10 aug 2017 06:00

10 aug 2017 06:00

Kommunens politiska ledarskap är motsägelsefullt

DEBATT

Vindkraft. Det är sannerligen roligt att se att initiativ tas för att utveckla närområdet, och Mariestad i stort. Det skall vi stötta och främja.

Kommunens politiska ledarskap och dess agerande är högst motsägelsefullt. Man stöttar initiativ som detta på Lugnåsberget på olika sätt som att avskriva viten, med mera, och samtidigt förstör man det som ger just detta område en stor del av sin unika attraktionskraft. Bifogade bild visar hur utsikten mot Kinnekulle och solnedgången kommer att te sig om Vasa Vind får tillstånd att bygga denna vindkraftsindustri i Västra Kinneskogen.

”Avseende tomtförsäljningen (på?) Fridhem, övre Lugnås, beskriver mäklaren objektet bl.a. på följande sätt:

”.... lantlig idyll med Kinnekulles vidder i blickfånget finner vi detta boende!”

Man förstår att mäklaren vill beskriva nutid och den vackra men hotade utsikt som framtida boende kan/ eller skulle kunna få njuta av. Man får också förutsätta att mäklaren i enlighet med gällande god mäklarsed iakttar sin upplysningsplikt gentemot eventuella intressenter och meddelar att det föreligger ett ansökningsärende hos länsstyrelsen där Vasa Vind AB vill få tillstånd att uppföra tolv vindkraftverk mellan Lugnåsberget och Kinnekulle. Man kan också förutsätta att detta tyvärr kommer att minska antalet intressenter och därmed även värderingen. Tråkigt när det dessutom direkt drabbar det mycket positiva initiativet av Anton och Leif Andersson. De ekonomiska förutsättningarna ändras dramatiskt.

Det finns fler som vill öka medvetenheten om och attraktionskraften för de vackra och ostörda miljöer som ännu återstår om rätt förutsättningar och förutsebarhet finns.

Bifogade bildmontage, tagen från Lugnås kyrka, får ett ännu mer skrämmande perspektiv när mörkret faller på. Himlen kommer att ständigt visa röda blinkande lampor, samt högintensivt vitt sken. Solnedgången kommer att ske bakom oavbrutet snurrande vingar. Molntyngda skyar kommer att uppvisa ett oönskat skådespel och reflektera det högintensiva ljuset, förutom det något ”blekare” röda skenet. Det riskerar att se ut som en inflygningsbana vid en av de större internationella flygplatserna!

För att alla skall kunna få ett visst intryck av vad som riskerar att hända i Västra Kinneskogen, vill jag uppmana till en utflykt till Lyrestad där en vindkraftsindustri med 22 verk håller på att byggas i rasande fart. Stanna gärna till mörkret faller på!

Från föreningens, Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen (FB: StopVäk ), sida arbetar vi sedan 2015 idogt med att värna denna plats på grund av dess artrikedom och inslag som orörd och ostörd natur, och därmed ökad attraktionskraft för Mariestads kommun.

Även kommunfullmäktige och kommunstyrelse har möjlighet att ”göra om och göra rätt”.

Hälsningar Robert Kessiakoff

Föreningen StopVäk

Kommunens politiska ledarskap och dess agerande är högst motsägelsefullt. Man stöttar initiativ som detta på Lugnåsberget på olika sätt som att avskriva viten, med mera, och samtidigt förstör man det som ger just detta område en stor del av sin unika attraktionskraft. Bifogade bild visar hur utsikten mot Kinnekulle och solnedgången kommer att te sig om Vasa Vind får tillstånd att bygga denna vindkraftsindustri i Västra Kinneskogen.

”Avseende tomtförsäljningen (på?) Fridhem, övre Lugnås, beskriver mäklaren objektet bl.a. på följande sätt:

”.... lantlig idyll med Kinnekulles vidder i blickfånget finner vi detta boende!”

Man förstår att mäklaren vill beskriva nutid och den vackra men hotade utsikt som framtida boende kan/ eller skulle kunna få njuta av. Man får också förutsätta att mäklaren i enlighet med gällande god mäklarsed iakttar sin upplysningsplikt gentemot eventuella intressenter och meddelar att det föreligger ett ansökningsärende hos länsstyrelsen där Vasa Vind AB vill få tillstånd att uppföra tolv vindkraftverk mellan Lugnåsberget och Kinnekulle. Man kan också förutsätta att detta tyvärr kommer att minska antalet intressenter och därmed även värderingen. Tråkigt när det dessutom direkt drabbar det mycket positiva initiativet av Anton och Leif Andersson. De ekonomiska förutsättningarna ändras dramatiskt.

Det finns fler som vill öka medvetenheten om och attraktionskraften för de vackra och ostörda miljöer som ännu återstår om rätt förutsättningar och förutsebarhet finns.

Bifogade bildmontage, tagen från Lugnås kyrka, får ett ännu mer skrämmande perspektiv när mörkret faller på. Himlen kommer att ständigt visa röda blinkande lampor, samt högintensivt vitt sken. Solnedgången kommer att ske bakom oavbrutet snurrande vingar. Molntyngda skyar kommer att uppvisa ett oönskat skådespel och reflektera det högintensiva ljuset, förutom det något ”blekare” röda skenet. Det riskerar att se ut som en inflygningsbana vid en av de större internationella flygplatserna!

För att alla skall kunna få ett visst intryck av vad som riskerar att hända i Västra Kinneskogen, vill jag uppmana till en utflykt till Lyrestad där en vindkraftsindustri med 22 verk håller på att byggas i rasande fart. Stanna gärna till mörkret faller på!

Från föreningens, Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen (FB: StopVäk ), sida arbetar vi sedan 2015 idogt med att värna denna plats på grund av dess artrikedom och inslag som orörd och ostörd natur, och därmed ökad attraktionskraft för Mariestads kommun.

Även kommunfullmäktige och kommunstyrelse har möjlighet att ”göra om och göra rätt”.

Hälsningar Robert Kessiakoff

Föreningen StopVäk

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.