13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 15:59

Varje röst i kyrkovalet är viktig

Debatt:

Kyrkovalet. På söndag är det val! Du som är medlem i Svenska kyrkan har då en unik möjlighet att påverka kyrkans inriktning och verksamhet de kommande fyra åren. Kyrkovalet brukar kallas det glömda valet och visst är valdeltagandet lågt om man jämför med de allmänna valen, men senaste röstade nästan 700 000 människor i valet till kyrkomötet.

Bortsett från valen tills europaparlament, riksdag, landsting och kommuner är kyrkovalet den i särklass största återkommande demokratiska manifestationen i Sverige. Det ska vi vara rädda om!

Som förstanamn på Socialdemokraternas kyrkomöteslista i Skara stift har jag ägnat de senaste veckorna åt en rad möten med väljare. Den vanligaste frågan jag har fått är om kyrkovalet verkligen är viktigt. Jag brukar då svara genom att visa några tidningsurklipp med citat från kvinnoprästmotståndare, från präster som vill ”bota” homosexuella med förbön och från politiker som inte tror på evolutionsteorin. När jag sedan berättar att citaten kommer från ledamöter i kyrkomötet brukar det inte längre finnas något tvivel om att varje röst är viktig.

Tyvärr hamnar sakfrågorna lätt i skymundan inför kyrkovalet eftersom vissa ”opolitiska” nomineringsgrupper hellre vill prata om vilka grupper som ens borde få ställa upp i valen. Denna vägran att prata innehåll beror troligen på att de inser att en mycket stor del av Svenska kyrkans medlemmar inte delar deras värderingar. Istället ger de sig på den inomkyrkliga demokratin för att bakvägen kunna skada grupper som har ett stort stöd bland väljarna, som Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Till skillnad mot de ”opolitiska grupperna”, som förstås inte är opolitiska även om kopplingar till politiska partier saknas, så är Socialdemokraterna tydliga och öppna med vad vi vill. Under nästa mandatperiod vill vi bland annat avskaffa alla avgifter för barn- och ungdomsverksamhet, att kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna, att kyrkan ska finnas där människor har behov av stöd, stå upp för HBTQ-personers rätt, stå upp mot rasism, att Svenska kyrkans internationella engagemang ska vara fortsatt starkt, att skapelsen ska vårdas genom ett stärkt miljöarbete och att Svenska kyrkan ska bli landets bästa arbetsgivare. Framförallt behöver en röst på söndag inte bara bli en röst på en nomineringsgrupp utan ett ställningstagande för en fortsatt stark medlemsdemokrati i Svenska kyrkan.

Sebastian Clausson (S)

Kyrkomötesledamot och kyrkopolitiskt ansvarig i Skaraborgs partidistrikt

Bortsett från valen tills europaparlament, riksdag, landsting och kommuner är kyrkovalet den i särklass största återkommande demokratiska manifestationen i Sverige. Det ska vi vara rädda om!

Som förstanamn på Socialdemokraternas kyrkomöteslista i Skara stift har jag ägnat de senaste veckorna åt en rad möten med väljare. Den vanligaste frågan jag har fått är om kyrkovalet verkligen är viktigt. Jag brukar då svara genom att visa några tidningsurklipp med citat från kvinnoprästmotståndare, från präster som vill ”bota” homosexuella med förbön och från politiker som inte tror på evolutionsteorin. När jag sedan berättar att citaten kommer från ledamöter i kyrkomötet brukar det inte längre finnas något tvivel om att varje röst är viktig.

Tyvärr hamnar sakfrågorna lätt i skymundan inför kyrkovalet eftersom vissa ”opolitiska” nomineringsgrupper hellre vill prata om vilka grupper som ens borde få ställa upp i valen. Denna vägran att prata innehåll beror troligen på att de inser att en mycket stor del av Svenska kyrkans medlemmar inte delar deras värderingar. Istället ger de sig på den inomkyrkliga demokratin för att bakvägen kunna skada grupper som har ett stort stöd bland väljarna, som Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Till skillnad mot de ”opolitiska grupperna”, som förstås inte är opolitiska även om kopplingar till politiska partier saknas, så är Socialdemokraterna tydliga och öppna med vad vi vill. Under nästa mandatperiod vill vi bland annat avskaffa alla avgifter för barn- och ungdomsverksamhet, att kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna, att kyrkan ska finnas där människor har behov av stöd, stå upp för HBTQ-personers rätt, stå upp mot rasism, att Svenska kyrkans internationella engagemang ska vara fortsatt starkt, att skapelsen ska vårdas genom ett stärkt miljöarbete och att Svenska kyrkan ska bli landets bästa arbetsgivare. Framförallt behöver en röst på söndag inte bara bli en röst på en nomineringsgrupp utan ett ställningstagande för en fortsatt stark medlemsdemokrati i Svenska kyrkan.

Sebastian Clausson (S)

Kyrkomötesledamot och kyrkopolitiskt ansvarig i Skaraborgs partidistrikt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.