28 jul 2017 06:00

28 jul 2017 09:46

Precis, låt oss utveckla Gullspångs kommun tillsammans

DEBATT

utveckling. Tack Carina och Bo för ert svar. Vad står tillsammans för? Inte bara en bekväm formulering eller talar det om hur vi ska göra? Ni går ”all in” i alla pågående projekt där ni varit duktiga och som ingen direkt ifrågasatt.

Vi politiker utgör en liten del av allt arbete som pågår i samhället. Man kan förledas att tro att det är Socialdemokraterna som står för all utveckling och kreativitet medan Eric M och Moderaterna är negativa proppar i systemet!

Mitt inlägg gällde gestaltning och hur vi kan utveckla vår offentliga miljö genom att presentera ett antal förslag. Att jag skrev artikeln var i första hand för jag inte fick framföra mina synpunkter i fullmäktige utan att jag som vanligt stördes av ett pustande och stånkande från första raden.

För att utveckling ska ske krävs att man formulerar en idé som ska diskuteras, vändas och vridas på för att sen realiseras. Det har varit mycket som stannat på idéstadiet. Vi behöver få med alla aktörer i samhället där vi politiker utgör en viktig liten länk. Carina undrar varför det inte finns mer pengar i vår budget. Men, det handlar inte alltid om pengar, det handlar om inställning och prioriteringar. I ert svar finns felaktigheter som behöver klargöras:

Infarten till Gullspång (Hallen2) drev vi redan i valet 2010 och även Områdesgruppen engagerade sig för att att hitta en lösning, långt innan det blev inhägnat. Socialdemokraterna var inte intresserade då. När de till sist insåg att något måste göras, då ska alla vara tillskyndare. Det fanns inga alternativ! När Hallen2 var i kommunstyrelsen var jag inte ens med. Moderaterna har heller aldrig yrkat nej till något köp. Vi har heller aldrig röstat nej till köp av kvarteret Klockaren, tvärtom tillstyrkte vi köp i fullmäktige 2016! Att vi skulle ha förhalat gestaltningsplanen ställer jag mig frågande till. Jag har deltagit i dialogmöten och presenterat förslag i ord och bild på olika sätt. Däremot stördes jag av att torgets utformning endast kräver enkla åtgärder och Bo Hagströms utspel att det minsann inte behövdes någon arkitekt för att rita ett torg. Tänk infarten och övriga gestaltnings och byggprojekt runt om i landet! Vi kanske ska göra en snikvariant och istället lägga resurser på asfaltering och parkeringsplatser?

När det gäller min egen roll kan jag med gott samvete redogöra för mina förslag för skolans utemiljö, infarten, torget och kvarteret Klockaren, för att inte tala om ”härdsmältan” utegymmet. Alla som varit engagerade vet vilka som arbetade fram ett lokalt förslag som sen vid politisk behandling i Folkhälsorådet blev totalsågat av ledande socialdemokrater. Jantelagen slog till igen, det kom uppenbarligen inte från rätt håll. Men jag är helt övertygad om att vi var helt rätt ute också efter sommarens kontakter och studiebesök.

Jag är optimist vad gäller landsbygden och kommunens utveckling, tyvärr måste jag erkänna mina tillkortakommanden i det politiska rummet som ofta avslutas i ren frustration. Däremot känner jag mig mer bekväm i vår strävan utanför den politiska arenan. Jag tror att vi med gemensamma krafter kan utveckla våra orter, fler kanske följer med för att studera goda exempel i närbelägna kommuner. Men, är tillsammans bara på de styrandes villkor? Jag tror vi måste hitta vägar för att få med invånarna på ett bra sätt. Det pågår mycket kreativitet utanför politiska sammanträdesrum också. Samhället står inte och faller med oss lokalpolitiker. Vi behöver fler som engagerar sig, också politiskt!

Fortsatt trevlig sommar

Eric M (M)

Vi politiker utgör en liten del av allt arbete som pågår i samhället. Man kan förledas att tro att det är Socialdemokraterna som står för all utveckling och kreativitet medan Eric M och Moderaterna är negativa proppar i systemet!

Mitt inlägg gällde gestaltning och hur vi kan utveckla vår offentliga miljö genom att presentera ett antal förslag. Att jag skrev artikeln var i första hand för jag inte fick framföra mina synpunkter i fullmäktige utan att jag som vanligt stördes av ett pustande och stånkande från första raden.

För att utveckling ska ske krävs att man formulerar en idé som ska diskuteras, vändas och vridas på för att sen realiseras. Det har varit mycket som stannat på idéstadiet. Vi behöver få med alla aktörer i samhället där vi politiker utgör en viktig liten länk. Carina undrar varför det inte finns mer pengar i vår budget. Men, det handlar inte alltid om pengar, det handlar om inställning och prioriteringar. I ert svar finns felaktigheter som behöver klargöras:

Infarten till Gullspång (Hallen2) drev vi redan i valet 2010 och även Områdesgruppen engagerade sig för att att hitta en lösning, långt innan det blev inhägnat. Socialdemokraterna var inte intresserade då. När de till sist insåg att något måste göras, då ska alla vara tillskyndare. Det fanns inga alternativ! När Hallen2 var i kommunstyrelsen var jag inte ens med. Moderaterna har heller aldrig yrkat nej till något köp. Vi har heller aldrig röstat nej till köp av kvarteret Klockaren, tvärtom tillstyrkte vi köp i fullmäktige 2016! Att vi skulle ha förhalat gestaltningsplanen ställer jag mig frågande till. Jag har deltagit i dialogmöten och presenterat förslag i ord och bild på olika sätt. Däremot stördes jag av att torgets utformning endast kräver enkla åtgärder och Bo Hagströms utspel att det minsann inte behövdes någon arkitekt för att rita ett torg. Tänk infarten och övriga gestaltnings och byggprojekt runt om i landet! Vi kanske ska göra en snikvariant och istället lägga resurser på asfaltering och parkeringsplatser?

När det gäller min egen roll kan jag med gott samvete redogöra för mina förslag för skolans utemiljö, infarten, torget och kvarteret Klockaren, för att inte tala om ”härdsmältan” utegymmet. Alla som varit engagerade vet vilka som arbetade fram ett lokalt förslag som sen vid politisk behandling i Folkhälsorådet blev totalsågat av ledande socialdemokrater. Jantelagen slog till igen, det kom uppenbarligen inte från rätt håll. Men jag är helt övertygad om att vi var helt rätt ute också efter sommarens kontakter och studiebesök.

Jag är optimist vad gäller landsbygden och kommunens utveckling, tyvärr måste jag erkänna mina tillkortakommanden i det politiska rummet som ofta avslutas i ren frustration. Däremot känner jag mig mer bekväm i vår strävan utanför den politiska arenan. Jag tror att vi med gemensamma krafter kan utveckla våra orter, fler kanske följer med för att studera goda exempel i närbelägna kommuner. Men, är tillsammans bara på de styrandes villkor? Jag tror vi måste hitta vägar för att få med invånarna på ett bra sätt. Det pågår mycket kreativitet utanför politiska sammanträdesrum också. Samhället står inte och faller med oss lokalpolitiker. Vi behöver fler som engagerar sig, också politiskt!

Fortsatt trevlig sommar

Eric M (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.