30 aug 2017 06:00

30 aug 2017 06:00

Monica Green - stora ord lite verkstad!

Debatt:

Replik. Monica Green skriver i sin debattartikel (MT 28/8/ att socialdemokraterna genomför en historiskt stor satsning på polisen, men hur stor är satsningen egentligen?

Det låter stort när socialdemokraterna säger att polisen skall få 7, 1 miljarder kronor, sanningen är dock lite annorlunda.

Givetvis är det bra att Socialdemokraterna äntligen inser att en av de viktigaste myndigheterna i Sverige måste få mer medel till sin verksamhet - men!

I en artikel i SvD den 20 augusti framgår det att en stor del av de pengar som socialdemokraterna lovar, redan är ”uppätna” av polisens budgetunderskott. Den historiska satsningen kan därför jämföras med att sätta plåster på ett sår som behöver sys.

Det krävs dock större satsningar på polisen för att komma tillrätta med de kriminellas framfart i Sverige.

Visst, det är kostsamt att satsa pengar på polisen, men jag menar att det är tvunget för att stävja brottsligheten och därigenom bromsa de samhällskostnader som uppstår på grund av kriminell verksamhet.

Monica Green tar också upp skärpningen kring reglerna om Cabotage i sin debattartikel.

Åtskilliga gånger de senaste åren har jag haft samtal med Monica Green och flera andra riksdagsledamöter om åkerinäringens stora problem med bland annat osund konkurrens och stölder. Inför valet 2014 pratade socialdemokraterna vitt och brett om satsningar på trafikpolisen, skärpning av lagar och att det minsann skulle klampas på riktigt!

Hur har det blivit?

Jodå, det har genomförts skärpningar i lagstiftningen, men vad hjälper det när ingen kan utföra kontrollen. Skärpt lagstiftning kring cabotagetransporter är ju verkningslöst när man samtidigt lägger ner trafikpolisen.

Under de senaste två mandatperioderna har en historisk utarmning skett av trafikpolisen. Det fåtal tjänstemän som finns kvar kan omöjligt hålla efter det utbredda fusket.

Trafikpolisens uteblivna närvaro ute på landets vägar har bokstavligt talat öppnat upp för kriminella att härja fritt.

Det är alltså åtskilliga skattemiljoner som försvinner från statskassan i samband med den olagliga trafiken. Dessutom fungerar den olagliga verksamheten utomordentligt väl för att försörja de kriminellas smuggling av vapen, narkotika, alkohol, stöldgods, mm.

Samhällets förlust är därför inte enbart skattemedel, den kriminella verksamheten ”tär” samtidigt på våra gemensamma resurser. En rejäl satsning på polisen blir till slut en god affär för samhället och dess invånare. Kraftfulla insatser behövs för att vända den utveckling vi ser gällande våld och övrig kriminalitet.

Sverigedemokraterna vill därför satsa på fler poliser och stärka det övriga rättssystemet för att öka tryggheten i vårt samhälle.

Straffsatserna för grova brott skall skärpas – det skall helt enkelt kosta på att vara kriminell.

Thomas Morell

Sverigedemokraterna

Det låter stort när socialdemokraterna säger att polisen skall få 7, 1 miljarder kronor, sanningen är dock lite annorlunda.

Givetvis är det bra att Socialdemokraterna äntligen inser att en av de viktigaste myndigheterna i Sverige måste få mer medel till sin verksamhet - men!

I en artikel i SvD den 20 augusti framgår det att en stor del av de pengar som socialdemokraterna lovar, redan är ”uppätna” av polisens budgetunderskott. Den historiska satsningen kan därför jämföras med att sätta plåster på ett sår som behöver sys.

Det krävs dock större satsningar på polisen för att komma tillrätta med de kriminellas framfart i Sverige.

Visst, det är kostsamt att satsa pengar på polisen, men jag menar att det är tvunget för att stävja brottsligheten och därigenom bromsa de samhällskostnader som uppstår på grund av kriminell verksamhet.

Monica Green tar också upp skärpningen kring reglerna om Cabotage i sin debattartikel.

Åtskilliga gånger de senaste åren har jag haft samtal med Monica Green och flera andra riksdagsledamöter om åkerinäringens stora problem med bland annat osund konkurrens och stölder. Inför valet 2014 pratade socialdemokraterna vitt och brett om satsningar på trafikpolisen, skärpning av lagar och att det minsann skulle klampas på riktigt!

Hur har det blivit?

Jodå, det har genomförts skärpningar i lagstiftningen, men vad hjälper det när ingen kan utföra kontrollen. Skärpt lagstiftning kring cabotagetransporter är ju verkningslöst när man samtidigt lägger ner trafikpolisen.

Under de senaste två mandatperioderna har en historisk utarmning skett av trafikpolisen. Det fåtal tjänstemän som finns kvar kan omöjligt hålla efter det utbredda fusket.

Trafikpolisens uteblivna närvaro ute på landets vägar har bokstavligt talat öppnat upp för kriminella att härja fritt.

Det är alltså åtskilliga skattemiljoner som försvinner från statskassan i samband med den olagliga trafiken. Dessutom fungerar den olagliga verksamheten utomordentligt väl för att försörja de kriminellas smuggling av vapen, narkotika, alkohol, stöldgods, mm.

Samhällets förlust är därför inte enbart skattemedel, den kriminella verksamheten ”tär” samtidigt på våra gemensamma resurser. En rejäl satsning på polisen blir till slut en god affär för samhället och dess invånare. Kraftfulla insatser behövs för att vända den utveckling vi ser gällande våld och övrig kriminalitet.

Sverigedemokraterna vill därför satsa på fler poliser och stärka det övriga rättssystemet för att öka tryggheten i vårt samhälle.

Straffsatserna för grova brott skall skärpas – det skall helt enkelt kosta på att vara kriminell.

Thomas Morell

Sverigedemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.