07 nov 2017 06:00

07 nov 2017 06:00

Vi är i behov av en skattehöjning

Debatt:

Budget. Det är viktigt med en tydlig demokratisk process. Kommunallagen ställer krav på oss att ha underlag som bereds i god ordning och att våra processer ska var transparenta (genomlysta). Det är så man undviker kaotiska tillställningar där rallarsvingar lätt kan dribbla bort de verkliga problemen vi står inför.

Stämningen var nästan euforisk hos allianslaget när man vid förra veckans budgetdebatt informerade att bland annat försäljning av tomter ger Mariestads kommun en fullt finansierad budget. Den informationen var dold bakom budgetposten ”effektivisering 2 %” (motsvarande 27 miljoner kr). Om oppositionen bara frågat skulle vi fått veta att det förhöll sig så, säger Johan Abrahamsson i en intervju i Mariestads-Tidningen. Jaha, med det fanns ju redan en post i budgeten (3 miljoner kr) som avsåg inkomster från tomtförsäljning. Varför skulle ett mindre belopp redovisas öppet och ett mycket större döljas bakom texten ”effektiviseringar”?

Ordet effektivisering används ofta i betydelsen att få ut mer verksamhet för tilldelade medel. Från vänsterpartiets sida ställde vi därför frågan i budgetdebatten hur mycket man egentligen kan effektivisera utan att det egentligen handlar om rena besparingar eller nedskärningar. Svaret blev tomtförsäljning och förhoppning om befolkningsökning(!) Till och med kommunchefen höjde på ögonbrynen.

Inkomsterna som alliansen redovisade är till delar av engångskaraktär och råder därmed inte bot på de strukturella utmaningar och kostnader som befolkningsutvecklingen och det ökade investeringsbehovet innebär. Därför står vänsterpartiet kvar vid uppfattningen att vi är i behov av en skattehöjning. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som vi var eniga om att bjuda hit, gav oss och hela fullmäktige i läxa att se över finansiella målen för att stärka ekonomin. Det är märkligt att allianspartierna inte visar något större intresse för den frågan. Istället anklagar ni vårt parti för att vara tysta, gnälliga och bara ropa efter höjd skatt.

Samtidigt som vi tycker det är viktigt att utveckla kommunen, vill vi vänsterpartister värna välfärden både i vårt arbete i Mariestads kommun och i riksdagen. Alltså göra fler saker samtidigt. Vårt genomslag för ökat stöd till kommunerna gav Mariestads kommun drygt 20 miljoner årligen.

Ett viktigt tillskott som naturligtvis hade uteblivit helt med en alliansregering.

Marie Engström Rosengren

fullmäktigeledamot (v)

Stämningen var nästan euforisk hos allianslaget när man vid förra veckans budgetdebatt informerade att bland annat försäljning av tomter ger Mariestads kommun en fullt finansierad budget. Den informationen var dold bakom budgetposten ”effektivisering 2 %” (motsvarande 27 miljoner kr). Om oppositionen bara frågat skulle vi fått veta att det förhöll sig så, säger Johan Abrahamsson i en intervju i Mariestads-Tidningen. Jaha, med det fanns ju redan en post i budgeten (3 miljoner kr) som avsåg inkomster från tomtförsäljning. Varför skulle ett mindre belopp redovisas öppet och ett mycket större döljas bakom texten ”effektiviseringar”?

Ordet effektivisering används ofta i betydelsen att få ut mer verksamhet för tilldelade medel. Från vänsterpartiets sida ställde vi därför frågan i budgetdebatten hur mycket man egentligen kan effektivisera utan att det egentligen handlar om rena besparingar eller nedskärningar. Svaret blev tomtförsäljning och förhoppning om befolkningsökning(!) Till och med kommunchefen höjde på ögonbrynen.

Inkomsterna som alliansen redovisade är till delar av engångskaraktär och råder därmed inte bot på de strukturella utmaningar och kostnader som befolkningsutvecklingen och det ökade investeringsbehovet innebär. Därför står vänsterpartiet kvar vid uppfattningen att vi är i behov av en skattehöjning. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som vi var eniga om att bjuda hit, gav oss och hela fullmäktige i läxa att se över finansiella målen för att stärka ekonomin. Det är märkligt att allianspartierna inte visar något större intresse för den frågan. Istället anklagar ni vårt parti för att vara tysta, gnälliga och bara ropa efter höjd skatt.

Samtidigt som vi tycker det är viktigt att utveckla kommunen, vill vi vänsterpartister värna välfärden både i vårt arbete i Mariestads kommun och i riksdagen. Alltså göra fler saker samtidigt. Vårt genomslag för ökat stöd till kommunerna gav Mariestads kommun drygt 20 miljoner årligen.

Ett viktigt tillskott som naturligtvis hade uteblivit helt med en alliansregering.

Marie Engström Rosengren

fullmäktigeledamot (v)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.