan. Rekryteringen av unga till de kriminella nätverken måste ovillkorligen begränsas.

Ofta får man som motargument från politiska motståndare att det blir dyrt med ökat antal poliser och att rusta upp rättssystemet i övrigt. Givetvis kostar det pengar, att säga något annat är direkt lögnaktigt - men vad är alternativet? Vad kostar inte de kriminellas framfart i vårt samhälle? Rättsstatens främsta uppgift är att skydda sina medborgare från kriminalitet. Jag kommer att göra allt jag kan för att påverka utvecklingen mot ett säkrare samhälle!

Thomas Morell

Kandidat till riksdagen

Sverigedemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.