11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00

Underhåll går inte att skjuta på framtiden

Debatt:

Fastigheter. I artikel efter artikel ifrågasätts Mariestads investeringar. Varför investerar vi?

Jo, därför att man under många år inte politiskt har prioriterat underhåll i Mariestads kommun.

Underhållsbehovet i vår stad är stort och har på senare tid blivit akut, eftersom det under så många år varit eftersatt. Framförallt gäller detta våra cykelbanor, parker, VA och byggnader. Nu äntligen börjar vi komma ikapp.

Det vi gör nu, i och med alliansens budget, är att vi börjar renovera ikapp vårt eftersatta underhåll. Detta är helt rätt prioriteringar och bidrar till att vi ökar värdet på våra fastigheter, något tidigare majoriteter inte gjort.

Har vi då råd med detta? Motfrågan blir naturlig: Har vi råd att låta våra fastigheter, GC-vägar och parker stå och förfalla? Självklart har vi råd med denna underhålls takt, för vi måste.

När man tidigare inte underhöll fastigheter fanns det ingen kritik, trots att vi förlorade miljoner i värdeminskning på våra fastigheter och dessutom utsatte våra anställda för dålig arbetsmiljö när de nödgades arbeta i undermåliga, ibland rent av farliga, lokaler. Var finns logiken i detta kan man undra?

Vi i Alliansen har en tydlig underhållsplan för hela kommunen, där vi prioriterar skolan och förskolan. Detta anser vi vara en riktig prioritering. När det gäller VA har vi höjt renoveringstakten avsevärt för att våra avlopp ska fungera även i framtiden. När det gäller gator och parker prioriterar vi cykelbanor, lekplatser och parker. Inom socialnämndens verksamheter är det viktigt för oss att skapa boenden för personer med funktionsnedsättning.

Detta gör vi för att det inte går att skjuta nödvändiga renoveringar på framtiden längre. Vi vill inte riskera fler Vänershovshallar....

Samtidigt som vi renoverar/investerar i våra fastigheter passar vi på att göra energisparande åtgärder (ventilation, tilläggsisolering och fönsterbyten mm). Detta innebär i de flesta fall en betydligt lägre driftkostnad i uppvärmningskostnader, vilket i sin tur innebär att de nya lägre driftskostnaderna finansierar renoveringskostnaderna. Vi behöver således inte tillskjuta nya driftpengar = god ekonomisk hushållning. Att göra på detta sätt och höja värdet på våra byggnader anser vi vara att ta ansvar för kommunens ekonomi.

Den som nu ändå väljer att kritisera investeringstakten och underhållstakten genom att säga att den är för hög, tycker vi kan komma med egna konkreta förslag på vad vi inte ska renovera och underhålla.

Vi inom M, C, L och KD anser att det inte går att skjuta detta på framtiden längre. Att dra på oss ett sådant stort eftersatt underhåll igen är ansvarslöst.

Anette Karlsson (M)

Henrik Karlsson (M)

Rune Skogsberg (C)

Anders Karlsson (C)

Morgan Forsberg (KD)

Sven Inge Eriksson (KD)

Johan Gotthardsson (L)

Jan Hallström (L)

Underhållsbehovet i vår stad är stort och har på senare tid blivit akut, eftersom det under så många år varit eftersatt. Framförallt gäller detta våra cykelbanor, parker, VA och byggnader. Nu äntligen börjar vi komma ikapp.

Det vi gör nu, i och med alliansens budget, är att vi börjar renovera ikapp vårt eftersatta underhåll. Detta är helt rätt prioriteringar och bidrar till att vi ökar värdet på våra fastigheter, något tidigare majoriteter inte gjort.

Har vi då råd med detta? Motfrågan blir naturlig: Har vi råd att låta våra fastigheter, GC-vägar och parker stå och förfalla? Självklart har vi råd med denna underhålls takt, för vi måste.

När man tidigare inte underhöll fastigheter fanns det ingen kritik, trots att vi förlorade miljoner i värdeminskning på våra fastigheter och dessutom utsatte våra anställda för dålig arbetsmiljö när de nödgades arbeta i undermåliga, ibland rent av farliga, lokaler. Var finns logiken i detta kan man undra?

Vi i Alliansen har en tydlig underhållsplan för hela kommunen, där vi prioriterar skolan och förskolan. Detta anser vi vara en riktig prioritering. När det gäller VA har vi höjt renoveringstakten avsevärt för att våra avlopp ska fungera även i framtiden. När det gäller gator och parker prioriterar vi cykelbanor, lekplatser och parker. Inom socialnämndens verksamheter är det viktigt för oss att skapa boenden för personer med funktionsnedsättning.

Detta gör vi för att det inte går att skjuta nödvändiga renoveringar på framtiden längre. Vi vill inte riskera fler Vänershovshallar....

Samtidigt som vi renoverar/investerar i våra fastigheter passar vi på att göra energisparande åtgärder (ventilation, tilläggsisolering och fönsterbyten mm). Detta innebär i de flesta fall en betydligt lägre driftkostnad i uppvärmningskostnader, vilket i sin tur innebär att de nya lägre driftskostnaderna finansierar renoveringskostnaderna. Vi behöver således inte tillskjuta nya driftpengar = god ekonomisk hushållning. Att göra på detta sätt och höja värdet på våra byggnader anser vi vara att ta ansvar för kommunens ekonomi.

Den som nu ändå väljer att kritisera investeringstakten och underhållstakten genom att säga att den är för hög, tycker vi kan komma med egna konkreta förslag på vad vi inte ska renovera och underhålla.

Vi inom M, C, L och KD anser att det inte går att skjuta detta på framtiden längre. Att dra på oss ett sådant stort eftersatt underhåll igen är ansvarslöst.

Anette Karlsson (M)

Henrik Karlsson (M)

Rune Skogsberg (C)

Anders Karlsson (C)

Morgan Forsberg (KD)

Sven Inge Eriksson (KD)

Johan Gotthardsson (L)

Jan Hallström (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.