03 okt 2017 06:00

03 okt 2017 06:00

Stå upp för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Debatt:

Flyktingar. Senaste åren har vi fått uppleva en strid ström av barn och vuxna som har tvingats fly från sina hem på grund av oroligheter, svält, krig, missväxt mm. Många har lämnat nära och kära för att bege sig ut på en mycket lång okänd resa, inte sällan med livsfarliga strapatser.

När man efter en lång flykt kommit till det efterlängtade målet, Sverige, börjar en ny resa. Trots att barnen många gånger är märkta av traumatiska upplevelser vill man försöka återhämta sig och starta om. Många av barnen och ungdomarna har inte alls, eller i mycket begränsad omfattning, gått i skolan i sitt hemland. När de nu får en chans tar de verkligen vara på den. Många kan redan efter ett halvår berätta om sin flykt på sitt nya språk, svenska, och gör det så bra att de inte behöver någon tolk. Man gläds åt deras drivkraft att forma sina nya liv här. De får nya vänner som ställer upp och det skapas viktiga relationer - från migration till en god integration.

Aldrig tidigare har så många barn och unga kommit till Sverige som flyktingar från ett enskilt land som Afghanistan (med undantag för evakueringen av finska barn under kriget).

Vi är kritiska till att man över huvud taget verkställer utvisningar till Afghanistan och att man uppenbarligen inte har ambition att göra uppföljning av de utvisningar och återvändanden som gjorts. Det ska noteras att UD (utrikesdepartementet) med hänvisning till säkerhetsläget avråder oss svenska medborgare att resa till Afghanistan.

Vi som är aktiva i Rädda Barnen anser det viktigt att genomföra Barnkonventionen och att den ska gälla alla barn. Sveriges regering arbetar för att den ska bli en del av svensk lag. Vad säger då Barnkonventionen?

Alla barn har lika värde. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Alla barn har rätt att säga hur de vill ha det och vuxna ska lyssna till barnen. Länder ska ge barn som kommer som flyktingar skydd och hjälp. Barn ska ha möjlighet till trygghet, vila, lek och fritid rätt att gå i skola och rätt till hälso- och sjukvård. Barn ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Det är ett mödosamt arbete men det är viktigt. ”Det finns saker man måste göra ,..annars är man ingen människa utan bara en liten lort” för att citera ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.

Vi i Mariestads lokalavdelning av Rädda Barnen vill ge de ensamkommande en rättvis bedömning, bra integration i samhället, en trygg och värdig framtid med möjlighet att utbilda sig, bli självförsörjande, bilda familj och tillsammans med andra samhällsmedborgare skapa ett starkt tryggt och rättvist samhälle.

Styrelsen för Rädda Barnens lokalavdelning i Mariestad

Inger Sundler (ordförande)

Gunilla Broberg

Christina Djäken

Marie Engström Rosengren

Helena Larsson

Shaheda Mudawi

Camilla Sundler

Carl-Johan Törnhage

Britt Uhlin

När man efter en lång flykt kommit till det efterlängtade målet, Sverige, börjar en ny resa. Trots att barnen många gånger är märkta av traumatiska upplevelser vill man försöka återhämta sig och starta om. Många av barnen och ungdomarna har inte alls, eller i mycket begränsad omfattning, gått i skolan i sitt hemland. När de nu får en chans tar de verkligen vara på den. Många kan redan efter ett halvår berätta om sin flykt på sitt nya språk, svenska, och gör det så bra att de inte behöver någon tolk. Man gläds åt deras drivkraft att forma sina nya liv här. De får nya vänner som ställer upp och det skapas viktiga relationer - från migration till en god integration.

Aldrig tidigare har så många barn och unga kommit till Sverige som flyktingar från ett enskilt land som Afghanistan (med undantag för evakueringen av finska barn under kriget).

Vi är kritiska till att man över huvud taget verkställer utvisningar till Afghanistan och att man uppenbarligen inte har ambition att göra uppföljning av de utvisningar och återvändanden som gjorts. Det ska noteras att UD (utrikesdepartementet) med hänvisning till säkerhetsläget avråder oss svenska medborgare att resa till Afghanistan.

Vi som är aktiva i Rädda Barnen anser det viktigt att genomföra Barnkonventionen och att den ska gälla alla barn. Sveriges regering arbetar för att den ska bli en del av svensk lag. Vad säger då Barnkonventionen?

Alla barn har lika värde. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Alla barn har rätt att säga hur de vill ha det och vuxna ska lyssna till barnen. Länder ska ge barn som kommer som flyktingar skydd och hjälp. Barn ska ha möjlighet till trygghet, vila, lek och fritid rätt att gå i skola och rätt till hälso- och sjukvård. Barn ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Det är ett mödosamt arbete men det är viktigt. ”Det finns saker man måste göra ,..annars är man ingen människa utan bara en liten lort” för att citera ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.

Vi i Mariestads lokalavdelning av Rädda Barnen vill ge de ensamkommande en rättvis bedömning, bra integration i samhället, en trygg och värdig framtid med möjlighet att utbilda sig, bli självförsörjande, bilda familj och tillsammans med andra samhällsmedborgare skapa ett starkt tryggt och rättvist samhälle.

Styrelsen för Rädda Barnens lokalavdelning i Mariestad

Inger Sundler (ordförande)

Gunilla Broberg

Christina Djäken

Marie Engström Rosengren

Helena Larsson

Shaheda Mudawi

Camilla Sundler

Carl-Johan Törnhage

Britt Uhlin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.