30 dec 2016 06:00

30 dec 2016 06:00

Vi vill mycket mer

Debatt

Sverige toppar många av listorna över välfärd, men samtidigt så har vi stora utmaningar. Många människor drabbas av psykisk ohälsa och ensamheten ökar. Det materialistiska tillgångarna skapar inte den samhällsgemenskap som många längtar efter. Som kristdemokrater menar vi att det behövs stora grundläggande förändringar av vårt sätt att leva. I första hand handlar det om att åter lyfta fram familjen som samhällets viktigaste byggsten.

Det är i de små och nära gemenskaperna som grunden för solidaritet, hänsyn, respekt och dela med sig grundläggs. Barn som får växa upp i familjer där närhet finns till andra personerna och där man betonar gemenskaper fortsätter ofta med detta hela livet. Det är så samhällsgemenskapen grundas.

Ett samhälles grad av civilisation kan mätas hur man tar hand om sina äldre. Vi kristdemokrater anser att äldrepolitiken också är en del av vår familjepolitik. Vi kan konstatera att många unga människor bryr sig väldigt mycket om hur mormor eller farmor har det på ålderns höst. Vi har en rad idéer kring hur omsorgen om våra äldre kan stärkas. Den senaste idén om att anse pension som en uppskjuten lön har uppskattats och det skattegap som råder mellan pensionärer och löntagare måste ändras. I våra kommuner vill vi också införa en garanti för alla som fyllt 85 år att kunna välja ett kommunalt äldreboende om de så önskar. Det ska kunna ske utan krångliga regelverk eller biståndsbedömning. Den äldre ska själv kunna avgöra när man behöver ett tryggare boende.

Den välfärd som finns har byggts upp genom duktiga entreprenörer och det är näringslivet som skapar förutsättningarna för att vi ska kunna ha en god välfärd. Därför måste också politiken skapa de rätta förutsättningarna för företagarna. Att införa regler om kvotering, om vinstmaximering eller ökade skatter är fel väg att gå. Istället måste näringslivet försäkras om långsiktiga planer så att investeringar görs i Sverige och inte i andra länder.

Som kristdemokrater i Skaraborg har vi också sett vikten av att verka i Västra Götalandsregionen och då kommuner och region krokar arm kan många goda samarbeten skapas. Vi arbetar nu vidare med att stärka hälso- och sjukvården, utveckla kollektivtrafiken och stärka kulturlivet. Vi tycker ett mycket är bra men det återstår stort och idogt arbete. Därför kämpar vi i såväl kommuner som regionen med att skapa det goda livet för våra invånare. Som kristdemokrater vill vi inför 2017 uttrycka att vi vill mycket mer.

Conny Brännberg, Skövde

Eva-Lott Gram, Hjo

Dan Hovskär, Falköping

Stefan Gustafsson, Lidköping

Morgan Forsberg, Mariestad

Sverige toppar många av listorna över välfärd, men samtidigt så har vi stora utmaningar. Många människor drabbas av psykisk ohälsa och ensamheten ökar. Det materialistiska tillgångarna skapar inte den samhällsgemenskap som många längtar efter. Som kristdemokrater menar vi att det behövs stora grundläggande förändringar av vårt sätt att leva. I första hand handlar det om att åter lyfta fram familjen som samhällets viktigaste byggsten.

Det är i de små och nära gemenskaperna som grunden för solidaritet, hänsyn, respekt och dela med sig grundläggs. Barn som får växa upp i familjer där närhet finns till andra personerna och där man betonar gemenskaper fortsätter ofta med detta hela livet. Det är så samhällsgemenskapen grundas.

Ett samhälles grad av civilisation kan mätas hur man tar hand om sina äldre. Vi kristdemokrater anser att äldrepolitiken också är en del av vår familjepolitik. Vi kan konstatera att många unga människor bryr sig väldigt mycket om hur mormor eller farmor har det på ålderns höst. Vi har en rad idéer kring hur omsorgen om våra äldre kan stärkas. Den senaste idén om att anse pension som en uppskjuten lön har uppskattats och det skattegap som råder mellan pensionärer och löntagare måste ändras. I våra kommuner vill vi också införa en garanti för alla som fyllt 85 år att kunna välja ett kommunalt äldreboende om de så önskar. Det ska kunna ske utan krångliga regelverk eller biståndsbedömning. Den äldre ska själv kunna avgöra när man behöver ett tryggare boende.

Den välfärd som finns har byggts upp genom duktiga entreprenörer och det är näringslivet som skapar förutsättningarna för att vi ska kunna ha en god välfärd. Därför måste också politiken skapa de rätta förutsättningarna för företagarna. Att införa regler om kvotering, om vinstmaximering eller ökade skatter är fel väg att gå. Istället måste näringslivet försäkras om långsiktiga planer så att investeringar görs i Sverige och inte i andra länder.

Som kristdemokrater i Skaraborg har vi också sett vikten av att verka i Västra Götalandsregionen och då kommuner och region krokar arm kan många goda samarbeten skapas. Vi arbetar nu vidare med att stärka hälso- och sjukvården, utveckla kollektivtrafiken och stärka kulturlivet. Vi tycker ett mycket är bra men det återstår stort och idogt arbete. Därför kämpar vi i såväl kommuner som regionen med att skapa det goda livet för våra invånare. Som kristdemokrater vill vi inför 2017 uttrycka att vi vill mycket mer.

Conny Brännberg, Skövde

Eva-Lott Gram, Hjo

Dan Hovskär, Falköping

Stefan Gustafsson, Lidköping

Morgan Forsberg, Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.