07 dec 2017 06:00

07 dec 2017 06:00

Vänsterpartiet – det enda landsbygdspartiet

Debatt:

Landsbygd. Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen har varit pådrivande i flera frågor som i första hand gynnar landsbygden i regionen. Vissa partier tävlar om att kalla sig gröna eller ännu grönare, som ett sorts landsbygdsperspektiv. Ett annat parti spelar gärna på rädsla, misstro och splittring mellan stad och landsbygd.

Vi har istället lagt konkreta förslag i regionpolitiken som särskilt gynnar alla de invånare som bor på landsbygden eller i mindre tätorter.

Banker ska hantera pengar.

Vid regionfullmäktige i Skövde i oktober föreslog vi att Västra Götalandsregionen ska engagera sig i frågan om att det blir allt svårare att ta ut, betala med eller sätta in pengar när bankerna inte längre vill hantera pengar. Det är en neddragning av samhällsservice som främst drabbar landsbygden. De övriga partierna hänvisade till att de tyckte staten skulle ta det ansvaret, trots regionens ansvar för regional utveckling.

Det behövs ett naturbruksgymnasium väster om Vänern.

Vänsterpartiet var emot att både naturbrukgymnasierna i Nuntorp och Dingle lades ner när regionen stängde tre av sex skolor. Det lämnade en viktig skogs- och jordbruksbygd som Fyrbodal utan möjlighet för traktens ungdomar att få sin naturbruksutbildning i, eller nära, hemorten.

Flera förslag inom kollektivtrafiken.

Vi har föreslagit en kombination av kultur- och kollektivtrafikbiljett så att alla som har långt till de större städernas kulturutbud åtminstone kan slippa resekostnaden till de kulturevenemang som vi alla hjälps åt med att delbetala via skattsedeln.

Det har blivit allt vanligare med parkeringsavgifter vid våra sjukhus. Vi tycker att det är rimligt att kunna få ersättning både för parkeringsavgift och kilometerkostnad när man måste använda egen bil för sin sjukresa.

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att den anropsstyrda trafiken, som är den trafik som normalt körs med taxibil och som bokas i förväg, byggs ut så att den är möjlig att boka även på helgerna. En fråga med tydlig landsbygdsprofil för de som bor där det annars inte skulle finnas någon kollektivtrafik alls.

Västra Götalandsregionen är den del av Sverige som har klart mest regionala järnvägar. Det är de regionala järnvägarna som ofta fått stå tillbaka när de statliga pengarna för järnvägsunderhåll är otillräckliga. Vi har till exempel uppmärksammat frågan om elektrifiering av Kinnekullebanan. Västtågsutredningen är ett bra förslag om tågstopp längs de regionala järnvägarna. Vi är det enda parti som föreslagit att det ska finnas en öppning för överenskommelser om ännu fler hållplatser än i förslaget.

Läkare behövs överallt.

Vårdcentraler i mindre orter eller på landsbygden har svårt att rekrytera och behålla läkare. Vänsterpartiet har föreslagit att regionen slutar hoppas på att det ska ordna sig med tillräckligt många allmänläkare, och istället strukturerat planerar för att mer vård ska ges på vårdcentralerna. Både de äldsta och de yngsta invånarna blir alltfler och behöver mycket vård.

Hellre konkreta landsbygdsförslag i regionpolitiken än att välja mellan skrämselpropaganda och gröna etiketter, tycker Vänsterpartiet i Västra Götaland.

Eva Olofsson (v) regionråd

Jan Alexandersson (v) regionrådsersättare

Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden

Vi har istället lagt konkreta förslag i regionpolitiken som särskilt gynnar alla de invånare som bor på landsbygden eller i mindre tätorter.

Banker ska hantera pengar.

Vid regionfullmäktige i Skövde i oktober föreslog vi att Västra Götalandsregionen ska engagera sig i frågan om att det blir allt svårare att ta ut, betala med eller sätta in pengar när bankerna inte längre vill hantera pengar. Det är en neddragning av samhällsservice som främst drabbar landsbygden. De övriga partierna hänvisade till att de tyckte staten skulle ta det ansvaret, trots regionens ansvar för regional utveckling.

Det behövs ett naturbruksgymnasium väster om Vänern.

Vänsterpartiet var emot att både naturbrukgymnasierna i Nuntorp och Dingle lades ner när regionen stängde tre av sex skolor. Det lämnade en viktig skogs- och jordbruksbygd som Fyrbodal utan möjlighet för traktens ungdomar att få sin naturbruksutbildning i, eller nära, hemorten.

Flera förslag inom kollektivtrafiken.

Vi har föreslagit en kombination av kultur- och kollektivtrafikbiljett så att alla som har långt till de större städernas kulturutbud åtminstone kan slippa resekostnaden till de kulturevenemang som vi alla hjälps åt med att delbetala via skattsedeln.

Det har blivit allt vanligare med parkeringsavgifter vid våra sjukhus. Vi tycker att det är rimligt att kunna få ersättning både för parkeringsavgift och kilometerkostnad när man måste använda egen bil för sin sjukresa.

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att den anropsstyrda trafiken, som är den trafik som normalt körs med taxibil och som bokas i förväg, byggs ut så att den är möjlig att boka även på helgerna. En fråga med tydlig landsbygdsprofil för de som bor där det annars inte skulle finnas någon kollektivtrafik alls.

Västra Götalandsregionen är den del av Sverige som har klart mest regionala järnvägar. Det är de regionala järnvägarna som ofta fått stå tillbaka när de statliga pengarna för järnvägsunderhåll är otillräckliga. Vi har till exempel uppmärksammat frågan om elektrifiering av Kinnekullebanan. Västtågsutredningen är ett bra förslag om tågstopp längs de regionala järnvägarna. Vi är det enda parti som föreslagit att det ska finnas en öppning för överenskommelser om ännu fler hållplatser än i förslaget.

Läkare behövs överallt.

Vårdcentraler i mindre orter eller på landsbygden har svårt att rekrytera och behålla läkare. Vänsterpartiet har föreslagit att regionen slutar hoppas på att det ska ordna sig med tillräckligt många allmänläkare, och istället strukturerat planerar för att mer vård ska ges på vårdcentralerna. Både de äldsta och de yngsta invånarna blir alltfler och behöver mycket vård.

Hellre konkreta landsbygdsförslag i regionpolitiken än att välja mellan skrämselpropaganda och gröna etiketter, tycker Vänsterpartiet i Västra Götaland.

Eva Olofsson (v) regionråd

Jan Alexandersson (v) regionrådsersättare

Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.