Kommunen följde inte gällande lagstiftning

Debatt:

Äldreboende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017 beslutades om byggnation av ett nytt äldreboende. Om behovet av ett nytt äldreboende råder det total enighet. Vänsterpartiet deltog emellertid inte i beslutet. Anledningen till detta är att vi anser att kommunen inte följde gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet.

Kommunalrådet, Johan Abrahamsson, hänvisade till det så kallade hyresundantaget (1 kap. 6 § 1 p LOU/1 kap.19 § LUF) som bland annat innebär att kontrakt avseende hyresrätt, köp av fastighet eller annan rättighet till fastighet inte omfattas av lagens tillämpningsområde. Hade det handlat om ett rent hyresavtal hade kommunalrådet haft rätt. Nu är emellertid affären lite annorlunda än ett rent hyresavtal.

Kommunen ger en byggherre i uppdrag att bygga ett nytt äldreboende enligt kommunens riktlinjer. Nu kommer vi till pudelns kärna. Uppförande av en byggnad efter beställarens riktlinjer omfattas i regel inte av hyresundantaget, särskilt inte om byggnaderna är av speciell karaktär såsom värmekraftverk, skola, sjukhus, brandstation eller liknande. Ett äldreboende torde vara exempel på liknande. Sådana kontrakt ska upphandlas enligt reglerna för byggentreprenad.

Saken blir inte bättre när socialnämndens ordförande, Jan Hallström, går upp i talarstolen och säger att han litar på tjänstemännens bedömning. Trots att Hallström vet, eller åtminstone borde veta, att det inte finns något yttrande från någon tjänsteman om lagligheten i ärendet. Det var just ett sådant yttrande som vi i Vänsterpartiet efterlyste.

Jag skulle naturligtvis kunna överklaga fullmäktiges beslut, men jag väljer att inte göra det, trots det olagliga förfarandet.

Per Rosengren,

kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Mariestad

11 mar 2017 06:00

13 mar 2017 16:59