08 apr 2017 06:00

08 apr 2017 06:00

Olika villkor ger ojämlik vård

Debatt:

Vård. För oss socialdemokrater är en jämlik vård ett krav vi aldrig ruckar på. Det är den som bäst behöver vård, omsorg, stöd och hjälp som ska få det, inte den som har störst plånbok eller bor på ”rätt” ställe.

Vi har, på många sätt, en fantastiskt bra vård i såväl Sverige som stort som i Västra Götaland. Men på vissa områden finns det brister, som gör att villkoren är ojämlika. Ett sådant exempel är hjälpen till människor med funktionsnedsättningar, via Habilitering och hälsa. Verksamheten är, med regionens mått, liten och därför extra känslig för ekonomiska förändringar. Detta förstärks genom att verksamhet får sina pengar via regionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. Det gör att regionens funktionsnedsatta får helt olika villkor beroende på vilken tilldelning verksamheten ges i de olika nämnderna.

Habilitering och Hälsa har under en rad år arbetat för att få till en jämlik vård till patienterna. Stort arbete har lagts ner för att kunna skapa gemensamma villkor. Men i och med att verksamheten står och faller med de skiftande ekonomiska villkor som ges av de fem nämnderna sätts käppar i hjulen för att fullfölja arbetet med en jämlik vård i hela regionen.

Såväl vi socialdemokrater som styrelsen för Habilitering och hälsa har på olika sätt vädjat till den moderatledda regionledningen att införa gemensamma villkor och lika möjligheter till stöd och hjälp från Habilitering och hälsa för alla patienter i regionen. Ingen av oss har fått svar.

Om regionens regler skapar ojämlika villkor i vården är det vår uppgift som regionpolitiker att ändra på reglerna. Det tycker vi socialdemokrater. Det borde även partierna i den moderatledda regionmajoriteten tycka.

Lena Hult (S)

Regionråd i opposition

Christin Slättmyr (S)

Vice ordförande i styrelsen för Habilitering och hälsa

Vi har, på många sätt, en fantastiskt bra vård i såväl Sverige som stort som i Västra Götaland. Men på vissa områden finns det brister, som gör att villkoren är ojämlika. Ett sådant exempel är hjälpen till människor med funktionsnedsättningar, via Habilitering och hälsa. Verksamheten är, med regionens mått, liten och därför extra känslig för ekonomiska förändringar. Detta förstärks genom att verksamhet får sina pengar via regionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. Det gör att regionens funktionsnedsatta får helt olika villkor beroende på vilken tilldelning verksamheten ges i de olika nämnderna.

Habilitering och Hälsa har under en rad år arbetat för att få till en jämlik vård till patienterna. Stort arbete har lagts ner för att kunna skapa gemensamma villkor. Men i och med att verksamheten står och faller med de skiftande ekonomiska villkor som ges av de fem nämnderna sätts käppar i hjulen för att fullfölja arbetet med en jämlik vård i hela regionen.

Såväl vi socialdemokrater som styrelsen för Habilitering och hälsa har på olika sätt vädjat till den moderatledda regionledningen att införa gemensamma villkor och lika möjligheter till stöd och hjälp från Habilitering och hälsa för alla patienter i regionen. Ingen av oss har fått svar.

Om regionens regler skapar ojämlika villkor i vården är det vår uppgift som regionpolitiker att ändra på reglerna. Det tycker vi socialdemokrater. Det borde även partierna i den moderatledda regionmajoriteten tycka.

Lena Hult (S)

Regionråd i opposition

Christin Slättmyr (S)

Vice ordförande i styrelsen för Habilitering och hälsa

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.