13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 06:00

Din röst är viktig för kyrkan

Debatt:

Kyrkovalet. Svenska kyrkan har många viktiga roller att fylla i dagens samhälle. Kyrkan finns där vid personliga högtidstillfällen och när livet blir svårt och tungt. Kyrkan finns som en hjälpande hand för ensamma och utsatta i vårt samhälle.

Kyrkan hjälper människor att utveckla och utöva sin tro på ett personligt och ansvarsfullt sätt. Många får tid för stillhet, eftertanke och inspiration att finjustera kompassriktningen i livet genom våra gudstjänster och andra kyrkliga verksamheter. Svenska kyrkan förvaltar en rik kulturskatt genom våra kyrkobyggnader och kyrkoinventarier. Våra vackra och välskötta kyrkogårdar erbjuder en stillsam plats att vårda minnet av dem som inte längre finns bland oss. Svenska kyrkan är arbetsgivare och organiserar och administrerar även många ideella medarbetare. Genom sitt sång- och musikliv berikar kyrkan många människor. Kyrkan är med och skapar aktiviteter och bjuder in till gemenskap, personlig utveckling och samhällsengagemang för våra barn och ungdomar. I många olika frågor i samhället är kyrkan med och påverkar. Ofta är Svenska Kyrkan med och skapar gemenskap och samarbete med andra kristna samfund. Många inom kyrkan arbetar för dialog över religionsgränserna, för fred och försoning i världen och för att alla i vårt samhälle ska kunna känna sig trygga och delaktiga. Och så vidare. Listan kan göras lång.

Eftersom Svenska kyrkans verksamhet berör så många av oss på olika sätt är det också väldigt naturligt att vi genom demokratiska val väljer vilka som ska representera alla oss kyrkotillhöriga när det gäller att styra verksamheten och fatta de övergripande besluten i kyrkan på olika nivåer. Då är det också viktigt att alla grupperingar som ser till kyrkans bästa och på ett seriöst sätt vill engagera sig har rätt att skapa nomineringslistor och ställa upp i valet. Ibland kan listorna uppstå som en intressegrupp kring gemensamma tankar om vad kyrkan är och bör vara. Ibland skapas engagemanget i de redan etablerade politiska partierna som ser arbetet i kyrkan som en naturlig och viktig del i det totala samhällsbyggandet. Ofta skapas också lokala listor som helt oberoende av intresseinriktning eller politisk ideologi fångar upp personer som vill engagera sig i kyrkan. Denna mångfald skapar en väldigt god och spännande dynamik och är en förutsättning för verklig demokrati inom kyrkan.

På det lokala planet i Töreboda pastorat har vi många kunniga anställda och goda ideella medarbetare. Vi har också under många år haft väldigt engagerade och duktiga förtroendevalda på samtliga listor till vårt kyrkofullmäktige. Människor som vill något med vår gemensamma svenska kyrka och som varit beredda att offra sin personliga tid och kraft för att kyrkan ska vara så bra som möjligt för så många av oss som möjligt. Det är inte alltid vi förtroendevalda har samma åsikter men vi har ett mycket gott och konstruktivt samtalsklimat i Töreboda. Även i år består alla lokala nomineringslistor av ansvarsfulla och kloka människor i en härlig blandning. Genom att rösta kan du påverka vad du vill att vi ska arbeta för. Du visar också att du tycker att kyrkan är viktig och att du uppskattar att några av oss ställer upp med tid och kraft för vår gemensamma kyrka.

Ett stort tack till dig som är förtroendevald idag för det du bidrar med! Ett stort tack till dig som ställer upp i årets val på någon av nomineringslistorna! Ett stort tack till dig som engagerar dig genom att gå och rösta!

Torbjörn Lahrin

Centerpartist och ordförande i Töreboda pastorats kyrkoråd innevarande mandatperiod

Kyrkan hjälper människor att utveckla och utöva sin tro på ett personligt och ansvarsfullt sätt. Många får tid för stillhet, eftertanke och inspiration att finjustera kompassriktningen i livet genom våra gudstjänster och andra kyrkliga verksamheter. Svenska kyrkan förvaltar en rik kulturskatt genom våra kyrkobyggnader och kyrkoinventarier. Våra vackra och välskötta kyrkogårdar erbjuder en stillsam plats att vårda minnet av dem som inte längre finns bland oss. Svenska kyrkan är arbetsgivare och organiserar och administrerar även många ideella medarbetare. Genom sitt sång- och musikliv berikar kyrkan många människor. Kyrkan är med och skapar aktiviteter och bjuder in till gemenskap, personlig utveckling och samhällsengagemang för våra barn och ungdomar. I många olika frågor i samhället är kyrkan med och påverkar. Ofta är Svenska Kyrkan med och skapar gemenskap och samarbete med andra kristna samfund. Många inom kyrkan arbetar för dialog över religionsgränserna, för fred och försoning i världen och för att alla i vårt samhälle ska kunna känna sig trygga och delaktiga. Och så vidare. Listan kan göras lång.

Eftersom Svenska kyrkans verksamhet berör så många av oss på olika sätt är det också väldigt naturligt att vi genom demokratiska val väljer vilka som ska representera alla oss kyrkotillhöriga när det gäller att styra verksamheten och fatta de övergripande besluten i kyrkan på olika nivåer. Då är det också viktigt att alla grupperingar som ser till kyrkans bästa och på ett seriöst sätt vill engagera sig har rätt att skapa nomineringslistor och ställa upp i valet. Ibland kan listorna uppstå som en intressegrupp kring gemensamma tankar om vad kyrkan är och bör vara. Ibland skapas engagemanget i de redan etablerade politiska partierna som ser arbetet i kyrkan som en naturlig och viktig del i det totala samhällsbyggandet. Ofta skapas också lokala listor som helt oberoende av intresseinriktning eller politisk ideologi fångar upp personer som vill engagera sig i kyrkan. Denna mångfald skapar en väldigt god och spännande dynamik och är en förutsättning för verklig demokrati inom kyrkan.

På det lokala planet i Töreboda pastorat har vi många kunniga anställda och goda ideella medarbetare. Vi har också under många år haft väldigt engagerade och duktiga förtroendevalda på samtliga listor till vårt kyrkofullmäktige. Människor som vill något med vår gemensamma svenska kyrka och som varit beredda att offra sin personliga tid och kraft för att kyrkan ska vara så bra som möjligt för så många av oss som möjligt. Det är inte alltid vi förtroendevalda har samma åsikter men vi har ett mycket gott och konstruktivt samtalsklimat i Töreboda. Även i år består alla lokala nomineringslistor av ansvarsfulla och kloka människor i en härlig blandning. Genom att rösta kan du påverka vad du vill att vi ska arbeta för. Du visar också att du tycker att kyrkan är viktig och att du uppskattar att några av oss ställer upp med tid och kraft för vår gemensamma kyrka.

Ett stort tack till dig som är förtroendevald idag för det du bidrar med! Ett stort tack till dig som ställer upp i årets val på någon av nomineringslistorna! Ett stort tack till dig som engagerar dig genom att gå och rösta!

Torbjörn Lahrin

Centerpartist och ordförande i Töreboda pastorats kyrkoråd innevarande mandatperiod

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.