26 apr 2017 06:00

26 apr 2017 06:00

Ta personalen på allvar

Debatt:

Regionen. När årsredovisningen behandlades vid senaste regionfullmäktige, presenterade undertecknad hur, och varför, vårt parti vill höja våra medarbetares löner.

Som arbetsgivare måste regionen vara lyhörd för de behov och önskemål som finns bland stora delar av vår personal.

Under allt för lång tid har lönenivåerna hos vår vårdpersonal, särskilt för under- och sjuksköterskor, inte växt i paritet med arbetssituation och arbetsinsats.

I årets budgetprocess sätter vi därför särskilt fokus på personalen och belyser de behov som till oss politiker kommuniceras allt mer frekvent.

Har vi inte adekvat och tillräckligt med personal i den kommande omställningen av vården, kan vi inte heller göra några strukturella förändringar i densamma.

Därför tror vi att det är viktigt att möta personalens anspråk på högre löner.

Vi kommer därför att följa upp utspelet som deklarerades i talarstolen i början på april inför nästa års budgetförslag. Vi kommer att föreslå lönehöjningar till sjuksköterskor samt även till undersköterskor.

Genom regionens lyckade projekt ”jämställda löner” har man genom att sedan 2013 prioritera tre lönestruktursgrupper lyckats höja lönerna med 13.1 % i dessa grupper. Vilket kan jämföras mot de övriga lönestrukturgrupperna där lönehöjningen bara har varit drygt 9%.

00% måluppfyllelse är ännu inte uppfylld i de befintliga priogrupperna, då samtliga arbetstagare ännu inte till fullo har gagnats av projektmedlen.

SD har för avsikt att fortsätta arbetet för att nå måluppfyllelse även för dem.

Men vi har även för avsikt att lyfta in lönestrukturerna som berör undersköterskorna. Dessa har dessvärre inte varit prioriterade i projektet fram tills dags dato.

Vi menar att det också behövs göras en högre värdering av dessas målbildslön. Detta går dessutom i takt med det viktiga omställningsarbetet och tankegångarna med uppgiftsväxling i arbetet.

Givet den komplexitet som hela frågan visar, så medger vi att det även finns behov av annorlunda schemaläggning av befintlig personal. Men med lönesatsningen tar vi ett första steg för att behålla befintlig och attrahera ny personal och skapa förutsättningar för fler händer i vården.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)

Som arbetsgivare måste regionen vara lyhörd för de behov och önskemål som finns bland stora delar av vår personal.

Under allt för lång tid har lönenivåerna hos vår vårdpersonal, särskilt för under- och sjuksköterskor, inte växt i paritet med arbetssituation och arbetsinsats.

I årets budgetprocess sätter vi därför särskilt fokus på personalen och belyser de behov som till oss politiker kommuniceras allt mer frekvent.

Har vi inte adekvat och tillräckligt med personal i den kommande omställningen av vården, kan vi inte heller göra några strukturella förändringar i densamma.

Därför tror vi att det är viktigt att möta personalens anspråk på högre löner.

Vi kommer därför att följa upp utspelet som deklarerades i talarstolen i början på april inför nästa års budgetförslag. Vi kommer att föreslå lönehöjningar till sjuksköterskor samt även till undersköterskor.

Genom regionens lyckade projekt ”jämställda löner” har man genom att sedan 2013 prioritera tre lönestruktursgrupper lyckats höja lönerna med 13.1 % i dessa grupper. Vilket kan jämföras mot de övriga lönestrukturgrupperna där lönehöjningen bara har varit drygt 9%.

00% måluppfyllelse är ännu inte uppfylld i de befintliga priogrupperna, då samtliga arbetstagare ännu inte till fullo har gagnats av projektmedlen.

SD har för avsikt att fortsätta arbetet för att nå måluppfyllelse även för dem.

Men vi har även för avsikt att lyfta in lönestrukturerna som berör undersköterskorna. Dessa har dessvärre inte varit prioriterade i projektet fram tills dags dato.

Vi menar att det också behövs göras en högre värdering av dessas målbildslön. Detta går dessutom i takt med det viktiga omställningsarbetet och tankegångarna med uppgiftsväxling i arbetet.

Givet den komplexitet som hela frågan visar, så medger vi att det även finns behov av annorlunda schemaläggning av befintlig personal. Men med lönesatsningen tar vi ett första steg för att behålla befintlig och attrahera ny personal och skapa förutsättningar för fler händer i vården.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.