31 aug 2017 06:00

31 aug 2017 06:00

Kulturarvet ska användas och utvecklas

Debatt:

Kultur.Intresset för vårt kulturarv ökar. Inte minst i Skaraborg. Våra historiska byggnader lockar ett stort antal besökare. Glädjande är att många småbarnsfamiljer söker sig till dessa platser.

Vi kristdemokrater talar ofta om vikten av sammanhang, att uppleva en samhällsgemenskap, att vi alla hör ihop. Kultur är ett slags kitt som håller ihop ett samhälle och dess värderingar. I en tid då främlingskap och ensamhet är vanligen förekommande krävs motkrafter. Vi menar att kulturarvet har många utvecklingsmöjligheter och kan skapa ett samhälle som håller ihop.

Ett aktuellt exempel är Kata Gård. Över 50~000 personer har redan besökt detta nya besöksmål vid Varnhems klosterkyrka. Många har börjat besöket på Västergötlands Museum och tagit del av utställningen om de kristna vikingarna. I samband med Arn-produktionerna gjordes stora satsningar i Skaraborg för att lyfta fram medeltiden. Det historiska intresset för Skaraborg ökade kraftigt och förstärks nu genom att även vikingatiden kommit i fokus.

Några andra kulturarvsexempel i området är Karlsborgs Fästning och Läckö Slott. Båda ägs av Fastighetsverket som på ett framgångsrikt sätt medverkar till att olika verksamheter kan finnas i de kulturhistoriska byggnaderna. Stiftelsen Läckö Slott gör ett mycket gott arbete för att kulturarvet ska användas och utvecklas. Utställningarna lockar många och sommarens slottsopera har varit en succé. Intresset för trädgårdar ökar också markant och många besöker den lilla slottsträdgården flera gånger under säsongen. Under många år har politikerna i Lidköpings kommun och Sparbanken Lidköping, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Fastighetsverket utvecklat slottet till att vara en välbesökt mötesplats.

Karlsborgs fästning är ett annat exempel där Sveriges historiska lockar. Reservhuvudstaden eller Guldstaden är exempel på hur kulturarvet levandegörs. Den satsning som gjorts på barn och unga tror vi har stor betydelse. Genom modern teknik och guider som levandegör historiska händelser blir besöket mycket mer än att bara se en byggnad. Många som besöker fästningen förstärker också sin historiska upplevelseresa genom att ta del av Göta kanal, Forsviks bruk och andra intressanta kulturarvsplatser.

Vi menar att kulturarvet skapar mening och sammanhang. Det länkar oss till tidigare generationer och ger förståelse för deras liv och utmaningar, men hjälper oss också att förstå vilka vi är. Kulturarvet är vårt gemensamma offentliga rum och det ska bevaras, användas och utvecklas.

Conny Brännberg, Eva-Lott Gram och Dan Hovskär,

Regionpolitiker för KD

Vi kristdemokrater talar ofta om vikten av sammanhang, att uppleva en samhällsgemenskap, att vi alla hör ihop. Kultur är ett slags kitt som håller ihop ett samhälle och dess värderingar. I en tid då främlingskap och ensamhet är vanligen förekommande krävs motkrafter. Vi menar att kulturarvet har många utvecklingsmöjligheter och kan skapa ett samhälle som håller ihop.

Ett aktuellt exempel är Kata Gård. Över 50~000 personer har redan besökt detta nya besöksmål vid Varnhems klosterkyrka. Många har börjat besöket på Västergötlands Museum och tagit del av utställningen om de kristna vikingarna. I samband med Arn-produktionerna gjordes stora satsningar i Skaraborg för att lyfta fram medeltiden. Det historiska intresset för Skaraborg ökade kraftigt och förstärks nu genom att även vikingatiden kommit i fokus.

Några andra kulturarvsexempel i området är Karlsborgs Fästning och Läckö Slott. Båda ägs av Fastighetsverket som på ett framgångsrikt sätt medverkar till att olika verksamheter kan finnas i de kulturhistoriska byggnaderna. Stiftelsen Läckö Slott gör ett mycket gott arbete för att kulturarvet ska användas och utvecklas. Utställningarna lockar många och sommarens slottsopera har varit en succé. Intresset för trädgårdar ökar också markant och många besöker den lilla slottsträdgården flera gånger under säsongen. Under många år har politikerna i Lidköpings kommun och Sparbanken Lidköping, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Fastighetsverket utvecklat slottet till att vara en välbesökt mötesplats.

Karlsborgs fästning är ett annat exempel där Sveriges historiska lockar. Reservhuvudstaden eller Guldstaden är exempel på hur kulturarvet levandegörs. Den satsning som gjorts på barn och unga tror vi har stor betydelse. Genom modern teknik och guider som levandegör historiska händelser blir besöket mycket mer än att bara se en byggnad. Många som besöker fästningen förstärker också sin historiska upplevelseresa genom att ta del av Göta kanal, Forsviks bruk och andra intressanta kulturarvsplatser.

Vi menar att kulturarvet skapar mening och sammanhang. Det länkar oss till tidigare generationer och ger förståelse för deras liv och utmaningar, men hjälper oss också att förstå vilka vi är. Kulturarvet är vårt gemensamma offentliga rum och det ska bevaras, användas och utvecklas.

Conny Brännberg, Eva-Lott Gram och Dan Hovskär,

Regionpolitiker för KD

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.