06 jul 2017 06:00

10 jul 2017 16:59

Biosfärområden ger viktiga bidrag till Agenda 2030

Debatt:

Miljö. De globala hållbarhetsmålen visar vad som måste uppnås för en hållbar utveckling, såväl ekologisk, ekonomisk som social. Kan biosfärområdena visa hur detta ska ske?

Unescos Biosfärprogram är ett globalt nätverk med 672 biosfärområden i 120 länder. De visar lokala lösningar på globala utmaningar med fokus på synergier mellan människors behov, naturens ekosystem, sociala och ekonomiska processer.

Biosfärområdena fungerar som mötesplatser för inspiration, innovation och använder ofta traditionell kunskap i praktiskt arbete med övergripande frågor som hållbar besöksnäring, omställning till förnybara energikällor, arbete med hållbart fiske och jord- och skogsbruk och mycket mer.

Nu krävs nya idéer och lösningar för att genomföra de globala utvecklingsmål som världens länder satt upp i Agenda 2030, vilket gör Unescos Biosfärprogram viktigare än någonsin.

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport som visar att programmet tillför nytänkande i genomförandet av Agendan. De fem svenska biosfärområdena visar hur intressekonflikter mellan lokala aktörer och mellan Agendamål kan hanteras: de skapar möten mellan aktörer från sektorer och nivåer för utbyte av kunskap och erfarenhet, de främjar lärande och medvetenhet, de skapar lösningar som gynnar social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling.

I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har målkonflikter vänts till innovativa lösningar som gynnar alla aktörer:

Varje vår rastar tusentals tranor i Vattenriket på väg mot norra Sverige. Tranornas ankomst sammanfaller med vårsådden. Den nysådda grödan är begärlig för tranorna som på kort tid kan förstöra stora delar av sådden. Samtidigt intresserar tranorna fågelskådare och allmänhet. Genom samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen, kommunen och en fågelskådarklubb har man hittat en lösning som tillfredsställer såväl tranor som lantbrukare och fågelskådare. Tranorna matas under en period på ett fält som inte brukas och en besöksplats har ställts i ordning i närheten. En win-win-win lösning har skapats.

Även i andra länder finns det inspirerande exempel på hur biosfärområden stimulerar samverkan. Biosfärområde Selva Maya ligger mellan Belize, Guatemala och Mexiko så där krävs gränsöverskridande samarbete för långsiktigt bevarande. Tack vare Unescos Biosfärprogram har samarbete mellan de tre länderna inletts och resultatet är samordnade insatser för att bevara kärnvärdena i biosfärområdet.

Vi människor är mer beroende av varandra än någonsin – biosfärområdena visar att vi kan göra detta beroende till en styrka för att skapa bättre levnadsvillkor och en friskare planet.

Mats Djurberg, Generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Göran Blom, Ordförande, Biosfärprogrammet Sverige

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator, Biosfärprogrammet Sverige

Unescos Biosfärprogram är ett globalt nätverk med 672 biosfärområden i 120 länder. De visar lokala lösningar på globala utmaningar med fokus på synergier mellan människors behov, naturens ekosystem, sociala och ekonomiska processer.

Biosfärområdena fungerar som mötesplatser för inspiration, innovation och använder ofta traditionell kunskap i praktiskt arbete med övergripande frågor som hållbar besöksnäring, omställning till förnybara energikällor, arbete med hållbart fiske och jord- och skogsbruk och mycket mer.

Nu krävs nya idéer och lösningar för att genomföra de globala utvecklingsmål som världens länder satt upp i Agenda 2030, vilket gör Unescos Biosfärprogram viktigare än någonsin.

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport som visar att programmet tillför nytänkande i genomförandet av Agendan. De fem svenska biosfärområdena visar hur intressekonflikter mellan lokala aktörer och mellan Agendamål kan hanteras: de skapar möten mellan aktörer från sektorer och nivåer för utbyte av kunskap och erfarenhet, de främjar lärande och medvetenhet, de skapar lösningar som gynnar social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling.

I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har målkonflikter vänts till innovativa lösningar som gynnar alla aktörer:

Varje vår rastar tusentals tranor i Vattenriket på väg mot norra Sverige. Tranornas ankomst sammanfaller med vårsådden. Den nysådda grödan är begärlig för tranorna som på kort tid kan förstöra stora delar av sådden. Samtidigt intresserar tranorna fågelskådare och allmänhet. Genom samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen, kommunen och en fågelskådarklubb har man hittat en lösning som tillfredsställer såväl tranor som lantbrukare och fågelskådare. Tranorna matas under en period på ett fält som inte brukas och en besöksplats har ställts i ordning i närheten. En win-win-win lösning har skapats.

Även i andra länder finns det inspirerande exempel på hur biosfärområden stimulerar samverkan. Biosfärområde Selva Maya ligger mellan Belize, Guatemala och Mexiko så där krävs gränsöverskridande samarbete för långsiktigt bevarande. Tack vare Unescos Biosfärprogram har samarbete mellan de tre länderna inletts och resultatet är samordnade insatser för att bevara kärnvärdena i biosfärområdet.

Vi människor är mer beroende av varandra än någonsin – biosfärområdena visar att vi kan göra detta beroende till en styrka för att skapa bättre levnadsvillkor och en friskare planet.

Mats Djurberg, Generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Göran Blom, Ordförande, Biosfärprogrammet Sverige

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator, Biosfärprogrammet Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.