04 mar 2017 06:00

06 mar 2017 16:23

Långsiktiga och stabila spelregler

Debatt:

Replik. Svar till Bucht (23/2) om livsmedelsstrategin.

Moderaterna vill att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Det medför fler jobb, ökad export, stärkt självförsörjningsgrad och minskad negativ miljöpåverkan globalt sett. Den breda politiska överenskommelsen mellan regeringen och alliansen om ökad livsmedelsproduktion i Sverige är bra, men den innebär också förpliktelser för regeringen som nu måste leverera åtgärder som stärker konkurrenskraften. Många åtgärder skulle kunna göras mer eller mindre omgående, om bara viljan finns. Moderaterna har flera olika förslag omfattande allt från lägre kostnader och mindre regelkrångel till en exportsatsning och forskningssatsningar för livsmedelsindustrin.

Vi vill i grunden förbättra jordbrukets och livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Vi vill därför bland annat:

- Sänka kostnaderna för drivmedel i jordbruket

- Göra det enklare att anställa,

- Se till att det svenska jordbruket har tillgång till samma insatsvaror som i jämförbara konkurrentländer

- Förenkla för livsmedelsföretagen genom att minska trösklarna för att komma igång med produktion, effektivisera livsmedelskontrollerna och tillåta gårdsförsäljning

- Göra en exportsatsning och

- Satsa på den tillämpade forskningen inom livsmedelssektorn, så att nya innovationer snabbt kan omsättas kommersiellt.

Därtill vill vi understryka att vi säger nej till regeringens planer på att införa en kilometerskatt. Det är en straffskatt på avstånd, vilket är skadligt i ett stort och glest befolkat land som vårt. Det enda säkra sättet att undvika att skadliga skatter för livsmedelsproduktionen och samhället i stort införs eller höjs är genom att försöka få majoritet för en bättre budget. Vi vill därför att alliansen snarast lägger fram och söker brett stöd för en gemensam budget.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Carina Ohlsson (S) skriver i Mariestads-Tidningen om regeringens miljardsatsning på svensk mat. Men mer än hälften av pengarna tar regeringen från landsbygdsprogrammet. Det är således inga nya pengar utan en omfördelning av medel som redan var öronmärkta för landsbygden. En omdisponering av befintliga medel är ingen satsning.

Regeringens första åtgärd i handlingsplanen för att nå livsmedelsstrategins mål är att sätta upp ett statligt mål för ekologisk produktion och konsumtion. Ett problem med ekologisk produktion är just att volymerna generellt sett är lägre. Det innebär att en ökad andel ekologisk produktion medför minskad total svensk produktion, vilket strider mot de övergripande målen för livsmedelsstrategin! Vi ställer inte ekologisk mot konventionell produktion. Dock tycker vi att producenterna och konsumenterna är bättre än politiker på att avgöra och styra vilken mat som ska produceras och konsumeras.

Det svenska lantbruket och livsmedelsindustrin måste ha långsiktiga och stabila spelregler för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Det, i motsats till mer statlig styrning, ger fler jobb och ökad tillväxt i Skaraborg och i Sverige.

Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Moderaterna vill att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Det medför fler jobb, ökad export, stärkt självförsörjningsgrad och minskad negativ miljöpåverkan globalt sett. Den breda politiska överenskommelsen mellan regeringen och alliansen om ökad livsmedelsproduktion i Sverige är bra, men den innebär också förpliktelser för regeringen som nu måste leverera åtgärder som stärker konkurrenskraften. Många åtgärder skulle kunna göras mer eller mindre omgående, om bara viljan finns. Moderaterna har flera olika förslag omfattande allt från lägre kostnader och mindre regelkrångel till en exportsatsning och forskningssatsningar för livsmedelsindustrin.

Vi vill i grunden förbättra jordbrukets och livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Vi vill därför bland annat:

- Sänka kostnaderna för drivmedel i jordbruket

- Göra det enklare att anställa,

- Se till att det svenska jordbruket har tillgång till samma insatsvaror som i jämförbara konkurrentländer

- Förenkla för livsmedelsföretagen genom att minska trösklarna för att komma igång med produktion, effektivisera livsmedelskontrollerna och tillåta gårdsförsäljning

- Göra en exportsatsning och

- Satsa på den tillämpade forskningen inom livsmedelssektorn, så att nya innovationer snabbt kan omsättas kommersiellt.

Därtill vill vi understryka att vi säger nej till regeringens planer på att införa en kilometerskatt. Det är en straffskatt på avstånd, vilket är skadligt i ett stort och glest befolkat land som vårt. Det enda säkra sättet att undvika att skadliga skatter för livsmedelsproduktionen och samhället i stort införs eller höjs är genom att försöka få majoritet för en bättre budget. Vi vill därför att alliansen snarast lägger fram och söker brett stöd för en gemensam budget.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Carina Ohlsson (S) skriver i Mariestads-Tidningen om regeringens miljardsatsning på svensk mat. Men mer än hälften av pengarna tar regeringen från landsbygdsprogrammet. Det är således inga nya pengar utan en omfördelning av medel som redan var öronmärkta för landsbygden. En omdisponering av befintliga medel är ingen satsning.

Regeringens första åtgärd i handlingsplanen för att nå livsmedelsstrategins mål är att sätta upp ett statligt mål för ekologisk produktion och konsumtion. Ett problem med ekologisk produktion är just att volymerna generellt sett är lägre. Det innebär att en ökad andel ekologisk produktion medför minskad total svensk produktion, vilket strider mot de övergripande målen för livsmedelsstrategin! Vi ställer inte ekologisk mot konventionell produktion. Dock tycker vi att producenterna och konsumenterna är bättre än politiker på att avgöra och styra vilken mat som ska produceras och konsumeras.

Det svenska lantbruket och livsmedelsindustrin måste ha långsiktiga och stabila spelregler för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Det, i motsats till mer statlig styrning, ger fler jobb och ökad tillväxt i Skaraborg och i Sverige.

Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.