03 jan 2017 06:00

04 jan 2017 16:09

Knarkare hör inte hemma i skolan

Debatt:

Droger. Skolorna i Mariestad fick välförtjänt beröm under det gångna året. Det gläder självklart den politiska alliansen i vår kommun. Dock har skolan fått ett stort problem på halsen. Ett gigantiskt problem som kommer att växa om vi inte gör någonting åt det. Det handlar om bruket av narkotika som blivit allt vanligare och som tragiskt nog går ner i åldrarna.

Polisen har gjort flera razzior, både på Vadsbogymnasiet och Högelidsskolans högstadium och hittat uppseendeväckande och tydliga spår av att knarket börjat flöda, inte bara i samhället, utan också bland skolungdomar.

På Vadsbogymnasiet har en rad ungdomar testat positivt hos polisen som också hittat knark i elevskåp. Vad händer sedan, har vi undertecknare av den här debattartikeln frågat oss?

Svaret är: Ingenting i stort sett. Ungdomarna återvänder till sina klasser och skrattar inte sällan åt polisens ansträngningar. Enligt de lagar som gäller i dag får dessa elever inte stängas av. Även om de vistas påtända under skoltid. Och vad blir resultatet? Budskapet till övriga elever blir att det är ok och gruppen knarkanvändare växer. Vi båda undertecknare har oerhört svårt att se att detta händer.

Knarkandet bland ungdomar är givetvis till syvende och sist ett föräldraansvar och inte ett kommunansvar. Här manar vi till skärpning bland de ansvariga föräldrarna!

Men dag har vi en stor grupp elever på Vadsbogymnasiet som har dragits in i problemen. Vi politiker känner starkt att vi måste värna om deras och samtliga elevers framtid.

Därför kommer vi att jobba för att de elever som påträffas som knarkanvändare flyttas. Inte minst för att skydda andra elever och lärare. Deras arbetsro och studiemiljö ska definitivt inte behöva störas av problem som de inte har någon som helst möjlighet att lösa.

Det finns andra kommuner som har tagit tag knarkandet i skolorna på allvar. Det borde Mariestads kommun också kunna klara av.

Johan Abrahamsson, Moderaterna

Inger Dernroth, Centerpartiet

Polisen har gjort flera razzior, både på Vadsbogymnasiet och Högelidsskolans högstadium och hittat uppseendeväckande och tydliga spår av att knarket börjat flöda, inte bara i samhället, utan också bland skolungdomar.

På Vadsbogymnasiet har en rad ungdomar testat positivt hos polisen som också hittat knark i elevskåp. Vad händer sedan, har vi undertecknare av den här debattartikeln frågat oss?

Svaret är: Ingenting i stort sett. Ungdomarna återvänder till sina klasser och skrattar inte sällan åt polisens ansträngningar. Enligt de lagar som gäller i dag får dessa elever inte stängas av. Även om de vistas påtända under skoltid. Och vad blir resultatet? Budskapet till övriga elever blir att det är ok och gruppen knarkanvändare växer. Vi båda undertecknare har oerhört svårt att se att detta händer.

Knarkandet bland ungdomar är givetvis till syvende och sist ett föräldraansvar och inte ett kommunansvar. Här manar vi till skärpning bland de ansvariga föräldrarna!

Men dag har vi en stor grupp elever på Vadsbogymnasiet som har dragits in i problemen. Vi politiker känner starkt att vi måste värna om deras och samtliga elevers framtid.

Därför kommer vi att jobba för att de elever som påträffas som knarkanvändare flyttas. Inte minst för att skydda andra elever och lärare. Deras arbetsro och studiemiljö ska definitivt inte behöva störas av problem som de inte har någon som helst möjlighet att lösa.

Det finns andra kommuner som har tagit tag knarkandet i skolorna på allvar. Det borde Mariestads kommun också kunna klara av.

Johan Abrahamsson, Moderaterna

Inger Dernroth, Centerpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.