15 feb 2017 06:00

15 feb 2017 06:00

Polisen behöver nystart

Debatt:

Trygghet. Allt för många ställer sig i dag frågan om polisen klarar att ge trygghet till medborgare och utreda brott. Det är en fråga som dessvärre ställs med rätta och som tyder på att polisen inte ges förutsättningar nog och rikspolischefen faktiskt inte klarar av sitt uppdrag.

Enligt en SIFO-undersökning anser 68 % att lag och ordning sköts på ett felaktigt sätt. Uppklarningsprocenten är den lägsta på 16 år och alla polisregioner visar på försämrade utredningsresultat under 2016. Många poliser vittnar också om bristande organisation och styrning med en rikspolischef utan förtroende inom kåren.

Nyligen hävdade chefsåklagare Ola Sjöstrand i Malmö att ”utredningsverksamheten har klappat ihop”. Han konstaterar att Polisen i region Syd inte hinner med de mest grundläggande utredningsåtgärderna. Situationen i Malmö som på andra ställen, har eskalerat så pass att regionpolischefen vill medla mellan gängen för att få stopp på skjutningarna. Om det blev verklighet skulle det innebära att de kriminella vinner striden om lag och ordning.

Dessvärre är situationen i region Syd är inte unik. Polisen har stora problem. Svensk lag måste gälla och upprätthållas oavsett var i Sverige man bor, vilket inte alltid är fallet.

Utanför Sveg fick två gårdsägare beskedet från polisen att de inte hade möjlighet att ingripa vid ett pågående inbrott. Ägarna bestämde sig då själva för att agera och låsa in tjuvarna så att polisen kunde hämta dem senare, när de hade tid.

Dessa exempel är oacceptabla och visar tydligt att det är dags för regeringen och ansvarigt statsråd inrikesministern att agera, inte prata och hålla presskonferenser. När polisen inte har tillräckliga resurser för att rycka ut vid pågående brott är det uppenbart att någonting måste göras och det behöver göras nu.

Moderaterna har lagt många förslag kring polisen och fått igenom flera viktiga beslut i riksdagen som regeringen nu har att följa. Utmaningarna är många och det duger inte att ”följa utvecklingen” som regeringen ofta säger sig göra. Vi måste återupprätta polisens förmåga att klara av sitt uppdrag. Frågan är bara – när kommer regeringen och inrikesminister Anders Ygeman (S) att agera?

Beatrice Ask (M

ordförande justitieutskottet riksdagen

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Enligt en SIFO-undersökning anser 68 % att lag och ordning sköts på ett felaktigt sätt. Uppklarningsprocenten är den lägsta på 16 år och alla polisregioner visar på försämrade utredningsresultat under 2016. Många poliser vittnar också om bristande organisation och styrning med en rikspolischef utan förtroende inom kåren.

Nyligen hävdade chefsåklagare Ola Sjöstrand i Malmö att ”utredningsverksamheten har klappat ihop”. Han konstaterar att Polisen i region Syd inte hinner med de mest grundläggande utredningsåtgärderna. Situationen i Malmö som på andra ställen, har eskalerat så pass att regionpolischefen vill medla mellan gängen för att få stopp på skjutningarna. Om det blev verklighet skulle det innebära att de kriminella vinner striden om lag och ordning.

Dessvärre är situationen i region Syd är inte unik. Polisen har stora problem. Svensk lag måste gälla och upprätthållas oavsett var i Sverige man bor, vilket inte alltid är fallet.

Utanför Sveg fick två gårdsägare beskedet från polisen att de inte hade möjlighet att ingripa vid ett pågående inbrott. Ägarna bestämde sig då själva för att agera och låsa in tjuvarna så att polisen kunde hämta dem senare, när de hade tid.

Dessa exempel är oacceptabla och visar tydligt att det är dags för regeringen och ansvarigt statsråd inrikesministern att agera, inte prata och hålla presskonferenser. När polisen inte har tillräckliga resurser för att rycka ut vid pågående brott är det uppenbart att någonting måste göras och det behöver göras nu.

Moderaterna har lagt många förslag kring polisen och fått igenom flera viktiga beslut i riksdagen som regeringen nu har att följa. Utmaningarna är många och det duger inte att ”följa utvecklingen” som regeringen ofta säger sig göra. Vi måste återupprätta polisens förmåga att klara av sitt uppdrag. Frågan är bara – när kommer regeringen och inrikesminister Anders Ygeman (S) att agera?

Beatrice Ask (M

ordförande justitieutskottet riksdagen

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.