23 dec 2016 06:00

23 dec 2016 06:00

Plan för ett tryggare Skaraborg

Tryggheten ska fungera, för alla i hela Skaraborg. Nu utmanas tryggheten på olika sätt. Vi ser klyftor växa, krisen blir påtaglig och tyvärr är inte tryggheten längre självklar för alla. Det duger inte. Vi kan inte luta oss tillbaka och se en polis i kris. Det behövs tydliga insatser för att bland annat polis och rättsväsende ska kunna skapa ordning och reda i fleras vardag.

Fler och fler utsätts för brott. I hela Västra Götaland ökar antalet som utsätts för brott mot enskild person till 12 %. I till exempel Vara kommun har anmälda skadegörelsebrott ökat med 22 % senaste åren. Fler och fler oroas eller upplever otrygghet till den grad att man avstår från att gå ut när mörkret faller enligt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Samtidigt har andelen brott som klaras upp minskat de senaste åren. Vissa brott, till exempel bostadsinbrott, har så låg uppklarandegrad som enbart 4 procent. Det är inte hållbart.

Vi är inte nöjda, utan vill att tryggheten skall öka igen, för fler. Därför vill vi förstärka polisen och säkerställa mer effektiv och lokalt närvarande polis i Skaraborg. Närvaro, på plats, är en viktig del för allas trygghet. För att öka trygghet och för att fler skall vilja jobba med att öka trygghet, vill vi möjliggöra höjda polislöner samt förstärka med ytterligare minst 2 000 nya poliser de närmaste åren. Fler som skapar trygghet i människors vardag runt om i hela Skaraborg.

Det är tyvärr alltför många som i Skaraborg fortsatt känner sig otrygga i sin vardag. Det är många omkringliggande orsaker till detta, men fler insatser mot vardagsbrottslighet måste göras. Vi föreslår till exempel skärpta straff för bostadsinbrott. Ett inbrott innebär alltid en stor kränkning för de drabbade. Vi vill skärpa straffen för inbrott genom att införa en helt ny brottsrubricering: inbrottsstöld med ett minimistraff om ett års fängelse.

Moderaterna föreslår bl.a.;

· Trygghet att lita på med minst 2 000 fler poliser och löneutrymme att höja lönen med 2 000 kronor per polis och månad.

· Rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig.

· Stärk stödet till äldre brottsoffer.

· Vardagsbrottsligheten ska prioriteras av polis och åklagare.

· Återfall i brott ska leda till mer kännbara konsekvenser än vad som är fallet i dag.

· Skärpta straff på allvarliga brott och nyttjande av hela straffskalorna.

· Skärpta regler för villkorlig frigivning och vilka fall som kan leda till utvisning.

Vi föreslår konkreta åtgärder för att stärka tryggheten för alla. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige och Skaraborg ska tryggheten vara självklar för alla. Sverige och Skaraborg kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Bengt Sjöberg (M)

kommunstyrelsens ordförande Töreboda

Björn Thodenius (M)

kommunstyrelsen vice ordförande Gullspång

Fler och fler utsätts för brott. I hela Västra Götaland ökar antalet som utsätts för brott mot enskild person till 12 %. I till exempel Vara kommun har anmälda skadegörelsebrott ökat med 22 % senaste åren. Fler och fler oroas eller upplever otrygghet till den grad att man avstår från att gå ut när mörkret faller enligt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Samtidigt har andelen brott som klaras upp minskat de senaste åren. Vissa brott, till exempel bostadsinbrott, har så låg uppklarandegrad som enbart 4 procent. Det är inte hållbart.

Vi är inte nöjda, utan vill att tryggheten skall öka igen, för fler. Därför vill vi förstärka polisen och säkerställa mer effektiv och lokalt närvarande polis i Skaraborg. Närvaro, på plats, är en viktig del för allas trygghet. För att öka trygghet och för att fler skall vilja jobba med att öka trygghet, vill vi möjliggöra höjda polislöner samt förstärka med ytterligare minst 2 000 nya poliser de närmaste åren. Fler som skapar trygghet i människors vardag runt om i hela Skaraborg.

Det är tyvärr alltför många som i Skaraborg fortsatt känner sig otrygga i sin vardag. Det är många omkringliggande orsaker till detta, men fler insatser mot vardagsbrottslighet måste göras. Vi föreslår till exempel skärpta straff för bostadsinbrott. Ett inbrott innebär alltid en stor kränkning för de drabbade. Vi vill skärpa straffen för inbrott genom att införa en helt ny brottsrubricering: inbrottsstöld med ett minimistraff om ett års fängelse.

Moderaterna föreslår bl.a.;

· Trygghet att lita på med minst 2 000 fler poliser och löneutrymme att höja lönen med 2 000 kronor per polis och månad.

· Rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig.

· Stärk stödet till äldre brottsoffer.

· Vardagsbrottsligheten ska prioriteras av polis och åklagare.

· Återfall i brott ska leda till mer kännbara konsekvenser än vad som är fallet i dag.

· Skärpta straff på allvarliga brott och nyttjande av hela straffskalorna.

· Skärpta regler för villkorlig frigivning och vilka fall som kan leda till utvisning.

Vi föreslår konkreta åtgärder för att stärka tryggheten för alla. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige och Skaraborg ska tryggheten vara självklar för alla. Sverige och Skaraborg kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Bengt Sjöberg (M)

kommunstyrelsens ordförande Töreboda

Björn Thodenius (M)

kommunstyrelsen vice ordförande Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.